ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β2 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΝΙΚΗ : Κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου του Κρατιδίου του Βερολίνου επί οικονομικών και άλλων θεμάτων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα ήθελα με την σειρά μου να καλωσορίσω τους αξιότιμους συναδέλφους βουλευτές της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου του Κρατιδίου του Βερολίνου στην σημερινή κοινή συνεδρίαση Επιτροπών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Θεωρούμε ότι κοινές συνεδριάσεις με επιτροπές άλλων εθνικών κοινοβουλίων ή ακόμα και τοπικών κοινοβουλίων όπως αυτό του κρατιδίου του Βερολίνου, είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες, διότι αφενός μέσω των συζητήσεων ανταλλάσσονται απόψεις αλλά αφετέρου παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες και οι αδυναμίες των οικονομιών της περιφέρειας της Ευρωζώνης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Νότου.

Η Γερμανία αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας μας.

Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο με τη Γερμανία παραμένει σταθερά ελλειμματικό εις βάρος της χώρας μας, με το έλλειμμα να βαίνει συνεχώς διευρυνόμενο τα τελευταία χρόνια. Το 2023, το εμπορικό έλλειμμα με τη Γερμανία ανήλθε στα 5,25 δισ. ευρώ, από 5 δισ. ευρώ το 2022 και 4,25 δισ. ευρώ το 2021, δηλαδή μόνο σε μια διετία το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1 δισ. Ευρώ!

Το διμερές ισοζύγιο υπηρεσιών Ελλάδας-Γερμανίας παραμένει πλεονασματικό για τη χώρα μας, κυρίως λόγω των εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2023 το πλεόνασμα ανήλθε στα 2,9 δισ. Ευρώ.

Αν και πρόκειται για θετικό μέγεθος για την Ελληνική οικονομία, είναι διαχρονικά φανερό πως το όποιο πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών δεν μπορεί να καλύψει το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο όχι μόνο είναι αρνητικό για την χώρα μας, αλλά και συνεχώς διευρύνεται.

Όσον αφορά την χώρα μας, υπήρξε ανάπτυξη κατά 2% κατά το 2023 η οποία είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., ωστόσο οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανέρχονταν σε 98,8 δισ. ευρώ το 2023 και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανέρχονταν σε 109,7 δισ. ευρώ το 2023, δηλαδή 10,9 δισ. ευρώ έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, κάτι που επαναλαμβάνεται δυστυχώς διαχρονικά για αρκετές δεκαετίες.

Λαμβανομένου υπόψη αφενός τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία για το μέγεθος της Γερμανικής οικονομίας, η οποία είναι η πρώτη σε μέγεθος εθνική οικονομία στην ΕΕ και αφετέρου το διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, το κόμμα μας υποστηρίζει πως θα πρέπει να διευρυνθούν περαιτέρω οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, με έμφαση τον δραστικό περιορισμό του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο το οποίο είναι διαχρονικά σε βάρος της χώρας μας.

Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με άμεσες Γερμανικές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα σε συνεργασία με Ελληνικές εταιρείες, ειδικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε νέα σύγχρονα δίκτυα μεταφοράς της από την Ελλάδα προς την ΕΕ και φυσικά προς την Γερμανία.

Θα θέλαμε επίσης να μεταφέρουμε στους Γερμανούς συναδέλφους μας ότι η χώρα μας πιθανότατα διαθέτει σημαντικά ενεργειακά αποθέματα σε φυσικό αέριο, σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες νότια της Κρήτης και στη Δυτική Ελλάδα, ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές.

Δυστυχώς όμως δυσκολευόμαστε να εκμεταλλευτούμε τον υποθαλάσσιο πλούτο μας, διότι ο εξ’ ανατολών γείτονας μας η Τουρκία, επιβουλεύεται την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα μας. Η πολιτική της ΕΕ και της Γερμανίας πέραν της λεκτικής στήριξης προς την Ελλάδα χώρα μέλος της ΕΕ, επί της ουσίας κρατάει ίσες αποστάσεις από τις δύο χώρες.

Για παράδειγμα, η σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου απευθείας με την Ελλάδα μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου ισχύος 3.000 MW, προκαλεί αντίδραση της Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο την τεράστια σημασία του έργου για την ενεργειακή της αυτάρκεια αποφεύγει να δώσει τις απαραίτητες εγγυήσεις υλοποίησης του έργου. Να τονίσουμε ότι η σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση περνάει νότια της Κρήτης και σε περιοχή του παράνομου Τουρκο – Λυβικού συμφώνου περί καθορισμού ΑΟΖ, το οποίο δεν αποδέχεται η Γερμανία και η ΕΕ!

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τρίτες χώρες. Η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ώστε να μετατραπεί σε χώρα παραγωγής φτηνής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, να διασυνδεθεί με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και άλλες χώρες και να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο διανομής της στις χώρες της ΕΕ.

Η υιοθέτηση νέων δημοσιονομικών κανόνων με στόχο μείωσης του χρέους που θα διαφοροποιούνται μεταξύ των κρατών μελών και θα προκύπτουν από την Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους στην οποία θα προβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητες της χώρας μας.

Η χώρα μας για μια δεκαετία πέρασε από μια σκληρή φάση προσαρμογής μέσω μνημονίων.

Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να έχει υψηλό αμυντικό προϋπολογισμό λόγω του κινδύνου στα ανατολικά μας σύνορα.

Η Γερμανία μέχρι και σήμερα αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση για την επιστροφή των κατοχικών δάνειων και των πολεμικών επανορθώσεων μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρόλο των καταστροφών που προκάλεσε η Γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα. Είναι προφανώς ένα πολύπλοκο ζήτημα για το οποίο το κόμμα μας προτείνει την σύσταση μικτής επιτροπής για την οριστική επίλυση του.

Η χώρα μας σήμερα έχει μεγάλες προσδοκίες από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ταμείο που αναπτύχθηκε για να δώσει ώθηση στις οικονομίες της Ευρώπης που είχαν εγκλωβιστεί από την πανδημία της Covid, δημιουργήθηκε επίσης για να οικοδομήσει ένα ψηφιακό, πιο πράσινο και ισχυρότερο μέλλον.

Δυστυχώς παρατηρούμε επενδυτικό κενό που υπάρχει σε χρηματοδοτήσεις προς τον πρωτογενή τομέα: της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Αλλά και ως προς το σκέλος των δανείων, έχουν υπογραφεί 287 δανειακές συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 11,15 δις ευρώ, όπου στην συντριπτική πλειοψηφία τους αφορούν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ενώ απουσιάζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Ωστόσο τα προβλήματα είναι μπροστά μας, με τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης να χτυπούν καμπανάκι, ο κατασκευαστικός κλάδος ζητά την άρση εμποδίων, σχετικά με τις απαλλοτριώσεις, τις εγγυητικές επιστολές και τις τραπεζικές δανειακές χρηματοδοτήσεις, ώστε να μην χαθούν πόροι και να μην ναυαγήσουν δημοπρατήσεις που είναι σε εξέλιξη.

Δεδομένων των παραπάνω δυσκολιών και το γεγονός ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα λειτουργεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, αυτό μάλλον συνεπάγεται ότι μεγάλο μέρος των κονδυλίων του Μηχανισμού δεν θα απορροφηθούν και τελικά θα επιστραφούν στην ΕΕ.

Το ίδιο πρόβλημα θα έχουν αρκετές χώρες της ΕΕ, εμείς προτείνουμε άμεσα να εξεταστεί η χρονική παράταση του Μηχανισμού, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα. Μας ανησυχεί ότι η Γερμανία και άλλες χώρες του Βορρά ήδη έχουν λάβει αρνητική θέση επί τους θέματος.

Τέλος, με δεδομένο ότι στα σύνορα της ΕΕ διεξάγεται ο καταστρεπτικός πόλεμος στην Ουκρανία, θα καλούσα τους συναδέλφους μας από το Κρατίδιο του Βερολίνου να ασκήσουν την επιρροή τους και να αποτρέψουν Χώρες και ηγέτες που ευθέως απειλούν την εθνική κυριαρχία χωρών μελών της ΕΕ, όπως της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ευχαριστώ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.