ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Κύριον κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΝ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ – Η.Π.Α.

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ, ΕΙΣΘΕ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ! ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ ΑΜΕΣΩΣ!

Σεβασμιώτατε,

«Φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δ’ όμως η αλήθεια!»

Επικαλούμενος τα λόγια αυτά του σοφού Αριστοτέλη διά τον φίλον του Πλάτωνα, αλλά και τα πρεσβεία της εις Επίσκοπον χειροτονίας μου, καθ’ όσον ο Πανάγαθος Κύριος ανέδειξε την ελαχιστότητά μου εις Αρχιερέα κατά την 17ην.08.1976, αποτολμώ σήμερον μίαν τολμηράν ενέργειαν, ήτις αποτελεί δημόσιον έλεγχον Υμών διά τα υφ’ Υμών πραττόμενα και εκφραζόμενα, πειθαρχών εις την φωνήν της Αρχιερατικής μου συνειδήσεως και εφαρμόζων τα κελεύ-σματα του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ειπόντος: «Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα, δημοσίως και να ελέγχωνται»(1) ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ απευθύνομαι σήμερον προς Υμάς διά της παρούσης Ανοικτής Επιστολής, προκειμένου να επιστήσω την προσοχήν Υμών είς τινα σημεία της Αρχιερατικής Υμών συμπεριφοράς, τα οποία συνθέτουν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ, αποτελούν δε ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ του πε-ριεχομένου της αμωμήτου ημών Πίστεως, και συνεπώς συνιστούν ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ της αγίας Ορθοδοξίας μας και της εκκλησιαστικής ημών Παραδόσεως!

Ίδού, κατ’αρχήν, το Υμέτερον ΕΓΚΛΗΜΑ:

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

— Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ:

«Σας ασκήθηκε έντονη κριτική επειδή κάνατε την πρώτη βάφτιση παιδιών ομόφυλου ζευγαριού στην Ελλάδα. Μετά απ’ όλα αυτά που γράφτηκαν και ακούστηκαν, έχετε μετανιώσει;»

— Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ:

«Κατ’ αρχάς, να διευκρινίσουμε, επειδή και αυτό παρερμηνεύθηκε, ότι μιλάμε για τελετή βάφτισης και όχι γάμου. Όταν μου ζήτησαν οι γονείς να βαφτίσω τα παιδιά τους, όπως ώφειλα να πράξω, δέχθηκα με μεγάλη χαρά. Άλλωστε, οι ανάδοχοι ήταν ορθόδοξοι και δεν είχα κανέναν απολύτως λόγο να αρνηθώ. Αυτό το καινοφανές επιχείρημα και πραγματικά απίστευτο κριτήριο που χρησιμοποιούν κάποιοι, ότι δηλαδή πρέπει να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή, δεν είναι Ορθοδοξία, δεν λογίζεται καν ως μια ανθρώπινη στάση. Δεν μπορούμε να ανάγουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά και την ερωτική ζωή του καθενός ως το μοναδικό κριτήριο, είτε για να τον αποδεχθούμε, είτε για να τον απορρίψουμε. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα και θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι απόρροια ενός εισαγόμενου δυτικού πουριτανισμού. …… Έτσι φτάσαμε, και στην Ελλάδα, σε αυτό το ακραίο φαινόμενο, να γίνεται η σεξουαλική συμπεριφορά ενός ανθρώπου κριτήριο για οποιαδήποτε διάκριση σε επαγγελματικό, κοινωνικό η πολιτικό χώρο, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. Είναι εντελώς αντιχριστιανικό και ποτέ ο ελληνικός πολιτισμός δεν ζύγισε κανέναν άνθρωπο σύμφωνα με την ερωτική του συμπεριφορά. Πρέπει να καταδικάζουμε κάθε είδους βία, λεκτική και σωματική, και να αποδοκιμάζουμε το μίσος και την προκατάληψη που εδράζονται στη διαφορετικότητα κάθε ανθρώπου.

Δεν μπορούμε να ανάγουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά και την ερωτική ζωή του καθενός ως το μοναδικό κριτήριο είτε για να τον αποδεχθούμε, είτε για να τον απορρίψουμε. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα και θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι απόρροια ενός εισαγόμενου δυτικού πουριτανισμού. …………… »

(Πηγή: LIFO «Το να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή δεν είναι Ορθοδοξία»

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΤΩΡΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΑΣ!

Τα φαρμακερά λόγια Σας:

1. «Αυτό το καινοφανές επιχείρημα και πραγματικά απίστευτο κριτήριο που χρησιμοποιούν κάποιοι ότι δηλαδή πρέπει να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή, δεν είναι Ορθοδοξία, δεν λογίζεται καν ως μια ανθρώπινη στάση».

2. «Έτσι φτάσαμε, και στην Ελλάδα, σε αυτό το ακραίο φαινόμενο, να γίνεται η σεξουαλική συμπεριφορά ενός ανθρώπου κριτήριο για οποιαδήποτε διάκριση σε επαγγελματικό, κοινωνικό η πολιτικό χώρο, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία».

3. «Δεν μπορούμε να ανάγουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά και την ερωτική ζωή του καθενός στο μοναδικό κριτήριο είτε για να τον αποδεχθούμε, είτε για να τον απορρίψουμε. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα και θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι απόρροια ενός εισαγόμενου δυτικού πουριτανισμού».

4. «Αυτό το καινοφανές επιχείρημα και πραγματικά απίστευτο κριτήριο που χρησιμοποιούν κάποιοι, ότι δηλαδή πρέπει να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή, δεν είναι Ορθοδοξία».

Σεβασμιώτατε Κύριε Ελπιδοφόρε,

Αδελφικώς Σας ικετεύω ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ ΑΜΕΣΩΣ από τον Αρχιεπισκοπικόν Σας Θρόνον και να μεταβήτε σε κάποιο Μοναστήρι, όπου θα εγκατασταθήτε μονίμως, θα ανακρίνετε τον Εαυτόν Σας, θα συνειδητοποιήσετε το συντελεσθέν ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΑΣ, θα εξομολογηθήτε και θα παραμείνετε εκεί, χύνοντας καθημερινώς ποταμούς δακρύων μετανοίας, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΥΧΕΤΕ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΣΑΣ! Διότι, δυστυχώς, με τα ανωτέρω αναγραφόμενα λόγια Σας έχετε ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ, εφ’ όσον έχετε ποδοπατήσει, έχετε ανατρέψει τον Ηθικόν Νόμον Του, δηλαδή έχετε απορρίψει το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ!!!!

Σας ικετεύω να σκεφθήτε:

● Εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν δεν συνιστούν ΑΜΑΡΤΙΑΝ τα εξής παραπτώματα;

a. Μοιχεία,
b. Πορνεία,
c. Αρσενοκοιτία,
d. Παιδεραστία,
e. Συγκυλισμός,
f. Αυνανισμός,
g. Κτηνοβασία
καί πολλά άλλα σαρκικά πάθη;

Πώς, λοιπόν, Υμείς ισχυρίζεσθε, «ότι δεν είναι Ορθοδοξία το να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή»;;;;

● Εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν επίσης, όταν προσέλθη ένας χριστιανός εις το Μυστήριον της Εξομολογήσεως και ομολογήσει, ότι διατηρεί παράνομον σεξουαλικήν σχέσιν, ότι δηλ. ζει ανήθικον βίον, ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ;

Ιδού τι μας λέγει μία πρόχειρος αναζήτησις εις το Ιερόν Πηδάλιον και δή και εις την μερίδα του Μεγ. Βασιλείου:

● ΚΑΝΩΝ ΝΗ΄
«Ο μοιχεύσας, εν ιε΄ (δηλ. 15) έτεσιν ακοινώνητος έσται των Αγιασμάτων….»

● ΚΑΝΩΝ ΝΘ’
«Ο πόρνος εν επτά (7) έτεσιν ακοινώνητος έσται των Αγιασμάτων….»

● ΚΑΝΩΝ ΞΒ’
«Ο την ασχημοσύνην εν τοις άρρεσιν επιδεικνύμενος, τώ χρόνω του εν τη μοιχεία παρανομούντος οικονομηθήσεται».

● ΚΑΝΩΝ ΞΓ’
«Ο εν αλόγοις την εαυτού ασέβειαν εξαγορεύων, τον αυτόν χρόνον εξομοογούμενος, παραφυλάξεται».

● ΚΑΝΩΝ ΞΖ’
«Η αδελφομιξία τον του φονέως χρόνον εξομολογήσεται».

● ΚΑΝΩΝ ΞΘ’
«Αναγνώστης, εάν τη εαυτού μνηστή πρό του γάμου συναλλάξειεν, ενιαυτόν αργήσας, εις το αναγιγνώσκειν δεχθήσεται, μένων απρόκοπος, κλεψιγαμήσας δε άνευ μνηστείας, παυθήσεται της υπηρεσίας….».

● ΚΑΝΩΝ Ο’
«Διάκονος εν χείλεσι μιανθείς, και μέχρι τούτου ημαρτηκέναι ομολογήσας, της λειτουργίας επισχεθήσεται. Το δε μετέχειν των Αγιασμάτων μετά των Διακόνων αξιωθήσεται, το αυτό δε και Πρεσβύτερος. Ει δε τι πλέον τούτου φωραθείη ημαρτηκώς, εν οίω αν είη βαθμώ, καθαιρεθήσεται».

Πώς, λοιπόν, Υμείς, Σεβασμιώτατε, ισχυρίζεσθε, ότι «Δεν μπορούμε να ανάγουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά και την ερωτική ζωή του καθενός στο μοναδικό κριτήριο, είτε για να τον αποδεχθούμε, είτε για να τον απορρίψουμε» ;;;;

● Εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν επίσης δεν υπάρχουν ιεροί Κανόνες, οι οποίοι νομοθετούν τας προϋποθέσεις, διά των οποίων ο πιστός Χριστιανός εντάσσεται εις το Σώμα του Χριστού, τ.έ. την Εκκλησίαν;

● Εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν επίσης δεν οριοθετούνται αι προϋποθέσεις διά την είσοδον υποψηφίου τινός προσώπου εις τας τάξεις του ιερού Κλήρου; Η ΑΓΝΟΤΗΣ του σώματος δεν είναι Η ΠΡΩΤΗ από αυτάς τας προϋποθέσεις;

Πώς, λοιπόν, Υμείς ισχυρίζεσθε, ότι «αυτό το καινοφανές επιχείρημα και πραγματικά απίστευτο κριτήριο που χρησιμοποιούν κάποιοι, ότι δηλαδή πρέπει να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή, δεν είναι Ορθοδοξία»;;;;

● Εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν επίσης έχομεν την αφήγησιν περί της δημιουργίας του ανθρωπίνου Γένους:

«Και είπεν ο Θεός∙ ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν, …… Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, λέγων∙ αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής… (Γενέσεως, κεφ. 1ον, στ. 26-28).

Πώς, λοιπόν, Υμείς ισχυρίζεσθε, ότι «… φτάσαμε, και στην Ελλάδα, σε αυτό το ακραίο φαινόμενο, να γίνεται η σεξουαλική συμπεριφορά ενός ανθρώπου κριτήριο για οποιαδήποτε διάκριση σε επαγγελματικό, κοινωνικό η πολιτικό χώρο, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία» ;;;;

● Εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν επίσης έχομεν την εντολήν του Αγίου Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους: Εντέλλεται, ότι ο πιστός χριστιανός ΟΦΕΙΛΕΙ να αποκόψη και να αποβάλη από τον κύκλον των επαφών του τον πόρνον, τον ανήθικον, τον ομοφυλόφιλον! Εις την Α΄ προς Κορινθίους επιστολήν Του (κεφάλαιον 5ον) γράφει τα εξής φοβερά λόγια:

«Έγραψα υμίν εν τη επιστολή μη συναναμίγνυσθαι πόρνοις, … νυνί δε έγραψα υμίν μη συναναμίγνυσθαι, εάν τις αδελφός ονομαζόμενος η πόρνος η πλεονέκτης η ειδωλολάτρης η λοίδορος η μέθυσος η άρπαξ, τώ τοιούτω μηδέ συνεσθίειν… Και εξαρείτε τον πονηρόν εξ υμών αυτών», δηλ. «Βγάλτε τον ασεβή άνθρωπον από ανάμεσά σας»!

Πώς, λοιπόν, Υμείς ισχυρίζεσθε, ότι «δεν μπορούμε να ανάγουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά και την ερωτική ζωή του καθενός στο μοναδικό κριτήριο, είτε για να τον αποδεχθούμε, είτε για να τον απορρίψουμε. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα και θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι απόρροια ενός εισαγόμενου δυτικού πουριτανισμού».

Σεβασμιώτατε Κύριε Ελπιδοφόρε,

Δυστυχώς, «πλανάσθε πλάνην οικτράν»! Μολονότι είσθε και Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος, αγνοείτε το περιεχόμενον της 6ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ προς τον άνθρωπον, η οποία λέγει τό: «Ου μοιχεύσεις»!

Πώς, λοιπόν, Υμείς αποφαίνεσθε, ότι είναι «καινοφανές και πραγματικά απίστευτο κριτήριο… να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή», δηλ. Υμείς καταργείτε τον Νόμον του Θεού; Ντροπή Σας! Αίσχος! Με άλλα λόγια αμνηστεύετε την ανηθικότητα και αλλοιώνετε την Ορθοδοξίαν!

Επισφραγίζομεν τα πτωχά ταύτα λόγια μας με τους λόγους του Αγίου Αποστόλου Παύλου προς τους Χριστιανούς της Κορίνθου, διά των οποίων καθορίζεται η πνευματική μας πορεία, τοιουτοτρόπως δε απορρίπτεται εις τον κάλαθον των αχρήστων η Υμετέρα αντιχριστιανική διδαχή, κατά την οποίαν:

«Το να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση την ερωτική τους ζωή δεν είναι Ορθοδοξία».

Ιδού οι λόγοι του Αγίου Αποστόλου Παύλου:

«Αδελφοί, πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα συμφέρει∙ πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ουκ εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τινος. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία τοις βρώμασιν… Το δε σώμα ου τη πορνεία, αλλά τώ Κυρίω και ο Κύριος τώ σώματι∙ … Ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστίν; Άρας ούν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο. Η ουκ οίδατε ότι ο κολλώμενος τη πόρνη εν σώμα εστιν; …… ο δε κολλώμενος τώ Κυρίω εν πνεύμα εστι. Φεύγετε την πορνείαν…… Ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστιν…… Δοξάσατε δή τον Θεόν εν τώ σώματι υμών και εν τώ πνεύματι υμών, άτινά εστι του Θεού».

Και εν κατακλείδι στρέφομεν την προσοχήν Υμών εις τα φοβερά ταύτα λόγια του Σωτήρος ημών Χριστού:

«Αμήν λέγω υμίν, ότι πάντα αφεθήσεται τοις υιοίς των ανθρώπων τα αμαρτήματα και αι βλασφημίαι, όσας αν βλασφημήσωσιν. Ός δ’άν βλασφημήση εις το Πνεύμα το Άγιον, ουκ έχει άφεσιν εις τον αιώνα, αλλ΄ένοχος εστιν αιωνίου κρίσεως» (Μάρκ. Κεφ. 3, 28-29).

Ταύτα μετά πολλής παρρησίας έγραψα προς Υμάς και Σας εύχομαι ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ! Επί δε τούτοις διατελώ

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (1)
  1. vanna petry 29 ημέρες πριν

    BRAVO BRAVO father Ambrosio!
    I strongly agree for the resignation of Elpidoforos!
    Does Vartholomeos agree or disagree?

    ΑπάντησηΆκυρο

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.