Ι.Μ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τα τελευταία αποτελέσματα μίας δημοσκοπικής έρευνας, σχετικά με τους αρνητές του εμβολίου, απέδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανεμβολια­στών προέρχονται από ιδεολογικοποιημένες κοινωνικές ομάδες οι οποίες διαμορφώνουν έναν μανδύα συνωμοσίας με θρησκοληπτικές μάλιστα κατ’ επίφασιν αποχρώσεις και ακραίες πεποιθήσεις υπερ­συν­τη­ρητισμού (ακραίων δεξιών και ακραίων αριστερών), με σκοπούς ωφελιμιστι­κούς, προσβλέποντας στη δια­μόρ­φωση ή ενίσχυση ενός πολιτικο-θρησκευτικού μορφώματος το οποίο θα καλύψει ένα πολιτικό «κενό» στην παγκόσμια κοινωνία ή θα δημιουργήσει ένα νέο μόρφωμα.

Στη συγκρότηση αυτού του μορφώματος συντελούν προπα­γαν­διστικά διάφορα fake news, με σύνθημα την αμφισβήτηση της πανδη­μίας, τη μη ύπαρξη κορονοϊού, την άρνηση τήρησης των μέτρων υγιει­νής και της εφαρμογής του εμβολιασμού, θέσεις και αντιλήψεις τις οποίες διασπείρουν με τον εύκολο πλέον τρόπο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύω­σης.

Η διαμόρφωση του συγκεκριμένου υπερσυντηρητικού α­κραίου πολιτικο-θρησκευτικού μορφώματος φαίνεται ότι εξυφαίνε­ται από καιρό, απλά μέχρι τώρα αναζητούσε αφενός τον τρόπο εκδήλωσης και εμφάνισής του κοινωνικά και αφετέρου το ιδεολογικό του αφήγημα, το οποίο θα αποτελούσε και το προπαγανδιστικό όχημά του προκειμένου να διαδοθεί μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Για την υλοποίηση των σκοπών του φαίνεται ότι η πανδημία του κορονοϊού, όπως και κάθε άλλη πανδημία, ήταν η μεγάλη ευκαιρία.

Ο φόβος για το μέλλον είναι χρήσιμος για την καθοδήγηση και η ανασφάλεια για τη χειραγώγηση του ανθρώπου, ως μονάδα αλλά και ως σύνολο, έλειπε όμως το μέσο με το οποίο θα επιτυγχάνετο, όχι μόνο η προβολή του παραπάνω μορφώματος, αλλά και το ιδεολογικό όχη­μα. Πώς δηλαδή θα δια­σπού­σε την κοινωνική συνοχή και ενότητα; Ήταν ανάγκη λοιπόν να αναζητηθεί ένα μέσο διάσπασης. Η άρνηση στο εμβόλιο ήταν το κατάλληλο σύνθημα. Με πολιορκητική ακίδα την άρνηση στο εμβόλιο και τον εμβολια­σμό, η παγκόσμια και η ελληνική κοινότητα οδηγείται πλέον σε μία πόλωση.

Με επιχείρημα την αναποτελεσματικότητα δήθεν των εμβολίων και τη συνωμοσιολογική θρησκόληπτη ιδεολογία ξεκινά η δόμηση ενός νέου υπερσυντηρητικού μορφώματος, το οποίο, όπως κάθε ακραίο κίνημα, επενδύει στη διάσπαση της κοινωνικής συνοχής και ενότητας.

Είναι επίσης άξιο παρατήρησης και συγχρόνως ειρωνείας το γεγονός ότι τα «δυτικόφερτα» εμβόλια είναι επικίνδυνα, θανατηφόρα κ.ο.κ. ενώ τα «αρι­στε­ρόφερτα» απολαμβάνουν στους περισσότερους από όλους αυτούς τους αρνητές την εγγύηση και τη σίγουρη αποτελεσματι­κότητα!!!

Νομίζω ότι πρέπει με σοβαρότητα πλέον να προβληματι­στού­με για το τι εξυφαίνεται στην ελληνική κοινωνία, γιατί το εύκολο στον Έλληνα είναι να οδηγηθεί εξαιτίας ενός ιδεολογήματος άκριτα σε έναν διχασμό, ο οποίος έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι δημιουργεί ολέ­θρια προβλήματα και στην κοινωνία και στα συναφή προς αυτήν θέματα.

Πρέπει οι πάντες να αφυπνιστούμε και να αντισταθούμε, τόσο ο πνευματικός κόσμος της χώρας όσο και τα δημοκρατικά κόμματα και σχήματα του κοινοβουλίου και της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να αποτραπούν και να μην δημιουργηθούν ακραία μορφώματα υπερσυντηρη­τισμού και διάσπασης, άλλως θα ζήσουμε μία νέα Βαϊμάρη, ίσως όχι των αγανακτισμένων, αλλά των αντιεμβολιαστών.

του Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.