ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Φανάρι, γίνεται παράκληση να μην χρησιμοποείται το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου σε πανεπιστημιακές διαδικασίες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επειδή τελευταία το όνομα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εμπλέκεται σε πανεπιστημιακές διεργασίες απονομής τιμητικών διακρίσεων σε Ιεράρχες του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, δηλώνεται ότι ο Παναγιώτατος δεν αναμιγνύεται σε παρομοίες διεργασίες, οι οποίες είναι πέρα από τα όρια αρμοδιοτήτων του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:
Επειδή τελευταίως το όνομα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εμπλέκεται εις πανεπιστημιακάς διεργασίας απονομής τιμητικών διακρίσεων εις Ιεράρχας του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, δηλούται διά του παρόντος ότι:

α) Η Α.Θ.Παναγιότης ο Πατριάρχης δεν αναμιγνύεται εις παρομοίας διεργασίας, αι οποίαι εκφεύγουν των ορίων των αρμοδιοτήτων Αυτού. Ο Παναγιώτατος σέβεται την αυτοτέλειαν, την κρίσιν και την αρμοδιότητα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πλείστα εκ των οποίων, εν τε τη Ελλάδι και εν τη αλλοδαπή, ετίμησαν ποικιλοτρόπως και Αυτόν κατά καιρούς, πράγμα διά το οποίον εκφράζει προς αυτά, και επί τη παρούση ευκαιρία, τας ευγνώμονας ευχαριστίας Του.

β) Ο Πατριάρχης χαίρεται οσάκις τιμάται επαξίως ένας Ιεράρχης της Μητρός Εκκλησίας, διότι η προς αυτόν τιμή, όπως και εις τας περιπτώσεις των προς Αυτόν τιμητικών διακρίσεων, αντανακλά εις τον θεσμόν της πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, της οποίας άπαντες είμεθα διάκονοι.

Εν κατακλείδι, εκφράζεται παράκλησις όπως το όνομα της Α.Θ.Παναγιότητος μη χρησιμοποιήται (θετικώς ή αρνητικώς) εις αναλόγους πανεπιστημιακάς διαδικασίας.

Φανάριον, τη 24η Μαίου 2024

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.