Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας Βαρθολομαίος στο τέλος του Εσπερινού των Βαΐων μας απηύθηνε μήνυμα. Έθεσε τον καθένα μας προσωπικά προ των ευθυνών μας και μας είπε, εάν κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση δεν προσέξουμε θα χάσουμε ό,τι με κόπο έχουμε κερδίσει εδώ και ένα μήνα στην Πατρίδα μας, από τη μάχη που δίνουμε για τον κορονοϊό. Ο Πατριάρχης μας, ο Ηγούμενος της Ορθοδοξίας, με το μήνυμά του αναλαμβάνει για όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς, την πνευματική ευθύνη της παραμονής στα σπίτια μας και την τέλεση των λειτουργιών και των ακολουθιών στους άδειους ναούς μας.

Στο μήνυμά του ο Πατριάρχης μας γράφει μεταξύ άλλων:

«Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

[…] Εἰσερχόμαστε, λοιπόν, μέ κατάνυξη καί ταπείνωση, στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἔχοντας διατρέξει μία Μεγάλη Τεσσαρακοστή διαφορετική ἀπό τίς προηγούμενες. Ἡ πανδημία τοῦ νέου κορωνοϊοῦ ἄλλαξε τήν καθημερινότητά μας καί τήν ἐκκλησιαστική μας ζωή. Ἔκλεισαν οἱ ναοί γιά τούς πιστούς. Ἡ πανίερη γεύση τῆς Θείας Κοινωνίας λείπει ἀπό τά αἰσθητήριά τους. Δέν βλέπουν τό πρόσωπο τῶν ἀδελφῶν ἐν συνάξει, στεροῦνται τίς κατανυκτικές ἀκολουθίες καί τήν εὐωδία τοῦ θυμιάματος. Σίγουρα προκαλοῦν ὅλα αὐτά μιά αἴσθηση ἀλλοτρίωσης. Μένουμε στό σπίτι μας γιά νά προφυλαχθοῦμε ἀπό τόν φονικό ἰό, ἀλλά ἀπουσιάζουμε ἀπό τόν «οἶκον τοῦ Πατρός», στόν ὁποῖον ὄχι μόνον αἰσθάνονται οἱ Ὀρθόδοξοι «σάν στό σπίτι τους», ἀλλά ὁ ὁποῖος «εἶναι τό σπίτι τους».

Καί ὅμως! Μέ πόνο ψυχῆς ἔπρεπε νά πάρουμε τήν ἀπόφαση παράτασης τῶν μέτρων αὐτῶν καί γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Γιά νά προστατευτεῖτε ὅλοι ἀνεξαιρέτως.

Τό ράσο τοῦ Πατριάρχου ὄφειλε νά σκεπάσει τίς ζωές σας καί πάλι, ὅπως πολλές φορές στήν ἱστορία τοῦ μαρτυρικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Νά εἶσθε βέβαιοι, ἀδελφοί καί τέκνα, ὅτι, ἄν ἐσεῖς πονᾶτε γιά τούς κλειστούς Ναούς, ὁ Πατριάρχης σας ὀδυνᾶται καί ὑποφέρει. Ὅμως, σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι δέν γινόταν διαφορετικά. Στίς κρίσιμες ὧρες τῆς πανδημίας, οἱ ἰατροί καί οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες εἰσηγοῦνται, καί οἱ Κυβερνήσεις λαμβάνουν τά ἀπαραίτητα μέτρα. Καί ἐμεῖς πρέπει νά συμβάλουμε στήν προστασία τῶν ἀδελφῶν μας. […]

Πρέπει νά κατανοήσουμε καί νά ἀποδεχθοῦμε ὅτι μέ τά μέτρα αὐτά δέν θίγεται ἡ πίστη μας. Δέν μειώνεται διόλου ἡ κεντρική θέση τοῦ Ναοῦ καί τῶν τελουμένων ἐν αὐτῷ στή ζωή τῶν πιστῶν. Τά προσωρινά περιοριστικά μέτρα δέν εἶναι ἀποφάσεις κατά τῆς Ἐκκλησίας. Δέν ἀναφέρονται στήν ἰδιότητά μας ὡς πιστῶν, ἀλλά ὡς ἀνθρώπων «σάρκα φορούντων καί τόν κόσμον οἰκούντων».

Συνεχίζουμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς τήν ἐφαρμογή τῶν ἐκτάκτων μέτρων μέ συνέπεια. […] Γνωρίζουμε τί σημαίνει Ἀνάσταση, ἐπειδή ξέρουμε τί θά πεῖ Σταυρός. Εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως. Ἔχουμε πεῖρα τοῦ Σταυροῦ καί γεύση τῆς Ἀναστάσεως καί γι᾿ αὐτό διακηρύσσουμε γεγονυίᾳ τῇ φωνῇ: «Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».

Ἔτσι, αὐτή τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί αὐτό τό Πάσχα, ἀγαπητοί Χριστιανοί, ὁ Πατριάρχης σας καί οἱ κληρικοί τοῦ Φαναρίου θά προσευχόμαστε ἐντονώτερα γιά ὅλους σας. Ἐδῶ στό μέγα Μοναστήρι τῆς Ὀρθοδοξίας, θά θέσουμε τά ὀνόματά σας μέ ἀγάπη στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Ἐσεῖς εἶσθε οἱ «δι᾿ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντες», γιά τούς ὁποίους παρακαλοῦμε τόν Κύριο: «Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου». Δέν θά πάρετε τό «Ἅγιον Φῶς» τό Πάσχα σέ λαμπάδες, θά μεταγγισθῆ ὅμως στίς καρδιές σας. Νά ἀνοίξετε τίς καρδιές σας τήν φωταυγῆ Νύκτα τῆς Ἀναστάσεως καί νάλάμψεισ᾽ αὐτές τό φῶς ἀπό τήν ἀκοίμητη κανδήλα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. […]

Θά περάσει γρήγορα ὁ καιρός, ἀδελφοί καί τέκνα, θά ξεπεραστεῖ ἡ πανδημία, θά ἐπουλωθοῦν σύν Θεῷ οἱ πληγές.Εὔχομαι νά βγοῦμε ὅλοι μας ἀπό τήν κρίση, ἔχοντας ἀνακαλύψει τήν διάσταση τοῦ βάθους τῶν πραγμάτων καί βιώσει τήν «καλήν ἀλλοίωσιν». Ἔχοντας κατανοήσει τή δύναμη τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό, πού εἶναι «ζωή καί φῶς», ἔχοντας ἐκτιμήσει τήν ἀξία τοῦ θείου δώρου τῆς ὑγείας καί τῆς ζωῆς, τῆς θυσίας καί τῆς παραίτησης ἀπό τά ἀτομικά δικαιώματα γιά χάρη τῆς ἀγάπης.

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀρχίζει. Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται. Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐνῷ Ἐκεῖνος κατεβαίνει γιά νά σταυρωθῇ. Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου. Ὑμνοῦμεν Σου Χριστέ τό Σωτήριον πάθος καί δοξάζομέν Σου τήν Ἀνάστασιν. Ἡ ἄκρα ταπείνωση τοῦ Σταυροῦ φέρνει τόν θρίαμβο τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης. Καλόν ἀγῶνα, καλή συμπόρευση μέ τόν Χριστό στήν πανσωστική ὁδό τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως. Χρόνια πολλά! Καλή Ἀνάσταση!»

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, ήλθε και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 45156/Θ1/10-04-2020 διευκρινιστική εγκύκλιος, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Διοίκησης, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «…δεν επιτρέπεται η προσέλευση κοινού στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, όχι μόνο κατά την διάρκεια της λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής αλλά και πριν ή μετά από αυτήν, υπό καμία αιτία ή πρόφαση, κατά την περίοδο ισχύος της ως άνω Κ.Υ.Α. ήτοι από 12-04-2020 έως 20-04-2020».

Ευσεβεστάτοι κληρικοί της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως καθένας έχει προσωπική την ευθύνη για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των κατωτέρω.

Με την Πατριαρχική ευχή και ευλογία και με τη μέριμνα της Ελληνικής Πολιτείας Σας γνωρίζουμε ότι:

1.α. Κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, για να αποφευχθεί η διάδοση του κορωνοϊού covid-19, από τον συνωστισμό στους ιερούς ναούς, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1178/τ.Β΄/06-04-2020, η τέλεση όλων των ιερών ακολουθιών θα γίνεται κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την παρουσία πιστών, δηλαδή μόνο από τον ιερέα, τον ψάλτη και τον νεωκόρο. Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.

β. Οι ναοί θα παραμένουν κλειστοί προ και μετά της Θείας Λειτουργίας ή όποιας άλλης ιεροπραξίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και της Αναστάσεως και έως τις 20-04-2020.

Όσοι ιερείς έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα, δηλαδή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και ως εκ τούτου δεν δύνανται να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας παρακαλούνται να το δηλώσουν στην καθ’ ημάς Ιερά Μητρόπολη ώστε να απαλλαγούν.
Να προτρέψετε και να παρακαλέσετε τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους ανθρώπους να παραμένουν στα σπίτια τους.
Οι ιερείς θα καθορίζουν την ώρα έναρξης της τέλεσης των ιερών ακολουθιών. Εξυπακούεται ότι την Μεγάλη Παρασκευή οι καμπάνες θα σημαίνουν πένθιμα, για να δώσουμε το μήνυμα του Πάθους.
Στο παγκάρι θα υπάρχει πάντοτε αντισηπτικό διάλυμα.
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση μεγαφώνων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, για την εξωτερική μετάδοση των ακολουθιών.
Ο Επιτάφιος θα στολιστεί σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως κάθε χρόνο. Ο εφημέριος, με προσωπική του ευθύνη, κεκλεισμένων των θυρών του ναού, μπορεί να ορίσει, αυστηρά, μόνο τρία άτομα, τα οποία και θα επιμεληθούν τον στολισμό του Επιταφίου.
Η λιτάνευση του Επιταφίου θα γίνει εντός του ναού. Μόνο του Επιταφίου – υφάσματος.
Για το Άγιον Φως θα Σας ενημερώσουμε σύμφωνα με τα δεδομένα που θα έχουμε το Μεγάλο Σάββατο.
Η τελετή της Αναστάσεως θα γίνει εντός του ναού. Κανονικά στις 12:00 η ώρα τα μεσάνυκτα θα ψαλεί το «Χριστός Ανέστη» με πανηγυρικές κωδωνοκρουσίες και θα ακολουθήσει η αναστάσιμη Θεία Λειτουργία.
Στα «Ειρηνικά» όλων των ακολουθιών να προστεθούν οι παρακάτω δεήσεις:
‹‹Υπέρ του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, και από της ενεστώσης λοιμικής νόσου του κορονοϊού και απάλλαξον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν››.

‹‹Υπέρ ενισχύσεως και στερεώσεως των αδελφών ημών, ιατρών, νοσηλευτών, ερευνητών και πάντων των διακονούντων και παρεχομένων τοις ασθενούσι υπό του κορονοϊού φροντίδα και περίθαλψιν και υπέρ των υπό του κορονοϊού ασθενούντων του Κυρίου δεηθώμεν››.

Αγαπητοί Πατέρες,

Ζούμε καταστάσεις παράδοξες και πρωτόγνωρες. Κάθε ένας μας προσωπικά, μικρός ή μεγάλος, με την Πατριαρχική ευχή και ευλογία, με ταπεινή διάθεση, με αυτομεμψία και αυτοκριτική, ας ζητήσει την προσωπική του ευθύνη, γι’ αυτό το επίγειο επιτίμιο, που συνδέεται με την μικρή ή μεγάλη προσωπική ή συλλογική μας απομάκρυνση από τη χάρη, το έλεος και τη ευλογία του Κυρίου μας, που και αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα θα οδηγηθεί στο Πραιτόριο, στο Γολγοθά και στο Σταυρό. Για να ακολουθήσει η Ανάστασή Του, που σηματοδοτεί την προσωπική και συλλογική μας Ανάσταση. Την ανάσταση της πατρίδας μας, αλλά και του σύμπαντος επίγειου κόσμου.

Καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα – Καλή Ανάσταση!

Μετά πατρικών ευχών και αγάπης εν Κυρίω

Ο Μητροπολίτης

†Ο Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Ανδρέας

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.