ΑΡΧΙΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ – Τσιπάκι: Θα το ζητάμε μόνοι μας; Στην εποχή μας ολοένα και περισσότερο ακούμε διάφορα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων, για διάφορα σκευάσματα που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων, την υγεία τους, την ελευθερία τους, την παγκόσμια οικονομία, για «κανονικότητα» στον τρόπο ζωής τους, για την «προστασία» τους και εν γένει για τη νέα παγκόσμια «έξυπνη» ζωή.

Ο εικοστός και ο εικοστός πρώτος αιώνας χαρακτηρίζονται για την ραγδαία εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας. Η ζωή του ανθρώπου επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τις εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας και αυτό έχει ως σκοπό την διαρκή επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Πολλές φορές τα επιτεύγματά τους εντυπωσιάζουν, αιφνιδιάζουν αλλά και τρομάζουν την ανθρωπότητα. Σε διαφόρους τομείς όλων των επιστημών τα τσιπάκια ή αλλιώς μικροτσίπ (microchip) έχουν προσφέρει πολλά.

Για την Ορθόδοξη Εκκλησία η πρόοδος των επιστημών και τεχνολογιών είναι ευλογημένη, όταν αυτές δεν απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον Θεό. Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι ευλογία και δώρο Θεού. Φαίνεται ξεκάθαρα αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, όταν επρόκειτο να φτιαχτεί η Σκηνή του Μαρτυρίου και η Κιβωτός της Διαθήκης όπου είπε ο Θεός στον Μωυσή: «ιδού ονομαστικώς έχω προσκαλέσει τον Βεσελεήλ, υιόν του Ουρείου, υιού του Ωρ από την φυλήν Ιούδα. Αυτόν ενέπλησα με θείον Πνεύμα σοφίας και συνέσεως και επιστήμης, ώστε να σκέπτεται ορθώς δια κάθε ιερόν έργον που θα αναλάβη. Του έχω δώσει θείον Πνεύμα, ώστε να είναι ικανός αρχιτέκτων και να κατεργάζεται τον χρυσόν, τον άργυρον, τον χαλκόν, τα διάφορα είδη χρωμάτων, το κυανούν, το βαθέως ερυθρόν, το κόκκινον και το γνεσμένον ύφασμα· να είναι ικανός εις την λιθουρνικήν, την ξυλουργικήν και να εκτελή με επιτυχίαν όλα τα έργα»…».(Έξοδος 31,2 – 6).

Σε καμία περίπτωση η αλματώδης πρόοδος των επιστημών και τεχνολογιών δεν μπορεί να θεωρηθεί δαιμονική, ούτε εμποδίζουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, διότι άλλο η ευλογία του Θεού και άλλο η χρήση από τον άνθρωπο. Με το μαχαίρι μπορείς να κόψεις το ψωμί ή ένα φρούτο ή κάτι άλλο. Η κακή χρήση έγκειται στο ότι κάποιος με το μαχαίρι θα σκοτώσει κάποιον άλλον.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.