ΚΥΡΙΑΚΉ ΒΑΪΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ...

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό βράδυ, 25η Ἀπριλίου τ.ἒ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, ἐπεσκέφθη τό Ἱερό Προσκύνημα Μ. Παναγίας πού ἒχει καύχημά της ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις καί προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Α΄ Νυμφίου, δηλαδή τοῦ Ὂρθρου τῆς Μ. Δευτέρας.

Μαζί του ὁ ἐκλεκτός Ἐφημέριος τοῦ Προσκυνήματος Αἰδ. Οἰκ. π. Πέτρος Ἀσβεστόπουλος, ὁ ὁποῖος ὀργανικά διακονεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου τῆς Κωμοπόλεως τῆς Μ. Παναγίας.

Τή Μεγάλη Δευτέρα τό βράδυ, 26η Ἀπριλίου τ.ἒ., ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη τόν πάγκαλο Ἱερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νέας Μαδύτου. Μαζί του καί ὁ ἀγαθός λευΐτης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδ. Οἰκ. π. Ἰωακείμ Περίφανος. Μέ τήν κατάνυξη τῶν κεριῶν ἐψάλη ὁ Ὂρθρος τῆς Μ. Τρίτης, ὁ λεγόμενος δεύτερος Νυμφίος, συμψάλλοντος καί τοῦ Σεβασμιωτάτου μαζί μέ τούς Μαΐστορες τοῦ Ἀναλογίου καί μεγαλύνοντας Τόν εἰς τό Πάθος πορευόμενον Κύριον.

Created with Flickrset for Joomla.

51143910580 a40339a4f9 k112

ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ…

Τή Μ. Τρίτη τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη τό ἱστορικό Παλαιοχώρι καί προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Γ΄ Νυμφίου, δηλαδή τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τετάρτης. Τόν ὑπεδέχθη ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, μαζί μέ τά πνευματικά του ἀναστήματα, τόν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παν. Ἀρχιμ. π. Σπυρίδωνα Τόψη καί τόν Διάκονο π. Ἀθανάσιο Σφουγγάρο.

Ἡ κατανυκτική Ἀκολουθία ἐψάλη μέσα σ’ ἕνα Ναό πού ὁμολογουμένως ἦταν καταστόλιστος, παρουσίᾳ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, μέ ἄνθη καί βαΐα πλεγμένα χριστοποθήτως, ὅπως ἡ Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας ὁρίζει. Τά πάντα κάτω ἀπό τό χθαμαλό φῶς τῶν κανδηλιῶν καί τῶν κεριῶν ἔδειχναν “ἐδεμικό κλῖμα”, λές καί ἦταν ἕτοιμα νά δεχθοῦν τόν μυρεψό καί τό μῦρο, τά ἱκανά καί πάλι νά περιλούσουν τά Ἄχραντα Πόδια Ἐκείνου καί νά Τά ἀποσμήξουν καί πάλι μέ τίς “βοστρύχους τῆς ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσούσης γυνῆς”! Καί ὅλα αὐτά ἐξ αἰτίας τῆς ἁγιορείτικης ἐμπειρίας τοῦ π. Ἰγνατίου καί τοῦ φιλοκαλικοῦ ἔρωτός του πρός τόν Κύριο καί τήν Ἐκκλησία Του. Στά ψαλτήρια, τά φιλολογικά καί θεολογικά ἀριστουργήματα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί ἐμπειρίας, ἀπέδωσαν ὁ Πρωτοψάλτης κ. Δημήτριος Σιῶμος καί ὁ Λαμπαδάριος κ. Ἀναστάσιος Γκαγκάνης μέ τούς συνεργάτες τους, ὅλους μουσικολογιώτατους καί μαΐστορες τοῦ Βυζαντινοῦ κλέους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπό κοντά βέβαια καί ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν π. Ἰγνάτιο πού δέν ἄντεξαν στόν πειρασμό νά ἀπολαμβάνουν ἀκούοντας τά μεγαλεῖα αὐτά, ἀλλά προτίμησαν καί νά τά ψάλλουν!

Πρό τοῦ “Δι’ εὐχῶν” τῆς Ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε ἐλάχιστους παρακλητικούς λόγους στούς ἀδελφούς μας πού ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ ERGOBLOG μετεῖχαν τῆς Ἀκολουθίας.

Στάθηκε στή γραφίδα τῆς Ἁγίας Κασσιανῆς τῆς Μοναχῆς πού τό ψυχικό της βιολί ἔπλεξε τό Δοξαστικό τῆς Ἡμέρας, βάζοντας στό στόμα τῆς πόρνης πού ἂλειψε μέ μύρο τά πόδια τοῦ Νυμφίου Κυρίου μας τά λόγια: «… Ἁμαρτιῶν μου τά πλήθη καί κριμάτων σου ἀβύσσους, τίς ἐξιχνιάσει ψυχοσῶστα Σωτήρ μου; … »! Δηλαδή, «Τόν ὠκεανό καί τά πλήθη τῶν ἁμαρτιῶν μου, ἀλλά καί τήν ἄβυσσο τῶν δικῶν Σου μεγαλείων καί τῆς συγγνώμης τῆς ψυχῆς μου Σωτῆρα, ποιός μπορεῖ νά ἐξιχνιάση;»! Τί λέει ἡ Ἐκκλησία, εἶπε ὁ Μητροπολίτης μας, μέ αὐτή τή φράση; Ὅτι, ἄν εἶσαι ἄνθρωπος, τό θές δέν τό θές, τό πέλαγος τῶν ἁμαρτιῶν σου εἶναι ἀμέτρητο, γίνεται δυστυχῶς ἀμέτρητο καί ἄπατο! Ἀλλά καί τό μεγαλεῖο καί ἡ συγγνώμη τοῦ Θεοῦ δέν χωρᾶνε στούς ὠκεανούς τῆς οἰκουμένης! Ἄμετρες οἱ μέν, ἄρρητο τό δέ!

Καί κατέληξε ὁ ὁμιλητής: «Σήμερα, ἔστω καί μέ τίς γνωστές προφυλάξεις γιά τήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωναϊοῦ, οἱ Ναοί γιορτάζουν καί τά ψαλτήρια τους λάμπουν στολισμένα! Γιατί ἀναγνωρίζει ἡ Ὀρθοδοξία ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι νύχτα μέσα μας βαριά, εἶναι οἶστρος ἀκολασίας, γεμᾶτος μέ ζόφο καί μοιάζει μέ ἀσέληνο νύχτα τοῦ ἔρωτα πρός τό πάθος! Μά αὐτή ἡ ἁμαρτάνουσα ψυχή, σάν καταφιλήση τά Ἄχραντά Του τά Πόδια καί Τά ἀποσμήξη καί πάλι μέ τούς εὐπλόκαμους ψυχικούς βοστρύχους τῆς μετάνοιάς της, τότε, μαζί μέ τήν Κασσιανή κραυγάζει: “… κάμφθητί μοι (Κύριε) πρός τούς στεναγμούς τῆς καρδίας …”! Δηλαδή, “Κύριε, μήν εἶσαι ἄκαμπτος καί ἄτεγκτος μαζί μου, ἐμένα πού στενάζει καί πονάει ἡ καρδιά μου ἀπό τήν ἁμαρτία!”. Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία καί αὐτό τό μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ πεσμένου μέν, ἀλλά στά Χέρια τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ ἀφημένου ἀπό τό Ἁγιοτριαδικό μεγαλεῖο!».

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἐθεώρησε καλό μέ εἰδική πλακέτα νά τιμήση τόν Μουσικολογιώτατο καί φιλόχριστο Πρωτοψάλτη κ. Δημήτριο Σιῶμο, πού ἐπί σαράντα περίπου ἒτη κοσμεῖ τό ἀναλόγιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Παλαιοχωρίου καί τήν Ἱερά μας Μητρόπολη. Καί τό ἒπραξε τήν ἡμέρα αὐτή τή λαμπρά τῆς Ὀρθοδοξίας πού ὁ κάθε ψάλτης ἀποδεικνύει στήν πραγματικότητα τήν πιστοτητά του στήν Ἐκκλησία καί τό μέγεθος τῆς ἐμπειρίας του στή βυζαντινή λαμπρότητα καί ἀπαράμιλλη μουσική παιδεία.

Έπίσης προεχείρισε σέ Πνεῦματικό – Ἐξομολόγο τόν Παν. Άρχιμ. π. Γαβριήλ Καλαϊτζῆ, ἐκλεκτό πνευματικό τέκτνο τοῦ π. Ἰγνατίου καί δική του εἰς πρεσβύτερον χειροτονία.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.