Με απώτερο σκοπό την αποφυγή ένταξης μιας μεγάλης σε κλίμακα ανάπτυξης σε μια προστατευόμενη περιοχή, τη μείωση των επιπτώσεων στην υφιστάμενη βλάστηση, την προστασία της χρήσης του Δημόσιου Κήπου Πάφου, καθώς και την αποφυγή της μέγιστης σφράγισης του εδάφους και της όχλησης στο τοπίο, λαμβάνοντας υπόψη τους χώρους και τα οικοδομήματα με ιστορική και πολιτισμική σημασία, η Περιβαλλοντική Αρχή αποφάσισε να εγκρίνει εν μέρει το αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου για καθεδρικό ναό.

Το έργο όπως προτάθηκε αλλοιώνει τον χαρακτήρα της περιοχής μετατρέποντας ένα τοπιοτεχνημένο χώρο πνεύμονα πρασίνου σε άλλο χώρο δομημένο, με προσέλκυση κοινού και σκληρές επιφάνειες, σφραγίζοντας μεγάλη έκταση του χώρου πρασίνου, που αγγίζει τα 1.900 τ.μ. Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Αρχή, με αυτό τον τρόπο περιβαλλοντικά αλλάζει ουσιωδώς ο χαρακτήρας του χώρου πνεύμονα πρασίνου. Επίσης, δεν έχει υποδειχθεί πλησίον του προτεινόμενου έργου επαρκής χώρος στάθμευσης, με κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί ο υπόλοιπος χώρος ή/και να δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση στη γειτνιάζουσα περιοχή.

Επομένως, η Περιβαλλοντική Αρχή αποφάσισε να μη συστήσει την υλοποίηση του έργου ως έχει, εκτός μόνον υπό όρους και προϋποθέσεις. Οι αλλαγές που προτείνονται στον σχεδιασμό του έργου μειώνουν ουσιαστικά το σύνολο κάλυψης των διαδρόμων και των κτισμάτων του καθεδρικού ναού από 19.000 τ.μ. στα 400 τ.μ. για το κύριο κτήριο του ναού και στα 160 τ.μ. για τους εξωτερικούς διαδρόμους / προαύλιο περιμετρικά του ναού.

Στους ουσιώδεις όρους της Περιβαλλοντικής Αρχής αναφέρεται ακόμα όπως το ύψος του ναού να περιοριστεί κατά το ελάχιστο δυνατόν, ώστε να μην προκαλέσει οπτική παρέμβαση στον χώρο και να μην υπερβαίνει το ύψος του Δημοτικού Μεγάρου.

Παράλληλα, πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να ενημερωθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων για να διενεργήσει αρχαιολογική επισκόπηση στην έκταση που θα καταλάβουν τα προτεινόμενα έργα, ώστε να διαμορφωθεί σαφής εικόνα της περιοχής σε σχέση με την ενδεχόμενη ύπαρξη αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση εντοπισμού τάφων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, αυτοί θα πρέπει να διατηρηθούν και να τύχουν διαχείρισης σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Στη γνωμοδότηση σημειώνεται ότι η Ιερά Μητρόπολης Πάφου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται. Περαιτέρω, πριν από τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας πρέπει να κατατεθούν για έλεγχο στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, τα νέα αρχιτεκτονικά σχέδια και ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή, αν δεν υιοθετηθούν οι προϋποθέσεις, το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.