Ἐπί σειράν ἐτῶν ἐμφανίζεται στό διαδίκτυο κάποιος μοναχός Χριστόδουλος, ἐκφραζόμενος χυδαῖα μεταξύ ἄλλων καί πρός πρόσωπα κυρίως τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἡ Ἱερά Μονή μας γιά νά μή δώσει μεγαλύτερη ἔκταση καί ἀναμένοντας τήν μετάνοιά του ἀπέφυγε μέχρι στιγμῆς τόν σχολιασμό τους.

Ὅμως ἡ δραστηριότητά του αὐτή συνεχίζεται, καί ἔτι περισσότερον ὀξύνεται.

Γι’ αὐτό καί ἡ Ἱερά Μονή μας λύει τήν σιωπή της, γιά νά βεβαιώσει τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, ὅτι ὅλα ὅσα ἔχει ἀναρτήσει στό Διαδίκτυο γιά πρόσωπα τῆς Ἀδελφότητός μας ὁ μοναχός Χριστόδουλος (κατά κόσμον Νικόλαος Διαμαντόπουλος) εἶναι ἀπολύτως ψευδῆ, συκοφαντικά, ἐμπαθῆ καί ἄκρως δυσφημιστικά.

Κατά τό παρελθόν γιά παρόμοιες χυδαῖες συκοφαντίες εἶχε ζητήσει συγγνώμη ἀπό τά συκοφαντούμενα πρόσωπα τῆς Μονῆς μας καί ἐνώπιον Δικαστηρίου, ἀλλά δυστυχῶς τίς ἐπαναλαμβάνει.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Εἰσαγγελική Ἀρχή ἔχει ἤδη ἀναλάβει νά ἀντιμετωπίσει τίς συκοφαντίες του σύμφωνα μέ τόν νόμο.

Σημειωτέον ὅτι ὁ ἐν λόγῳ μοναχός ἀπό ἔτους περίπου ἐμφανίζεται καί δραστηριοποιεῖται ὡς «Ἐπίσκοπος Καρπασίας τῆς Κύπρου, Ἔξαρχος ἐν Ἀχαΐα» καί γι’ αὐτό ἔχει καταδικασθῆ μέ φυλάκιση ἀπό τήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη «τόν παρελθόντα Ἰανουάριο 2022, γιά τά ἑξῆς ἀδικήματα: α) ἀντιποίηση ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς καί σχήματος, β) ἀντιποίηση ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς κατ’ ἐξακολούθηση καί γ) ἐξύβριση», ὅπως προσφάτως ἔχει ἀνακοινώσει ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐνωρίτερα εἶχε δηλώσει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας.

Ἡ Ἱερά Μονή μας ἐκφράζει τήν λύπη της γιά τήν συμπεριφορά τοῦ μοναχοῦ Χριστοδούλου.

Εὔχεται νά μετανοήσῃ καί νά παύσῃ νά σκανδαλίζῃ τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.