Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συνέχισε καί σήμερον, Σάββατον, 18ην Μαΐου 2024, τάς ἐργασίας αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, θεωρήσασα ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην:

α) ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀπεδέξατο, κατόπιν μελέτης σχετικῆς ἐκθέσεως τῆς ἁρμοδίας ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἑλσιγκίου καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος ὑποβληθεῖσαν πρόθεσιν παραιτήσεως αὐτοῦ, τιθεμένης ἐν ἰσχύϊ κατά τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, τόν προσεχῆ Νοέμβριον, ὅτε καί θά ἀναδειχθῇ ὁ διάδοχος αὐτοῦ.

β) ἐτελέσθησαν τό Μικρόν καί Μέγα Μήνυμα τοῦ τήν προτεραίαν ἐκλεγέντος Σεβ. Μητροπολίτου Ντένβερ κ. Κωνσταντίνου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.