Τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από τη νέα αναπροσαρμογή για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 έως και τη δημοσίευση της απόφασης αυτής (22-03-2021) χορηγούνται εφάπαξ.

Νέα αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων και καταβολή αναδρομικών

Αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων και καταβολή των αναδρομικών που προκύπτουν

Αναπροσαρμόζονται και επανυπολογίζονται όλες οι κύριες συντάξεις που χορηγήθηκαν με προγενέστερες του νόμου 4387/2016 διατάξεις

Τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από τη νέα αναπροσαρμογή για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 έως και τη δημοσίευση της απόφασης αυτής (22-03-2021) χορηγούνται εφάπαξ.

Αριθμ. Φ.11321/οικ.10772/382/9.3.2021 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 1082/22-03-2021
Νέα αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Κάθε καταβαλλόμενη ή καταβλητέα την 30.09.2019 κύρια σύνταξη που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πλην των συντάξεων του πρώην ΟΓΑ, η οποία χορηγήθηκε ή θα χορηγηθεί με προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, αναπροσαρμόζεται από την 01.10.2019 βάσει των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων γίνεται με τους κανόνες των άρθρων 7, 8, 12, 13, 27, 28, 30 και της παρ. 5 του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα.

Άρθρο 2
Κανόνες Αναπροσαρμογής

1. Η σύνταξη των ανωτέρω προσώπων μετά την αναπροσαρμογή αποτελείται από εθνικό και ανταποδοτικό μέρος και τυχόν προσωπική διαφορά.

2. Η Εθνική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα άρθρα 7 και 27 του ν. 4387/2016.

3. Η Ανταποδοτική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 3, τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης του άρθρου 4 και το χρόνο ασφάλισης του άρθρου 5, όπως αυτά προκύπτουν από την διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας.

4. Το από 01.10.2019 καταβλητέο ποσό προκύπτει με βάση τους κανόνες του άρθρου 6.

Άρθρο 3
Συντάξιμες Αποδοχές

1. Για το Δημόσιο Τομέα κατά την αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης οι συντάξιμες αποδοχές αντιστοιχούν στο συντάξιμο μισθό επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την 12.05.2016. Για τους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς, κατά την αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης οι συντάξιμες αποδοχές αντιστοιχούν στο συντάξιμο μισθό επί του οποίου υπολογίστηκε η χορηγηθείσα σύνταξη, σε τρέχουσες τιμές, με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του ν. 4387/2016, και όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ως την 31.05.2016. Στις περιπτώσεις που ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή με ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή τους κατά την 31.05.2016.

2. Ειδικά για τις καταβαλλόμενες συντάξεις του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.146,32 €. Για την Ειδική Προσαύξηση του ανωτέρω τομέα, ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ανώτατο ποσό της Ειδικής Προσαύξησης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.524,60 €. Ως ασφάλιστρο της Ειδικής Προσαύξησης για τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ ορίζεται το προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 ποσοστό ασφάλισης ύψους 12%, όπως ίσχυε την 31.12.2015.

Τσαντίρης Νίκος
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.