Στόν μεγαλοπρεπέστατο Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας καί μέ μεγάλη συμμετοχή τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ μας, τηρουμένων τῶν μέτρων πρός ἀποφυγήν διασπορᾶς τοῦ κορωναϊοῦ, ἐξετυλίχθη τό Θεῖο Δρᾶμα γιά φέτος μέ ἱερουργούς τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ.ΘΕΟΚΛΗΤΟ, τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Παλλαδίου Παν. Ἀρχιμ. π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ καί π. Γεώργιο Τρικκαλιώτη καί τόν Διάκονο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα.

Τό πρωΐ τῆς Μεγάλης Πέμπτης ἐψάλη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος, ὡς ἡ Τάξις τοῦ Πατριαρχείου μας προβλέπει καί ἀκολούθως ἐτελέσθη ἡ σεμνομεγαλόπρεπη Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, εἰς ἀνάμνησιν τῆς παραδόσεως τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀπό τόν Κύριο στούς Μαθητές Του, τοῦ ἀκενώτου καί ἀτελευτήτου Δείπνου τοῦ Μυστικοῦ. Δείπνου πού ὑποστασιάζει τό γεγονός τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ Ἲδια ἡ Ἐκκλησία, ὁ Χριστός μας, δηλαδή, πού προσφέρει καί προσφέρεται, πού διαμερίζει καί διαμερίζεται, ἡ βρῶσις τοῦ Ἀναστημένου Σώματος καί ἡ πόσις τοῦ ζωηροῦ Αἳματός Του!

Τό Ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης ἀπό τίς 6:30 ἡ ὣρα ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν, θρηνούντων καί δακρυόντων τῶν λυγερόκορμων καμπαναριῶν τῆς Ἀρναίας, πού συμμετεῖχαν στόν πόνο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Παντάνασσας πού ἐκόπτετο γιά τό ΓΛΥΚΥ ΤΗΣ ΕΑΡ καρφωμένο στόν Σταυρό, ἀλλά καί στόν πόνο τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας πού τόν τελευταῖο καιρό ὑφίστανται τά πάνδεινα ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωναϊοῦ.

Τό πρωΐ τῆς φρικτῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς καί ἀφοῦ ἐψάλησαν οἱ Ἃγιες καί Μεγάλες Βασιλικές Ὧρες, μέ τόν π. Παΐσιο γονατιστό νά ἀναπέμπη πρός τόν Ἐσταυρωμένο τή φοβερή εὐχή τῆς Θ΄ Ὣρας ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ Πανασπίλου Σώματος τοῦ Κυρίου ἀπό τό Ξύλο τοῦ Σταυροῦ καί ἐψάλη ἐκ μέρους ὁλάκερης τῆς Κτίσεως ἡ οἰμωγή τῶν ὑλικῶν καί ἂϋλων Ὂντων: «Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς ὡς ἱμάτιον… πῶς Σέ κηδεύσω Θεέ μου ἢ πῶς σινδόσιν εἰλήσω τό σόν ἀκήρατόν σῶμα;…», ἀπό τό στόμα τῶν μουσικολογιωτάτων Μαϊστόρων τῆς βυζαντινῆς Τέχνης τοῦ Ναοῦ, τοῦ Ἂρχοντος Πρωτοψάλτου καί Καθηγητοῦ κ. Βασιλείου Κοκκαλιάρη καί τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Πέτρου Κοτρότσιου, μετά τῶν συνεργατῶν τους.

Μετά τό πέρας τοῦ τροπαρίου καί τῆς κατανύξεως τῶν στιγμῶν, τόν λόγο ἒλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐνώπιον τοῦ Ἐπιταφίου ἀπηύθυνε, μέσῳ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ERGO BLOG ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, τό μήνυμα τοῦ Σταυροῦ καί τοῦ Τάφου τοῦ Χριστοῦ.

Γιά φέτος ὁ Ἐπίσκοπός μας διερωτήθη: « Τί νά εἶναι ἂραγε αὐτό πού ἡ Ἐκκλησία αὐτές τἰς εὐλογημένες μέρες ψάλλει, τιμᾶ καί γεραίρει;» Καί ἡ ἀπάντηση ἦρθε ἀπό τό στόμα τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου: «Ὁ Κύριος μέ τό αἷμα Του ἒγινε ἐξιλασμός καί συγχώρηση ὃλων τῶν ἀνθρώπων» (Ρωμ. γ΄25). Καί πάλι: «Μέ τό δικό Του τό αἷμα καθάρισε τήν σύμπασα ἀνθρώπινη φύση» (Ἑβρ. ιγ΄12).

Δέν εἶναι ἠ Ἐκκλησία θέατρο, παρετήρησε ὀ Δεσπότης, οὒτε ἐμεῖς οἱ κληρικοί εἲμαστε ἠθοποιοί -ὑποκριτές. Μέ τή χάρη καί τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ζοῦμε μέσα στήν Ἐκκλησία, περισσότερο αὐτές τίς μέρες, τό μυστήριο τοῦ ὃλου Χριστοῦ. Δηλαδή, βιώνουμε, ζοῦμε καί κυρήσσουμε ὃτι μέ τό αἷμα Του ὁ Κύριος μετέβαλε, ἀνάπλασε ριζικά καί ξανάπλασε ἀπό τήν ἀρχή «σέ καινούργιο καλούπι» τήν ἀδαμιαία φύση μας, ὃπως μᾶς τό δίδαξε ὁ Ἱερός Χρυσόστομος!

Μεγάλη Παρασκευή σημαίνει ὃτι στόν Σταυρό Του συντελέστηκε τό βάπτισμα ὁλάκερης τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, δηλαδή ὁλάκερης τῆς ἀνθρωπότητας συντελέστηκε τό βάπτισμα στό πρόσωπο τοῦ Νέου Ἀδάμ, τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μεγάλη Παρασκευή θά πῆ ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ εἶναι τό «ἐν αἳματι βάπτισμα ὃλης τῆς Ἐκκλησίας», δηλαδή τό βάπτισμα τῆς Ἐκκλησίας στό πανάσπιλο αἷμα τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου!

Καί κατέληξε ὁ ὁμιλητής: «Τί εἶναι Ἐκκλησία; “Σῶμα Χριστοῦ, ἀπό τή σάρκα Του καί τά ὀστᾶ Του!”, θά πῆ ὁ Παῦλος (Ἐφεσ. ε΄30). Καί θά ἑρμηνεύση ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: “Γιά νά δῆς ὃτι εἲμαστε ἀπό τή σάρκα Του καί τά ὀστᾶ Του, θυμήσου τί ἒγινε τή Μ. Παρασκευή. Ἐνῶ βρισκόταν σταυρωμένος ἐπάνω στό Σταυρό ὁ Κύριος καί εἶχε παραδώσει στόν Πατέρα Του τό πνεῦμα Του, ἓνας στρατιώτης ἒνυξε τήν πλευρά Του καί ἐξῆλθε ἀπ’ Αὐτή Αἷμα καί Ὓδωρ. Ἀπ’ αὐτό τό Ὓδωρ συνέστησε ἡ Ἐκκλησία τό Βάπτισμα καί μέ αὐτό τό Αἷμα ἒπηξε ὁ Κύριος τήν Ἐκκλησία Του, βαπτίζοντάς Την στό πανάσπιλο δικό Του αἷμα τή Μ. Παρασκευή”. Γιά νά διατρανώση ὁ Ἱερός πατήρ: “Ἐμεῖς καί ὁ Χριστός εἲμαστε ἓνας, γιατί στήν Ἐκκλησία ὃλοι εἲμαστε ἓνα, ἀπό τήν πλευρά τοῦ Χριστοῦ”»!

Τό Ἑσπέρας τῆς Μ. Παρασκευῆς καί μέσα σέ μιά πληθοῦσα Ἐκκλησία καί ὑπερπλῆρες τό προαύλειο τοῦ Ναοῦ, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο Ἀριστοτέλη κ. Στυλιανό Βαλιάνο, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀγαπητό Κιάτο, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Θαλασσινό, τόν Πρόεδρο τοῦ Ἀριστοτελείου Πνευματικοῦ Κέντρου κ. Ἀστέριο Τζιτζιρίκα, τήν κα Πρόεδρο τῆς Α΄βάθμιας κα Εὐγενία Γιαννούση καί τόν Δημοτικό Σύμβουλο καί Ἀντιπρόεδρο τῆς ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ κ. Ἀθανάσιο Τσιάλα, ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Ἱερό Κλῆρο ἒψαλλαν τά Ἐγκώμια πρός τόν Κύριο καί πραγματοποίησαν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μέ τόν Λαό παραμένοντας στίς θέσεις του μέσα καί ἒξω ἀπό τόν Ἃγιο Στέφανο, πρός ἀποφυγήν τοῦ συνωστισμοῦ. Φαίνεται πώς ἡ πανδημία τοῦ κορωναϊοῦ ἐπέφερε καί ἓνα καλό στήν λη ὑπόθεση. Ὃλο τό Ἐκκλησίασμα καί οἱ Ἂρχοντες παρέμειναν μέχρι τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας τῆς Μ. Παρασκευῆς καί τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Ἐπιταφίου, ἀπολαμβάνοντες μέ πολλή κατάνυξη τά λειτουργικά τῆς Ἐκκλησίας μηνύματα καί δρώμενα. Δόξα τῷ Θεῷ!

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.