Γράφει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος

Αγαπητέ μοι κ. Βασίλειε Μαν.

_______Δεν διαθέτω σελίδα στο Facebook! ‘Αλλοι μου έφεραν το δημοσίευμά σας στη δική σας σελίδα με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου, το οποίον και ανέγνωσα μετά προσοχής.

______Εκεί αναφέρεσθε στο περιεχόμενο της ομιλίας μου κατά το Συλλαλητήριο για την Μακεδονία μας, που έλαβε χώραν την Κυριακή 21 Ιανουαρίου στην πλ. Φανερωμένης.

Με κατακρίνετε, ότι ενεργώ διχαστικά!
Εν συνεχεία προβαίνετε σε ηθική διδασκαλία. Με διδάσκετε την αγάπη, επικαλείσθε δε το χωρίον της Αγίας Γραφής: «Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστι και πας ο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γιγνώσκει τον Θεόν» (Α’ Ιωάννου 4,7).

Με κατηγορείτε επίσης, ότι είμαι ανίκανος να διακρίνω «το τοίχος ανάμεσα στον Πατριωτισμό καί τον Εθνικισμό», (μάλλον θά ηθέλατε να γράψετε τη λέξη «το τείχος» και όχι «το τοίχος»),

Τέλος, ότι απέβλεπα στην προσωπική μου προβολή διά των Μ.Μ.Ε., αφού η ομιλία μου σκοπόν είχε «κάποια λεπτά τηλεθέασης…».

_______Σας απαντώ, λοιπόν, με αγάπην Χριστού, αλλά και με χριστιανικήν παρρησίαν.
Το γεγονός, ότι στο σημείωμά σας αναφέρεσθε ανωνύμως στο πρόσωπό μου δείχνει μια κάποια ευγένεια ψυχής!

Απευθύνεσθε βεβαίως «σε κάποιον, που κατέχει μια θέση σ΄ένα τόπο», γεγονός το οποίο οδηγεί ένα σκεπτόμενο άνθρωπο στο στόχο σας, δηλ. στο πρόσωπό μου.

Κι’ εμείς, λοιπόν, σας απαντάμε με τα στοιχεία, που έχετε στο Facebook, παρά το γεγονός, ότι γνωρίζουμε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας.

Ας έλθουμε τώρα στην ουσία του ζητήματος. Μήπως, πρίν γράψετε, θάπρεπε να σκεφθήτε, ότι ωφέλιμο θα ήταν να ζητήσετε μιά συνάντηση μαζί μου και να μου εκθέσετε τετ-α τετ, όπως θά έλεγαν οι Γάλλοι, τις αντιρρήσεις σας και γενικώτερα τις απόψεις σας;

Ας έλθουμε κατ’ αρχήν στα περί της αυτοπροβολής μου κλπ., τα οποία θεωρώ ως ανόητα κατασκευάσματα! Σαράντα τόσα χρόνια σας υπηρετώ και, με τη Χάρη του Θεού, ουδέποτε προέβαλα το ατομό μου. Μήπως, λοιπόν, κάνετε λάθος, όταν γράφετε, ότι «το συλλαλη- τήριο ήταν μια διαμαρτυρία για την ονομασία των Σκοπίων και όχι μια αφορμή να “διαφημιστεί” αυτός και η ιδεολογία σου»;

Δηλ. εμμέσως πλήν σαφώς με κατηγορείτε, ότι αντί να εστιάσω την προσοχήν των ακροατών μου στο ζήτημα των Σκοπίων, εκμεταλλεύ- θηκα την ευκαιρία για να διαφημίσω τον εαυτό μου και την ιδεολογία μου! Σας ερωτώ: Μήπως, ίσως άθελά σας, με συκοφαντείτε;

Ας έλθουμε τώρα στα περί αγάπης. Διερωτώμαι: μήπως είναι δείγμα υπερβολικού εγωϊσμού, όταν ένας λαϊκός αποτολμά να κάνει διδασκαλία περί της αγάπης σε ένα Επίσκοπο, ο οποίος επί σαράντα τόσα χρόνια στον ιστορικό αυτό τόπο έχει εκδαπανήσει τόν εαυτό του στη διακονία του Χριστού μας και των ανθρώπων;

Στοιχει- ώδης αγάπη επιβάλλει να μην εκθέτουμε ένα τέτοιο πρόσωπο, ένα ογδοηκοντούτη Επίσκοπο, ακόμη και όταν αυτός κάνει κάποιο λάθος; Και ταύτα λέγω πρός υμάς, επειδή ομιλείτε περί αγάπης! Ως ηλικιωμένος πιά άνθρωπος δικαιούμαι να διαπράξω και κάποιο λάθος!

«Το γαρ γήρας ουκ έρχεται μόνον», έλεγαν οι αρχαίοι ‘Ελληνες! Τον φυσικό σας Πατέρα θα τον διαπομπεύατε, εάν διέπραττε κάποιο λόθος; Σεις, το πνευματικό μου παιδί, επικαλούμενος την αγάπη του Χριστού μας, δικαιούσθε άραγε να με διαπομπεύετε; Σεις δεν θάπρεπε να εφαρμόζετε πρώτος την εντολή της αγάπης;

Το δημοσίευμά σας και όλα τα σχόλια, που το ακολουθούν στο Facebook, είναι προϊόντα αγάπης;
Προφανώς ενεργείτε με μίσος, επικαλείσθε όμως ως καμουφλάζ την εντολή της χριστιανικής αγάπης! Μήπως, τελικά, είσθε ένας υποκριτής; Ψάξτε τον εσωτερικό σας κόσμο.

Λοιπόν, αδελφέ μου Βασίλειε μάθε ότι τήν αγάπη πρός τους συνανθρώπους μας, και πρός τους εχθρούς μας ακόμη, την οφείλουμε, όταν και οσάκις θιγόμαστε ως πρόσωπα! ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΟΣΑΚΙΣ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ή και της ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ! ¨Οταν μάχεσαι για τον εαυτό σου και για τα συμφέροντα σου οφείλεις να συγχωρείς! Όχι όμως όσάκις μάχεσαι για το Χριστό, για την Πατρίδα, για την επικράτηση της αληθείας και της δικαιοσύνης!

Όταν θίγεται το όνομα του Σωτήρος Χριστού, όταν πολεμούν την Ορθόδοξο Πίστη μας, όταν διώκεται η Εκκλησία του Χριστού μας, τότε τα πράγματα αλλά- ζουν! Τότε δεν ισχύει ο κανόνας της αγάπης! Τότε καθίσταται αναγκαίος ο πόλεμος!

Ο πόλεμος για τα δικαιώματα του Χριστού μας! Για την υπεράσπιση της αμωμήτου πίστεώς μας. Αμφιβάλλετε;
Ανοίξτε, λοιπόν, την Καινή Διαθήκη στο 12ο Κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, στ. 49-51, και διαβάστε: «Πυρ ήλθον βαλείν επί την γην, και τι θέλω ει ήδη ανήφθη!

Βάπτισμα δε έχω βαπτισθήναι, και πως συνέχομαι έως ου τελεσθή! Δοκείτε ότι ειρήνην παρεγενόμην δούναι εν τη γη; Ουχί, λέγω υμίν, αλλ η διαμερισμόν.

Έσονται γαρ από του νυν πέντε εν οίκω ενί διαμεμερισμένοι, τρεις επί δυσί και δύο επί τρισί· διαμερισθήσονται πατήρ επί υιώ και υιός επί πατρί, μήτηρ επί θυγατρί και θυγάτηρ επί μητρί, πενθερά επί την νύμφην αυτής και νύμφη επί την πενθεράν αυτής».

Τά ίδια περίπου διαλαμβάνει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος (Κεφ. 10, στ. 34-39) «Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην΄ ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν.

Ήλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής’ και εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί αυτού».

Τέλος ο ίδιος ο Κύριός μας, ο θεμελιωτής της αγάπης και της συγχωρητικότητος, όταν εισήρχετο στο Ναό του Σολομώντος ανέτρεψε τα τραπέζια όλων εκείνων, οι οποίοι εμπορεύτονταν, έλαβε δε και το φραγγέλιο και διόρθωσε τους παραβάτες. Ιδού η απόδειξη:

« Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβηκε ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα. Και εύρεν εν τω ιερώ τους πωλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς, και τους κερματιστάς καθημένους. Και ποιήσας φραγγέλιον εκ σχοινίων πάντας εξέβαλεν εκ του ιερού, τα τε πρόβατα και τους βόας, και των κολλυβιστών εξέχεε το κέρμα και τας τραπέζας ανέστρεψε, και τοις τας περιστεράς πωλούσιν είπεν· άρατε ταύτα εντεύθεν· μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Εμνήσθησαν δε οι μαθηταί αυτού, ότι γεγραμμένον εστίν, ο ζήλος του οίκου σου καταφάγεταί με.

Απεκρίθησαν ουν οι Ιουδαίοι και είπον αυτώ· τι σημείον δεικνύεις ημίν, ότι ταύτα ποιείς; Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς· λύσατε τον ναόν τούτον, και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν.

Είπον ουν οι Ιουδαίοι· τεσσαράκοντα και εξ έτεσιν ωκοδομήθη ο ναός ούτος, και συ εν τρισίν ημέραις εγερείς αυτόν; εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού» (Ιωάννη 2, 13-21).

Αγαπητέ μοι κ. Βασίλειε Μαν.,

______Ελπίζω με τα παραπάνω πατρικά μου λόγια να σας έδωσα την ευκαιρία να συνέλθετε, να ταπεινώσετε αυτόν, να νοιώσετε κάποιο πόνο στην ψυχή σας και να μου ζητήσετε συγγνώμην για την λανθασμένη συμπεριφορά σας.

_______Εγώ πάντως στην περίπτωσή σας θα εφαρμόσω την εντολή του Κυρίου μας: «αγαπάτε τους εχθρούς υμών» (Ματθ. 5, 44).

Με πατρική αγάπη
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 1η Φεβρουαρίου 2018

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.