Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τό τριήμερον 16-18 Φεβρουαρίου 2021, ἐν τῇ ἐν Φαναρίῳ ἕδρᾳ αὐτῆς, τηρουμένων πάντων τῶν προβλεπομένων ὑπό τῆς ἰσχυούσης νομοθεσίας μέτρων ἔναντι τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ covid-19, ἐπικυρώσασα τά Πρακτικά προγενομένων συνεδριῶν καί ἐξετάσασα ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Μεταξύ ἄλλων:
α) ἀπεφασίσθη ἡ μερική ἀνασυγκρότησις ἐνίων Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν πρός διασφάλισιν τῆς ἀποδοτικωτέρας λειτουργίας αὐτῶν∙
β) διωρίσθη εἰς τήν θέσιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Ἐντιμολ. κ. Πάρις Ἀσανάκης, Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Δικηγόρος Πειραιῶς.
Ἐν τέλει τῆς τελευταίας ταύτης συνεδρίας, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρου, ἐκ μέρους τῶν ἀποχωρούντων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί τῇ λήξει τῆς παρούσης συνοδικῆς περιόδου.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου 2021
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.