Εξήγησε περαιτέρω πως το νέο ταμείο που θα δημιουργηθεί θα χρηματοδοτείται από εκατέρωθεν εισφορές, των εργαζομένων και του εργοδότη, ύψους 5% επί των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών κάθε μέλους από κάθε πλευρά. Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, το νέο σχέδιο δεν είναι όπως το προηγούμενο, το οποίο ίσχυε πριν το 2011, στο οποίο οι απολαβές εξαρτούνταν από τον τελικό μισθό αλλά είναι ένα σχέδιο το οποίο εξαρτάται από τις συνεισφορές, συμπληρώνοντας πως με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται τόσο η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών όσο και τα δικαιώματα του εργαζόμενου.

Αφορολόγητο εφάπαξ

Το νέο σχέδιο, το οποίο προβλέπει την καταβολή κρατικής σύνταξης αλλά και εφάπαξ ποσού με τη συνταξιοδότηση κάθε μέλους, καλύπτει όλους τους υπηρετούντες οι οποίοι προσλήφθηκαν ή διορίστηκαν μετά την 1/10/2011, καθώς και όσους μόνιμους υπάλληλους θα διοριστούν για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου.

Καλύπτει περαιτέρω όλους τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου στην κρατική υπηρεσία, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους ειδικούς αστυνομικούς που έχουν μονιμοποιηθεί ως ειδικοί αστυνομικοί με βάση τη νομοθεσία, τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς και τους απόφοιτους του δασικού κολεγίου.

Σύμφωνα με παλαιότερες εκτιμήσεις της ΠΑΣΥΔΥ, το νέο σχέδιο θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για πέραν των 36 χιλιάδων εργαζομένων: 23.000 μόνιμους που διορίστηκαν πριν την 1.10.2011 και 13.500 μόνιμους που διορίστηκαν μεταγενέστερα, συμβασιούχους, εργοδοτουμένους αορίστου, συμβασιούχους δασικούς λειτουργούς, ειδικούς αστυφύλακες και συμβασιούχους υπαξιωματικούς.

Η αναφορά της ΠΑΣΥΔΥ στους μόνιμους υπαλλήλους που διορίστηκαν πριν την 1.10.2011 εξηγείται από το γεγονός ότι η συμφωνία προβλέπει διαφοροποίηση από την 1η Ιανουαρίου του 2021 στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού, το οποίο θα είναι από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετέπειτα αφορολόγητο. Υπενθυμίζουμε πως από το 2013 και μετά το εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που αποκτήθηκε μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, πρακτική που θα τερματιστεί.

Αφορολόγητο θα είναι και το εφάπαξ ποσό που θα καταβάλλεται βάσει του νέου σχεδίου, όπως εξάλλου συμβαίνει με όλα τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονται από τα ταμεία προνοίας.

Πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου 2022. Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Ξεκινά η πληρωμή των συντάξεων ΕΦΚΑ (δημοσίου ΙΚΑ ΟΑΕΕ ΝΑΤ ΟΓΑ ΕΤΑΑ επικουρικές) Ιουνίου 2022. Πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Ιουνίου 2022 είναι οι εξής:

Συντάξεις ΙΚΑ (πληρωμή με ΑΜΚΑ)

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2022 με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ, για αποφυγή συνωστισμού (όπως τους προηγούμενους μήνες)

Οι ημερομηνίες πληρωμής (με ΑΜΚΑ) των συντάξεων ΙΚΑ Ιουνίου 2022 είναι:

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2022 την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2022 την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιουνίου 2022 θα πληρωθούν ως εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2022 την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2022 την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2022 την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2022 την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Συντάξεις Δημοσίου (πληρωμή με ΑΜΚΑ)

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2022 την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2022 την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Ιουνίου 2022 όπως το Δημόσιο)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Ιουνίου 2022 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο)

Η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων
ΕΦΚΑ-Επικουρικές Συντάξεις ΕΤΕΑΕΠ Ιουνίου 2022 – Πληρωμή
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Ιουνίου 2022 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Σχετικά:

Πληρωμή των συντάξεων ΕΦΚΑ (δημοσίου ΙΚΑ ΟΑΕΕ ΝΑΤ ΟΓΑ ΕΤΑΑ επικουρικές)

Ποιες ώρες εμφανίζονται τα ποσά των συντάξεων στα ΑΤΜ των τραπεζών

Μηνιαίο Ενημερωτικό Σύνταξης συνταξιούχων Δημοσίου

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2022 το ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων:

ΚΥΡΙΕΣ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Στις 26 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
Στις 27 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9.
Στις 30 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8.

Καραγιάννης Ανδρέας

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.