«Θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνουν…», λέγει η σοφή λαϊκή παροιμία! Κι’ εμείς θέλουμε να ησυχά-σουμε και να κοιτάξουμε την καλλιέρ-γεια του είναι μας για την σωτηρία της ψυχής μας, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ!

Διάφορα επώνυμα πρό- σωπα, ήτοι Πολιτικοί, Πανεπιστημια-κοί, Δημοσιογράφοι, Εκπρόσωποι των Κομμάτων, δυστυχώς δε και μερικοί κορυφαίοι Εκκλησιαστικοί Ταγοί, με τις πράξεις των, με τα λόγια των και με τις δηλώσεις των προδίδουν την αμώμητον πίστιν μας και παρά ταύ-τα ……παραμένουν ανενόχλητοι! Μεταξύ όλων αυτών, λοιπόν, επαναλαμ-βάνω, επ’ εσχάτων περιλαμβάνονται και τινα κορυφαία εκκλησιαστικά Πρόσωπα.
Μερικοί Εκκλησιαστικοί Άνδρες, και μάλιστα οι συγκροτούντες την Εκκλη-σιαστικήν Διοίκησιν, δυστυχώς, «μεριμνούν και τυρβάζουν περί πολλά», λησμονούν δε ότι «ενός εστί χρεία», όπως είπεν ο Κύριος προς την Μάρθαν, την αδελφήν του Λαζάρου! (Λουκ. κεφ. ι΄, 41). Κάποιοι, λοιπόν, Εκκλησιαστικοί Άνδρες σήμερα, δυστυχώς, ασχολούνται, ή μάλλον αναλίσκονται, με την επιβολήν του δαιμονικής εμπνεύσεως Εμβολίου Covid 19 κατά του Κορωνοϊού, με την διαφήμιση της μάσκας, με την τήρηση αποστάσεων ασφαλείας εντός του Ναού κλπ. και ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΑΥΤΑ! Και μερικοί προχωρούν ακόμη πιο πέρα! Ασχολούνται με την νομιμοποίηση …….του «γάμου» των ομοφυλοφίλων!
Την ίδια ώρα ενώ το όνομα του Κυρίου βλασφημείται, οι ιεροί Ναοί βεβη-λώνονται, ο Θεός υβρίζεται, η Ορθοδοξία προδίδεται….!
Η κατάστασις αυτή, λοιπόν, διεγείρει την συνείδησίν μας και μας εξαναγκάζει να διακόψουμε την σιωπή μας και να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας! Να πάρουμε δηλ. το όπλο μας και να ρίψουμε μερικές βολές στον αέρα, μήπως και ξυπνήσουν οι αρμόδιοι!
Επειδή όμως στην παρατιθέμενη φωτογραφία βλέπετε τον υποσημειούμενον με ένα όπλο στο χέρι, ας μη νομίσετε, ότι ανήκουμε στους ένοπλους εγκληματίες, οι οποίοι πλεονάζουν πλέον στην εποχή μας! Η φωτογραφία είναι από την αναπαράσταση της μεγάλης Μάχης του Μεγάλου Σπηλαίου κατά του Ιμπραήμ Πασά, η οποία εγένετο την 24ην Ιουνίου 1827. Η αναπαράσταση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στην ιστορική Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου των Καλαβρύτων. Από αυτήν, λοιπόν, την τελετή προέρχεται και η παρατιθέμενη φωτογραφία! Εμείς, ως ταπεινός εργάτης του Ευαγγελίου, είμεθα ωπλισμένος με τά όπλα του Ευαγγελίου, πειθαρχούντες εις τα κελεύσματα του Αγίου Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της Εφέ-σου: «Ένδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ [a]σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι» (Εφεσ. κεφ. στ΄, 11-13).
«Θέλουμε, λοιπόν, να αγιάσουμε, αλλά δεν μας αφήνουν…», γι’ αυτό και ξαναπαίρνουμε τα πνευματικά μας όπλα και ξαναρχίζουμε να ρίχνουμε ντουφεκιές στον αέρα! Εάν κάποιους τούς κτυπήσουν και τους τραυματίσουν οι σφαίρες μας ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ!
ΠΡΩΤΟΝ, λοιπόν, ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΝ
Ελάτε, Αδελφοί μου, να μελετήσουμε ένα ΠΕΡΙΣΤΑΤΙ-ΚΟΝ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ! Πρόκειται δι’ ένα πρωτοφανές ολίσθημα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου. Ολίσθημα, το οποίον αποτελεί ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ της Αγίας Ορθοδοξίας μας και το οποίον μάλιστα έλαβε μεγάλην δημοσιότητα!
Πρόκειται διά την βάπτισιν δύο βρεφών, η οποία έλαβε χώραν στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης της Βουλιαγμένης κατά την 9ην Ιουνίου 2022 από τον Σεβ. κ. Ελπιδοφόρον!
Πέντε (5) είναι τα εγκλήματα, τα οποία επετέλεσεν ο προαναφερθείς Αρχιεπίσκοπος, τα οποία και συνθέτουν το έγκλημα μιάς ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ:
1ον) Η βάπτισις δύο βρεφών, που «αναγνωρίζονται ως νόμιμα τέκνα» ενός ζεύγους ομοφυλοφίλων ανδρών!
2ον) Η αποδοχή ως αναδόχων δύο ΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, εκ των οποίων η μία ανήκει στη Ρωμαιο-καθολική και η άλλη στην Προτεσταντική «Εκκλησία»! (Προσοχή: η λέξις Εκκλησία τίθεται εντός εισαγωγικών).
3ον) Η αναγνώρισις ως «οικογενείας» της παρανόμου ενώσεως δύο gay ανδρών, η οποίοι συγκροτούν «την οικογένειαν Μπούση», όπως χαρακτηριστικά επί λέξει έγραψεν ο κ. Ελπιδοφόρος στην επιστολή του προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Γλυφάδας κ. Αντώνιον!
4ον) Η αναγνώρισις ως φυσιολογικού, συνεπώς δε και ηθικού, τρόπου της αποκτήσεως τέκνων διά της μεθόδου «της παρένθετης μητέρας»! Και
5ον) Ο σκανδαλισμός της συνειδήσεως των πιστών της Εκκλησίας τέκνων!
Το γεγονός αυτό έλαβε μεγάλη δημοσιότητα τόσο στον Ημερήσιο, όσο και στον Ηλεκτρονικό Τύπο! «ΟΡΓΗ ΙΕΡΑΡΧΩΝ για τον Ελπιδοφόρο» έγραψε, μεταξύ άλλων και η Εφημερίδα «Ορθόδοξη ΑΛΗΘΕΙΑ» στο φ. της 20ής Ιουλίου τρ. έτους. Και συμπληρώνει: «Πλήρης απογοήτευση και έντονη ενόχληση στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου για τη κίνηση του Αρχιεπισκόπου να βαπτίσει τα δύο παιδιά ομοφυλόφιλου ζευγαριού. Για σοβαρό ατόπημα και θράσος κάμνουν λόγο Ιεράρχες…» (βλ. σελ. 1η).
Το γεγονός αυτό επλήγωσε βαθύτατα την αρχιερατική μας ψυχή! Η κατάσταση είναι απελπιστική. Και με πληγωμένη την ψυχή μας ερωτώμεν δημοσίως τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρον:
«Σεβασμιώτατε,
Τί είσθε;
Αναμορφωτής της Ορθοδοξίας;
ή
Προδότης της Εκκλησίας του Χριστού»;

Με ποιό δικαίωμα παρέχετε πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης σε ένα «ζευγάρι» ανδρών gays;
Με ποιό δικαίωμα ονομάζετε «οικογένειαν Μπούση» το ζευγάρι αυτό;
Με ποιό δικαίωμα δέχεσθε αναδόχους στην βάπτιση αυτή δύο γυναίκες, δύο πρόσωπα, τα οποία ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
Με ποιό δικαίωμα αναγνωρίζετε και νομιμοποιείτε την απόκτηση τέκνων διά της μεθόδου της ένθετης Μητέρας;
Με ποιό δικαίωμα περιφρονείτε τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Οποίος μας λέγει:
«Μη πλανάσθε, ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκοίται Βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν», διότι «…..μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εν τω ψεύδει, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον Κτίσαντα, ός εστίν ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Διά τούτο παρέδωκεν αυτούς Θεός εις πάθη ατιμίας, αι τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν, ομοίως δε και οι άρσενες, αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας, εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεσι την ασχημοσύνην κατεργαζόμενοι και την αντιμισθίαν, ην έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς απολαμβάνοντες.
Οι τα τοιαύτα πράσσοντες άξιοι θανάτου εισίν, ου μόνον αυτά ποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι τοις πράσσουσι»
(ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κεφάλαιο 6, στίχοι 9-10):

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε της Αμερικής,
Ακούσατε τον λόγον του Αποστόλου Παύλου;
Είσθε, λοιπόν, ένοχος θανάτου!
Καθ’ όσον και οι συνευδοκούντες εις την ένωσιν των σεξουαλικώς ανωμάλων ΕΝΟΧΟΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΣΙΝ!
Οι τα τοιαύτα πράσσοντες άξιοι θανάτου εισίν, ου μόνον αυτά ποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι τοις πράσσουσι».

Με αβάστακτον πόνον ψυχής Σας γράφει τα λόγια αυτά ένας ταπεινός και ανάξιος Αδελφός Σας, και συνεπίσκοπός Σας, ο οποίος, Χάριτι Κυρίου, άγει σήμερον το 46ον έτος εις την Αρχιερωσύνην!
Λυπούμαι βαθύτατα, διότι τόσον η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, όσον και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ εις την προδοσίαν της Πίστεώς μας, την συντελεσθείσαν υφ’ Υμών διά της ως άνω περιγραφομένης βαπτίσεως των «τέκνων της ….οικογενείας Μπούση».
Ταπεινά Σας εύχομαι ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ.

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Καλάβρυτα, 8 Αυγούστου 2022
**********************

Επισυνάπτεται η καταγγελία μου πρός την Δ.Ι.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟΝ

Τρίτη, 12 Ἰουλίου 2022

Τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰω. Γενναδίου, 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ

Μ Η Ν Υ Σ Ι Σ

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Σύνεδροι,

Δυσπερίγραπτος εἶναι ὁ πόνος, ὁ ὁποῖος κυριαρχεῖ εἰς τήν ταλαίπωρον ψυχήν μου, ἔπειτα ἀπό τήν εἴδησιν, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ.κ. Ἐλπιδοφόρος μόλις πρό δύο ἡμερῶν «ἔκανε την πρώτη βάπτιση υιοθετημένων παιδιῶν gay ζευγαριοῦ στη Αθήνα» (βλ. ὑπ’ ὰριθμ. 1 καί 2 ἐπισυναπτόμενα ἔγγραφα) εἰς τόν ἱερόν Ναόν «Παναγίας Φανερωμένης» τῆς Βουλιαγμένης! Λεπτομερείας περί τῆς προδοτικῆς ταύτης πράξεως θά εὕρετε εἰς τό ἐπισυναπτόμενον 3ον ἔγγραφον, τό ὁποῖον δημοσιεύεται εἰς τήν ἱστοσελίδα «www.protothema.gr» καί ἔχει τίτλον: «Ο Ευάγγελος Μπούσης καί ο σύζυγός του Πίτερ Ντούντας βάφτισαν …..τα παιδιά τους στη Βουλιαγμένη».
Ἐπειδή διά τῆς πράξεως ταύτης ἀνερυθριάστως καταπατεῖται ἡ Ὀρθόδοξος Διδασκαλία καί Παράδοσις, νομοθετεῖται δέ καί ἀμνηστεύεται ἡ πορνεία, δηλ. ἡ παράνομος συζυγική ἕνωσις δύο προσώπων τοῦ αὐτοῦ φύλου, διά τόν λόγον αὐτόν καταμηνύω καί
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ἐνώπιον Ὑμῶν
τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ.κ. Ἐλπιδοφόρον
α) ἐπί προδοσίᾳ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως,
β) ἐπί καταπατήσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων, καί
γ) ἐπί σκανδαλισμῷ τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν
τῆς Ἐκκλησίας τέκνων
καί παρακαλῶ διά τά καθ’ Ὑμᾶς.
α) Ἡ πρᾶξις του, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, νομιμοποιεῖ τήν πορνείαν καί τήν συμβίωσιν δύο προσώπων τοῦ ἰδίου φύλου, τοῦθ’ ὅπερ ὁ Νομοθέτης Θεός κατεδίκασε διά τοῦ ἐξ Οὐρανοῦ πεμφθέντος πυρός, διά τοῦ ὁποίου καί κατέκαυ-σε τά Σόδομα καί τά Γόμορρα! Εἶναι γνωστόν ἤδη τό Παγκόσμιον Κίνημα τῶν ΛΟΑΤΚΙ, ἤτοι τῶν Ὁμοφυλοφίλων! Ἀκόμη καί ἡ Νομοθετοῦσα κοσμική Ἐξουσία, ἡ Πολιτεία, δέν ἔχει εἰσέτι νομοθετήσει τήν υἱοθεσίαν τέκνων ἐκ μέρους τῶν Gays!
Εἰς τήν πρός τόν οἰκεῖον Ἱεράρχην σχετικήν ἐπιστολήν του ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς αἰτεῖται τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβ. Γλυφάδος κ. Ἀντωνίου καί ἀναφέρει ἐπί λέξει τά ἑξῆς: «…..ὅπως τελέσω τήν βάπτισιν τῶν δύο τέκνων τῆς ἐκ Σικάγου ὁρμωμένης ὁμογενειακῆς οἰκογενείας Μπούση»!!!! (βλ. Ἐφημερίδα Espresso», 13.07.2022, σελ. 5). Ἄρα διά τῆς χρήσεως τοῦ ὅρου «οἰκογένεια Μπούση», ὁ Σεβ. κ. Ἐλπιδοφόρος ἐμμέσως πλήν σαφῶς ἀναγνωρίζει καί νομιμοποιεῖ τήν ἀναίσχυντον καί ἀφύσικον συζυγικήν σχέσιν καί τήν παρά φύσιν σαρκικήν μῖξιν δύο προσώπων τοῦ αὐτοῦ φύλου, σχέσιν τήν ὁποίαν ὁ Δημιουργός Θεός κατεδίκασεν ἀπεριφράστως!
Ὥστε, λοιπόν, ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ.κ. Ἐλπιδοφόρος καί διά τῆς ὡς ἄνω ἐπιστολῆς του, κυρίωε δέ διά τῆς συμμετοχῆς του εἰς τό ἱερόν Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος δύο υἱοθετημένων βρεφῶν ὑπό «ζεύγους» ὁμοφυλοφίλων, τῶν συγκροτούντων τήν «οἰκογένειαν Μπούση», κατεπάτησε καί τόν θεῖον Νόμον καί τό ἀνθρώπινον Δίκαιον!
β) Διά τῆς ἀποδοχῆς ὡς ἀναδόχων εἰς τήν Βάπτισιν ὀκτώ προσώπων, μεταξύ τῶν ὁποίων συμπεριλαμβάνονται καί δύο τοὐλάχιστον ἑτεροδόξοι γυναῖκες, ἤτοι ἡ κυρία Εὐγενία Νιάρχου καί ἡ κυρία Bianca Bartolini, ὁ Σεβ. κ. Ἐλπιδοφόρος ὄχι μόνον κατεπάτησε καί κατεφρόνησε τούς Ἱερούς Κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ΕΝΕΠΑΙΞΕΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ, καθ’ ὅσον αἱ ὡς ἄνω δύο Ἀνάδοχοι, μή ἀνήκουσαι είς τήν Ὀρθό-δοξον Ἐκκλησίαν, ΔΕΝ ΕΞΕΦΩΝΗΣΑΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, διότι ἡ μία ἐξ αὐτῶν τυγχάνει Ρωμαιοκαθολική καί ἡ ἑτέρα Προτεστάντισσα!!!! Ὅθεν πρέπει νά δικασθῇ καί ἐπί καταφρονήσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
γ) Τέλος, ἡ ἀσύνετος αὕτη συμπεριφορά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἐλπιδοφόρου συνετάραξε τό πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας καί τό κατεσκανδάλισε, καθ’ ὅσον ἡ ἀνίερος αὕτη ἐνέργειά του ἔλαβε μεγάλην δημοσιότητα τόσον εἰς τόν ἡμερήσιον Τύπον, ὅσον καί εἰς τά Διαδικτυακά Μέσα Ἐνημερώσεως. Διά τόν λόγον αὐτόν πρέπει νά δικασθῆ οὗτος καί ἐπί σκανδαλισμῶ τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων.
Μάρτυρας προτείνω:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ,
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γλυφάδος κ.κ. Ἀντώνιον,
καί 3) Τόν Δημοσιογράφον κ. Νικόλαον Σταματάκην, ἀρθρογράφον τῆς Ἐφημερίδος «’Ορθόδοξος Τύπος». (Βλ. κύριον ἄρθρον εἰς τό ὑπ’ἀριθμ. 2409 φ. τῆς 15.07.2022 μέ τίτλον:«Ο ΑΡΧ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΕΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΥΣ “ΓΑΜΟΥΣ“ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ!»).
Ὅθεν ταῦτα καταγγέλλοντες πρός Ὑμᾶς, παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ Ὑμᾶς.
Ἐπί δέ τούτοις, διατελοῦμεν
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος

Συνημμένως ἐπισυνάπτονται τά ὑπ’ἀριθμ. 1, 2 καί 3 ἔγγραφα.

Το Άγιον Όρος για την βάπτιση από «ομόφυλο ζεύγος»

Ἐξ ἀφορμῆς προσφάτων δημοσίων ἐμφανίσεων καὶ τοποθετήσων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καὶ ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖες ἀφήνουν νὰ δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι εἶναι δυνατὸν ἡ Ἐκκλησία νὰ δέχεται ὁποιαδήποτε ἄλλη μορφὴ οἰκογένειας, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν ποὺ θεσπίζει τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ἡ Ἱερὰ Κοινότης ἐπιθυμεῖ νὰ τοποθετηθεῖ καὶ δημοσίως.
Τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὡς χῶρος προσευχῆς καὶ ἀσκήσεως, μὲ ἀδιάσπαστη συνέχεια λειτουργικὴ καὶ πνευματική, εὔχεται ταπεινὰ ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου, γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως διακρίσεων.
Τὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος γίνεται μέλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ λαμβάνει τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναμφισβήτητα ἀποτελεῖ τὴν ὁρατὴ ἔκφραση τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Ἡ προσπάθεια νὰ ζήσουμε σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο καὶ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ ἐξασφαλίζει τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.
Ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῶν ἀνωτέρω δὲν θὰ μπορούσαμε παρὰ νὰ ἐκφράσουμε τὴν λύπη μας γιὰ τὶς παραπάνω δημόσιες ἐμφανίσεις καὶ τοποθετήσεις προσώπων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες παρέχουν ἀφορμὲς σκανδαλισμοῦ τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
Εἶναι σαφῶς ξένο πρὸς τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος νὰ ἀφήνεται νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἕνα «ὁμόφυλο ζεῦγος» εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρεῖται ὡς οἰκογένεια καὶ νὰ ἀναγνωρίζεται σὲ αὐτὸ δικαίωμα υἱοθεσίας τέκνων, καθὼς κάθε τέτοιου εἴδους μορφὴ τεκνοθεσίας ἢ ἀναδοχῆς ἀντίκειται στὴν εὐαγγελικὴ διδασκαλία, τὴν ἀνθρώπινη φύση ἀλλὰ καὶ στὸ ἦθος καὶ στὶς παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας, ἐνῶ ταυτόχρονα παραβιάζει καὶ τὰ στοιχειώδη δικαιώματα ἀθώων ἀντυπεράσπιστων ἀνθρώπων, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιλέξουν ἕνα φυσιολογικὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον.
Τὰ ἀνωτέρω ἐκφράζομε ὡς φωνὴ εἰλικρινοῦς ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν πορεία τῆς πατρίδος μας, καὶ μάλιστα σὲ περίοδο τόσο κρίσιμη γι᾽ αὐτήν.
Εἴθε ἡ Προστάτις τῆς πατρίδος μας καὶ Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ μεσιτεύει πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν γιὰ νὰ ὁδηγήσει ὅλους σὲ μετάνοια καὶ ζωὴ σύμφωνα πρὸς τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν διδασκαλία Του.
Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.