Με τα συµβόλαια Νοεµβρίου στην Ευρώπη να βρίσκονται στα 340 ευρώ ο τόνος, τη φυσική αγορά να φορτώνει µε FOB στα 345 ευρώ, τα βουλγαρικά καλαµπόκια να φτάνουν στην Ελλάδα µε τιµές άνω των 350 ευρώ, ήδη από τα τέλη Σεπτεµβρίου, φαίνεται πως το έλλειµµα στην ευρωπαϊκή αγορά είναι σοβαρό. Η εγχώρια αγορά διατηρείται την περίοδο αυτή στα 32 λεπτά το κιλό στο χωράφι, µε το εµπορικό ενδιαφέρον έντονο. Φαίνεται ότι κατά τους χειµερινούς µήνες η τιµή θα ενισχυθεί, αφού οι µόνοι που λείπουν από το παζάρι την περίοδο αυτή είναι οι κτηνοτρόφοι, µε εξαίρεση ορισµένες µεγάλες χοιροτροφικές µονάδες.

Σ’ αυτή τη συγκυρία, η ανοδική διάθεση είναι κοινή σε όλα τα αγροτικά προϊόντα που είτε συγκοµίζονται/παράγονται την περίοδο αυτή (καλαµπόκι, ελαιόλαδο), είτε παραµένουν ακόµα σε σχετική αφθονία στις αποθήκες των παραγωγών (όπως το σιτάρι και το κριθάρι). Εξαίρεση αποτελεί το βαµβάκι, που φαίνεται ότι ακολουθεί την πορεία των υπόλοιπων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηρίων αξιών, για τις αγορές των οποίων οι ανησυχίες γύρω από τις προοπτικές της οικονοµίας επιδρούν καταλυτικά.

Ενδεικτικό αυτής της νέας κατάστασης, είναι η εξέλιξη των τιµών στο καλαµπόκι, αφού παρά την πρακτική αύξηση της διαθεσιµότητας λόγω συγκοµιδής, οι τιµές δείχνουν να διατηρούνται σε επίπεδα άνω των 300 ευρώ ο τόνος σε ολόκληρη την Ευρώπη, µε την µεσοπρόθεσµη προοπτική να υπαγορεύει άνοδο. Στην ελληνική αγορά έχουν κατοχυρωθεί τα 32 λεπτά το κιλό στο εµπόριο, εκτός από τις περιπτώσεις «χρεωµένων» σε εµπόρους παραγωγούς, οι οποίοι υπόκεινται πιέσεις.

Από καλό σηµείο εκκίνησης ξεκίνησε η αγορά στο ελαιόλαδο, µε την πρώτη πράξη στην εγχώρια αγορά να γράφει τα 4,90 ευρώ το κιλό στους Αγίους Αποστόλους Λακωνίας.

Η τελευταία εβδοµάδα, είδε την τιµή για το σκληρό σιτάρι να ανακάµπτει σε όλα τα εµπορικά κέντρα της Ευρώπης, ακολουθώντας το µαλακό, το οποίο βρίσκεται ξανά πάνω από τα 350 ευρώ ο τόνος στη Γαλλία. Η Φότζια ενισχύθηκε µε 12,5 ευρώ ο τόνος και στα 495 ευρώ βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάκτηση των 500.

Από την άλλη το βαµβάκι υποχωρεί σταθερά τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, χωρίς να διαφαίνονται στον ορίζοντα πειστικές αφορµές ανόδου.

Καλαμπόκι

∆εν αρκεί η φετινή σοδειά, έντονη ζήτηση για καλαµπόκι

Με τα συµβόλαια Νοεµβρίου στην Ευρώπη να βρίσκονται στα 340 ευρώ ο τόνος, τη φυσική αγορά να φορτώνει µε FOB στα 345 ευρώ, τα βουλγαρικά καλαµπόκια να φτάνουν στην Ελλάδα µε τιµές άνω των 350 ευρώ, ήδη από τα τέλη Σεπτεµβρίου, φαίνεται πως το έλλειµµα στην ευρωπαϊκή αγορά είναι σοβαρό. Η εγχώρια αγορά διατηρείται την περίοδο αυτή στα 32 λεπτά το κιλό στο χωράφι, µε το εµπορικό ενδιαφέρον έντονο. Φαίνεται ότι κατά τους χειµερινούς µήνες η τιµή θα ενισχυθεί, αφού οι µόνοι που λείπουν από το παζάρι την περίοδο αυτή είναι οι κτηνοτρόφοι, µε εξαίρεση ορισµένες µεγάλες χοιροτροφικές µονάδες.

Οι τελευταίες εκτιµήσεις του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) για την παγκόσµια παραγωγή καλαµποκιού το 2022/23 αναθεωρήθηκαν ελαφρώς πτωτικά σε 1.172,6 εκατ. τόνους (από 1.179,6 εκατ. τόνους), προερχόµενες από πτωτική αναθεώρηση για την παραγωγή σε Ε.Ε. (σε 58,8 εκατ. τόνους -1,2 εκατ. τόνους) και ΗΠΑ (σε 354,2 εκατ. τόνους -10 εκατ. τόνους), η οποία αντισταθµίζεται από ανοδική αναθεώρηση για την παραγωγή σε Κίνα και Ουκρανία.

Η κατανάλωση αναµένεται µειωµένη σε 1.180,2 εκατ. τόνους (από 1.184,6 εκατ. τόνους), όπως και το παγκόσµιο εµπόριο κατά 1,5 εκατ. τόνους χαµηλότερα σε 184,7 εκατ. τόνους, καθώς το ακριβό δολάριο καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικές τις αµερικανικές εξαγωγές καλαµποκιού. Ταυτόχρονα, τα αποθέµατα προβλέπονται µειωµένα σε 304,5 εκατ. τόνους (από 306,7 εκατ. τόνους), µε τον δείκτη αποθέµατα/κατανάλωση να αναµένεται να διαµορφωθεί σε 25,80% από 25,88%. Όλα τα παραπάνω λειτουργούν θετικά για την τιµή του καλαµποκιού. Επιπλέον, οι περιορισµένες προµήθειες, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, αποτέλεσαν έναν ακόµη παράγοντα στήριξης στην τιµή του προγενέστερα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.