Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος - Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα, Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε. Εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τήν δεξιάν Σας. Συχωρέστε με γιά τήν ἀναδημοσίευση τεσσάρων παρελθόντων κειμένων μου γιά τό πολύ σοβαρό θέμα τοῦ γάμου τῶν κληρικῶν καί δή τῶν ἐν χηρείᾳ ἤ ἐν διαζεύξει. Ἀσφαλῶς καί δέν ἔχω τή θεόπνευστη διάκριση τῶν ἁγίων κληρικῶν τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας. Θρηνῶ καί ὀδύρομαι γιά τίς περιπτώσεις τῶν ἀδελφῶν κληρικῶν πού ὑφίστανται τήν ὡς ἄνω δοκιμασία, ἀπό την ὁποία μύρια ἄλλα δεινά ἀπορρέουν. Γιά νά μήν ἐπιτρέπει ὅμως ἡ ἁγιωτάτη Ἐκκλησία μας, τό ζωντανό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό δεύτερο Γάμο, σημαίνει ὄχι ἀναισθησία καί ἀδιαφορία, ἀλλα μείζονα ἀγάπη, ἰδιαίτερη στοργή, πρόσκληση σέ ἐν Χριστῷ προβιβασμό καί φιλανθρωπότερο τρόπο οἰκογενειακοῦ βίου, σταυρικό μέν, ἀλλά καί γεμάτο ἀπό θεία παρηγορία ἀσυλλήπτων θεανθρωπίνων διαστάσεων, κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Χρυσόστομο.

Ταπεινῶς παρακαλῶ τούς ἀδελφούς χειμαζομένους κληρικούς νά ἐμπιστευθοῦν τήν ἁγιωτάτη Μητέρα μας, πού εἶναι ὁ στῦλος καί τό ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, νά κάνουν τά πρῶτα βήματα τῆς ὑπομονῆς καί θά πληρωθοῦν μέ μοναδικές καί πραγματικές ἐν Χριστῷ ἐμπειρίες, πού ἄδηλα καί κρύφια, μυστικῷ τῷ τρόπῳ, θά μεταγγισθοῦν καί στά παιδιά τους καί στά ἐγγόνια τους.

Θά δοῦν πολλαπλάσια ἐν Χριστῷ καταξίωση τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ γάμου τους. Δέν εἶναι ψεύτικη καί μεταφορική ἡ τελευταία εὐχή τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου πού λέγει: «Παράλαβε τούς στεφάνους αὐτῶν ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου ἀσπίλους καί ἀμώμους καί ἀνεπιβουλεύτους διατηρῶν αὐτούς εἰς τούς αἰῶνας».

Μακαριώτατε,

Ἀπορῶ καί ἐξίσταμαι! ἐκπλήσσομαι μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μήπως ἔγινε κάποια ξαφνική ἔφοδος «κομάντος» τοῦ φιλόξενου κράτους μέσα στό ὁποῖο ζοῦν;

Μήπως κατά τήν ἡμέρα τῆς συνεδρίας ὁπλισμένοι οἱ κομάντος, ἔβαλαν τό πιστόλι στούς πολιούς κροτάφους τῶν σεπτῶν Ἱεραρχῶν καί κάποιος ἀνώτατος ἀδίστακτος ἀξιωματικός τῶν εἰδικῶν δυνάμεων ἐπέδωσε ἕτοιμο ἔγγραφο πρός ὑπογραφή ἀπό τόν ἀνώτατο Πρόεδρο τοῦ κράτους στό ὁποῖο ὑπηρετοῦν, γιά νά ἀτιμάσουν τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο;

Δέν μποροῦμε νά φαντασθοῦμε ἄλλη ἐκδοχή. Μόνο ἄν εἴχαμε παπικοῦ τύπου ἀπολυταρχική ἐκκλησιαστική ἐξουσία θά μπορούσαμε νά φαντασθοῦμε ἔκδοση τέτοιας ἐξωφρενικῆς ἀποφάσεως.

Πηγαίνει ὁ νοῦς μας καί στή μονοθεϊστική τῶν γειτόνων νομοθεσία πού ἐπιτρέπει θεσμικά νά ἰσχύει γάμος ἑνός ἀνδρός μέ δύο ἕως τέσσερις ταυτοχρόνως γυναῖκες.

Τόσο ἄμεσα ἐπηρεάζονται κάποιοι ἄνθρωποι ἀπό τή γείτονα μονοθεϊστική θρησκεία πού παραλύουν, λυώνουν, μπροστά στά «σύγχρονα» προβλήματα καί στίς «σύγχρονες ἀνθρώπινες ἀνάγκες»;

Χιλιάδες σήμερα δέν εἶναι οἱ χῆρες καί τά ὀρφανά ἀνά τήν οἰκουμένη; Χιλιάδες ἀντιστοίχως δέν ὑπάρχουν καί ἐν χηρείᾳ ἄνδρες; Ὅλους αὐτούς, ἐμεῖς οἱ ἱερωμένοι, δέν προσπαθοῦμε νά τούς παρηγορήσουμε μέ ἁγιογραφικές συμβουλές πού, κατά τήν κοσμική νοοτροπία, εἶναι ἀνέφικτες;

Οἱ ἴδιες συμβουλές πρωτίστως δέν ἰσχύουν καί γιά τόν ἐν χηρείᾳ ἤ ἐν διαζεύξει ἱερωμένο;

Εἶναι δυνατόν, ἐκτός τῶν ἄλλων, νά μήν καταλαβαίνει ἡ Ἱ. Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅτι μέ τήν ἐν λόγῳ ἀπόφαση αὐτοκαταργεῖται τό κύρος Της;

Εἶναι ἤ δέν εἶναι θεματοφύλακας τοῦ συνόλου τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς δισχιλιετούς Ἱερᾶς Παραδόσεώς μας πού θέλει τόν ἱερωμένο ἄψογο καί πιστό τηρητή τους;

Μέ τήν ἐπιπόλαιη ἀπόφαση τῆς Ἱ.Πατριαρχικῆς Συνόδου δέν θρυμματίζεται βάναυσα ἡ ἱερότητα τοῦ Μεγάλου κατά Παῦλον Μυστηρίου τοῦ Γάμου;

Πῶς οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί ἀνά τήν οἰκουμένη θά ἀντικρίσουν τόν πνευματικό τους πατέρα νά χορεύει γιά δεύτερη φορά, ρασοφόρος, τό χορό τοῦ Ἠσαΐα;

Εὐσεβάστως ἐπισυνάπτουμε τά τέσσερα κείμενα γιά τό ἐπίμαχο θέμα, πού κατά καιρούς μέ ἀντίστοιχες ἀφορμές κατά τό παρελθόν ἔχουμε δημοσιεύσει.

Μετά τοῦ προσήκοντος ἐν Χριστῷ σεβασμοῦ
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.