ΕΛΛΑΔΑ-ΝΕΑ: Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ, με την προκήρυξη να αναμένεται να εκδοθεί τον ερχόμενο μήνα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έκδοση της προκήρυξης για την ενίσχυση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι με μόνιμο προσωπικό.

ΟΑΕΔ – Κοινωφελής εργασία

Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ, με την προκήρυξη να αναμένεται να εκδοθεί τον ερχόμενο μήνα. Η νέα προκήρυξη θα αφορά 36.500, 1.500 θέσεις παραπάνω από την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ στον β’ κύκλο. Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας και θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ. Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.

ΑΣΕΠ – Βοήθεια στο σπίτι

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έκδοση της προκήρυξης για την ενίσχυση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι με μόνιμο προσωπικό.

Η δημοσιοποίηση του διαγωνισμού καθυστέρησε λόγω συνεννοήσεων του ΑΣΕΠ με το υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα της εντοπιότητας σε συνδυασμό με την ειδική εμπειρία.

Δυνατότητα συμμετοχής στην πανελλαδική προκήρυξη θα έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, και Γυμνασίου.

Οι ειδικότητες

ΠΕ – ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτές
ΠΕ – ΤΕ Kοινωνικοί επιστήμονες
ΠΕ – ΤΕ, ΔΕ Διοικητικοί
ΠΕ Ψυχολόγοι
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό
ΔΕ Οδηγοί
Σημειώστε τα κριτήρια επιλογής ανά κατηγορία, καθένα από τα οποία αποδίδει κρίσιμα μόρια:

Κατηγορία ΠΕ – ΤΕ

Βαθμός πτυχίου
Δεύτερος τίτλος σπουδών
Διδακτορικό – μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης
Διδακτορικό – μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο
Εμπειρία (απλή ή ειδική)
Γνώση ξένων γλωσσών
Εντοπιότητα

Κατηγορία ΔΕ

Βαθμός απολυτηρίου ή διπλώματος
Δεύτερος τίτλος σπουδών ή δίπλωμα ΟΕΕΚ
Εμπειρία (απλή ή ειδική)
Γνώση ξένων γλωσσών
Εντοπιότητα

Κατηγορία ΥΕ

Αριθμός τέκνων (ανήλικα, τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας)
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία (απλή ή ειδική)
Ηλικία
Εντοπιότητα

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.