Μητροπολη Συμης.

Σήμερα, 25η Ἀπριλίου 2021 Κυριακή τῶν Βαΐων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Γεώργιο Χατζηχρυσάφη καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Πρό τῶν Αἴνων, κατά τήν διατεταγμένη τάξη, ἀνέγνωσε τήν δοξολογική εὐχή ἐπί τῶν παρατιθεμένων βαΐων τῆς Εορτῆς, τά ὁποῖα στό τέλος διένειμε στό ἐκκλησίασμα, γιά νά καταδειχθεῖ ὅτι κρατῶντας οἱ πιστοί τά βαΐα, συμμετέχουμε στήν μεγαλειώδη καὶ θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Κυρίου μας στὴν ἁγία Πόλη, ὑποδεχόμενοι Αὐτὸν ὡς Νικητὴ τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἅδου, ὡς θριαμβευτὴ Βασιλέα, ὄχι βέβαια κοσμικό, ὅπως τὸν περίμεναν οἱ Ἰουδαῖοι, ἀλλὰ ὡς αἰώνιο πνευματικὸ Ἄνακτα. ” …ἡμᾶς, τοὺς κατὰ μίμησιν ἐκείνων, τῇ προεορτίῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ Βαΐα καὶ κλάδους δένδρων ἐν χερσὶ φέροντας, διατήρησον, καὶ ὡς ἐκεῖνοι οἱ ὄχλοι καὶ οἱ Παῖδες, τὸ Ὡσαννά σοι προσφέροντας, διαφύλαξον, ὅπως ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς καταξιωθῶμεν τῆς ζωοποιοῦ καὶ τριημέρου Ἀναστάσεως”.

Δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας κήρυξε τόν θεῖον λόγον, ἀναφερόμενος τόσον εἰς τά τῆς θριαμβευτικῆς Εἰσόδου τοῦ Κυρίου, ὅσον καί εἰς τά κοσμοσωτήρια γεγονότα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Προέτρεψε δέ τούς πιστούς νά συμμετέχουν στίς ἱερές Ἀκολουθίες τῶν ἡμερῶν, προετοιμασμένοι πνευματικά μέ τά «βαῒα» τῶν ἀρετῶν καί τήν μετάνοια, εὐχόμενος καλήν Ἀνάσταση!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.