Δώρον της μεγαλωσύνης του Χριστού μας προς την Ελλάδα το δίπτυχον Ελληνο-Ορθοδοξία!

Με όσα εξετέθησαν περαπάνω έγινε πλέον αντιληπτόν, ότι η Ελλάδα μας στις ημέρες μας οδηγείται στο τέλος της ιστορικής της πορείας! Μια μοναδική σε αξίες της ζωής πορεία κατά τη διάρκεια της οποίας ήταν το φως του κόσμου! Ανέδειξε τους σοφούς της παγκοσμίου Κοινότητος, ενώ συγχρόνως υπήρξε το θερμοκήπιον του Χριστιανισμού!
Καθώς αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν κάποιοι Έλληνες εζήτησαν να επισκεφθούν τον Σωτήρα Χριστόν, τότε ο Κύριός μας ανεφώνησεν: «Ελήλυθεν η ώρα, ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου» (Ιωάνν.ιβ’, 23-24). Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει το περιστατικόν με τα εξής λόγια: «Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνή-σωσιν εν τη εορτή. Ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τω από Βηθσαϊδά της Γαλιλλαίας και ηρώτων αυτόν λέγοντες: κύριε θέλομεν τον Ιησούν ιδείν.
Έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τω Ιησού, ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: “Ελήλυθεν η ώρα, ίνα δοξασθή ο υιός του Ανθρώπου”.
Ο δε Άγιος Ευσέβιος, ο Επίσκοπος Καισαρείας, ο και ως Παμφίλου αποκαλούμενος (265 μ.Χ.), γνωστός ως ο πατήρ της εκκλησιαστικής ιστορίας λόγω του έργου του, ήτοι της καταγραφής της ιστορίας στις απαρχές της Χριστιανικής Εκκλησίας, σε ανακαλυφθέν χειρόγραφόν του, συμπληρώνει το ανωτέρω χωρίον με τα εξής σημαντικά λόγια: “Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν Ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην”. Δηλ. «Έφθασεν η ώρα διά να δοξασθή ο Υιός του Θεού. Διότι μόνη η Ελλάδα γεννά ανθρώπους, οι οποίοι είναι φυτόν του Ουρανού και του Θεού Βλάστημα εξακριβωμένον, απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιο-ποιουμένη την επιστήμην».
(Βλ. https://oneirosky.blogspot.com/2016/11/blog-post_5.html.

Με άλλα λόγια ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τα ανωτέρω λόγια συνέστησε και μας παρέδωσε το δίπτυχον: Ελληνο-Ορθοδοξία!!!
Αυτό, λοιπόν, το δίδυμο, που εγραψε μια μεγάλη, πρωτόγνωρη και ανεπανάληπτη ιστορία, φαίνεται ότι πορεύεται προς την δύσιν του! Οι δυνάμεις του σκότους, οι σατανικής εμπνεύσεως δυνάμεις του σκότους, οι γνωστοί ως Παράγοντες της Παγκοσμιοποιήσεως, δηλ. τα όργανα του Αντιχρίστου, με αργά μεν πλήν όμως και σταθερά βήματα οδηγούν το δίπτυχον Ελληνο-Ορθοδοξία προς την δύσιν του!
Όσα αναφέρθησαν ήδη στις προηγούμενες σελίδες το αποδεικνύυν περί-τρανα! Παρά ταύτα κρίνουμε αναγκαίον να σημειώσουμε μερικά ακόμη στοι-χεία, ώστε να πεισθούν και οι πλέον δύσπιστοι και τότε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΝ ΚΡΑΥΓΗΝ: «Κύριε, σώσον τους ευσεβείς»! Κύριε, σώσον την Ελλάδα μας! Κύριε, σώσον την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Ελλάδος! Κύριε σώσον την Ελληνο-Ορθοδοξίαν μας!

Ελάτε, λοιπόν, Αδελφοί μου,
Κληρικοί και Λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, πλούσιοι και πτωχοί, επώνυμοι και άσημοι, ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ, ελάτε, λέγω, να απαριθμήσουμε μερικά σημαντικά ολισθήματα, τα οποία οδηγούν στο τέλος της την Ελλάδα μας και την Ορθοδοξίαν μας!
Ολίσθημα 1ον :
Η Διοίκησις της Εκκλησίας στο θέμα του Κορωνοϊού
υπηρετεί την πλάνην! Από Ιατρείον της ψυχής έγινε Νοσοκομείον θεραπείας του σώματος από τον Κορωνοϊό!!!!

Αγνοεί, ότι οι εμβολιασμένοι
και μολύνονται και μεταδίδουν τον ιό!
Το ωμολόγησε ο πρώτος υπεύθυνος στο τομέα της Υγείας, δηλ. ο Υπουργός κ. Αθανάσιος Πλεύρης, ο οποίος είπε: «Οι εμβολιασμένοι κολλούν και μεταδίδουν!» Ο κ. Υπουργός «ομολόγησε ουσιαστικά, ότι χιλιάδες ανεμ-βολίαστοι υγειονομικοί βγήκαν σε αναστο-λή εργασίας χωρίς λόγο! Διότι, όταν παρα-δέχεται ακόμα και ο Υπουργός, ότι οι εμβολιασμένοι και κολλάνε και μεταδί-δουν, τότε πως γίνεται να θεωρούνται οι ανεμ-βολίαστοι “επικίνδυνοι“ για τους υπολοίπους και οι εμβολιασμένοι να μην είναι; Ο Υπουργός είπε χαρακτηριστικά: “…..Κολλάνε οι εμβολιασμένοι; Κολ-λάνε! Μεταδίδουν οι εμβολιασμένοι; Μεταδίδουν!”. (Βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 30.11.2021, σελ. 11).

Αλλά και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κυρία Μίνα Γκάγκα έπειτα από είκοσι ημέρες επανέλαβε: « Να προσέχουμε όλοι, αλλά κυρίως οι εμβολιασμένοι. Και αυτό, διότι κολλάνε περισσότερο και αρρωσταίνουν πολύ περισσότερο»!!! (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 19.11.2021,σελ. 9).
Άρα η Ιερά Σύνοδος πλανάται, και μάλιστα πλανάται πλάνην οικτράν, όταν ασχολείται υπερβαλλόντως με το θέμα του εμβολιασμού των πιστών Της τέκνων, ενώ έχει εγκατλείψει το κύριον έργον Τηε, δηλ. την Ηθικήν Διδασκαλίαν του Ευαγγελίου προς τους πιστούς!
Ο κορυφαίος, διεθνούς φήμης και βραβευμένος με το βραβείο Νόμπελ, Γάλλος ιολόγος, Λύκ Μοντανιέ, κρούει των κώδωνα του κινδύνου στην ανθρωπότητα και απευθύνει έκκληση στις κυβερνήσεις να σταματήσουν τώρα την τρέλλα του μαζικού εμβολιασμού. Μάλιστα έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι όσα λέει ο Μοντανιέ έρχονται σε μια στιγμή, που οι κυβερνήσεις πιέζουν τους πολίτες κυριολεκτικά, κυνηγώντας τους με την σύριγγά στο χέρι ενώ υπάρχουν και κράτη που ακολουθούν πλέον την οδό του νομικού καταναγκασμού.

Ο Λύκ Μοντανιέ μίλησε στις 17 Νοεμβρίου 2021 στο ραδιόφωνο sudradio και αυτή είναι η πιο πρόσφατη συνέντευξή του (βλ. https://www.pronews.gr/ygeia/ 1035381_lyk-montanie-stamatiste-tora-toys-emvoliasmoys-agoniodi-ekklisi-toy-koryfaioy-iologoy).
Πληροφορούμεθα επίσης, ότι σε άλλες Δηλώσεις του ο κ. Μοντανιέ ετόνισε και τα εξής:
«Λοιπόν, επίσημα και υπεύθυνα σας λέγω: Μας έχουν βάλει τον φόβο, ότι ο ιός είναι φονικώτατος. …Επίσημα και υπεύθυνα σας λέγω και εγώ σαν ιατρός, αλλά και αναπαράγοντας αυτούς τους ανθρώπους, ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΦΟΝΙΚΟΣ Ο ΙΟΣ. Η επίσημη θνητότητα του ιού είναι τρείς στους δέκα χιλιάδες. Δηλαδή, η επιβίωση, να το πούμε αλλοιώς, είναι πάνω από 99%. Δηλαδή, μιλάμε για αστεία πράγματα. Πολύ μεγαλύτερη είναι η επικινδυνότητα του εμβολίου. Ο ιός δεν σκοτώνει. Το εμβόλιο σοτώνει!» (βλ. π. Σάββα Αγιορείτη: Ομιλία «Προσοχή στα παιδιά». (https://www. youtube.com/watch?v=wB48UreP_j4 της 19.09.2021 και e-mail: [email protected] – 22.09.2021, 8:27 μ.μ.)
Την καταπληκτική αυτή πληροφορία την επιβιώνει και η αγωνιστική πατριωτική Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, αναγράφοντας τα εξής συγκλονιστκά:
«ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΥΝ & ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ. Σοκ από τον Νομπελί-στα Λουκ Μοντανιέ: “Το DNA των εμβο-λιασμένων ανθρώπων έχει ήδη αλλάξει επικίνδυνα… “.
Και στον επίτιτλο συμπληρώνει:
«ΠΑΡΑΔΟΧΗ-“ΒΟΜΒΑ“ ΑΠΟ ΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟ-ΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» (βλ. 03.11.2021, σελ. 4η).

1ον.Οι Ιεράρχες της Εκκλησίας μας, προκειμένου να επιβάλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους πιστούς, επιστρατεύουν ακόμη και τις Αστυνομικές Αρχές!
Ως έκφρασις ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (;;;) εντάσσεται η παρακάτω αναφερομένη ενέργεια του Σεβ. Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου:
ΑΜΦΙΣΣΑ: Ο Μητροπολίτης ζητά την επέμβαση της αστυνομίας σε μονές και ενορίες (βλ. https://orthodoxia.info/news /amfissa-o-mitropolitis-zita-tin-epemv/)
Ο Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτι-στος, γράφει προς τον Αστυνομικόν Διευ-θυντήν της Αμφίσσης και παρακαλεί:
«Επειδή εσείς έχετε από τον νόμο κάθε δικαίωμα επέμβασης ώστε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα της πολιτείας για τον περιορισμό της πανδημίας, σας ζητώ να ελέγχετε συχνά τις ιερές μονές και ενορίες της επαρχίας μου για να διαπιστώνεται εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα της πολιτείας. Αν δεν εφαρμόζονται σας παρα-καλώ να εφαρμοστεί ο νόμος».
Στην ίδια ΠΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ εντάσσεται και ο Μητροπολίτης Σιδηρο-κάστρου κ. Μακάριος , ο οποίος απέστειλε την Αστυνομία σε ένα Γυνακείο Μοναστήρι της Επαρχίας του «για να εφαρμόσουν τά μέτρα» οι Μοναχές,
Σιδηρόκαστρο:
Ο Μητροπολίτης έστειλε
την Αστυνομία σε Μοναστήρι
για να εφαρμόσουν τα μέτρα

«Εγώ ο ίδιος έστειλα την αστυνομία στο Μοναστήρι για να έχουν τον φόβο. Δεν είναι ανεξέλεγκτοι αλλά δεν μπορεί να γίνονται κάθε μέρα. Πρέπει να το καταλάβουν πολύ καλά και να μην κάνουν του κεφαλιού τους. Είπα της μοναχής να προστατευτεί τόσο η ίδια όσο και να προστατεύσει τους πιστούς που έρχονται στο Μοναστήρι». (Βλ. https://eleftherostypos.gr/ellada/849278-koronoios-sidirokastro-o-mitropolitis-esteile-tin-astynomia-se-monastiri-gia-na-efarmosoyn-ta-metra/).
Αλλά και ο Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος από στοργικός Πατήρ έγινε ηθικός δολοφόνος μιάς ομάδος εκ των Εφημερίων της Μητροπόλεώς του, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιασθή!
Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου έθεσε σε αργία 14 ιερείς
που δεν εμβολιάστηκαν!
«Την ποινή της αργίας επέβαλε σε 14 ιερείς της μητροπολιτικής του περιφέρειας που δεν εμβολιάστηκαν κατά της Covid-19 ο μητροπολίτης Ζακύνθου, Διονύσιος…….Στη Ζάκυνθο, μάλιστα, μερίδα πιστών, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέταξε φυλλάδια στους δρόμους του νησιού με κείμενο κατά της απόφασης του Μητροπολίτη». (βλ. https//orthodoxia.info/news/o-mitropolitis-zakynthoy-ethese-se-argi/)
Στην ίδια γραμμή ευρισκόμενος και ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ιάκωβος από στοργικός Πατήρ έγινε ηθικός δολοφόνος μιάς ομάδος εκ των Εφημερίων της Μητροπόλεώς του, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιασθή!
Τελεσίγραφο Μητροπολίτη Μυτιλήνης
σε 35 ανεμβολίαστους ιερείς

«Ειδικώτερα ο Μητροπολίτης Λέσβου κ. Ιάκωβος απέστειλε τελεσίγραφο σε 35 ανεμ-βολίαστους ιερείς (από τους 83 που υπάρχουν συνολικά στο νησί) να κάνουν το εμβόλιο εντός της εβδομάδας».
(Βλ. https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/ 317658_telesigrafo-mitropoliti-mytilinis-se-35-anemboliastoys-iereis)
Και τελικά ο Σεβασμιώτατος έθεσε σε αργία 17 Εφημερίους!!!!

2ον.Ιεράρχες της Εκκλησίας μας προσπαθούν να επιβάλουν την χρήση της μάσκας ακόμη και κατά την προσκύνησιν των ιερών εικόνων!!!

Πρώτος μεταξύ των πρώτων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξαν- δρουπόλεως κ Άνθιμος!

«Ο Πνευματομάχος και Εικονομάχος Αλεξανδρουπόλεως
Ζητάει
να «προσκυνούνται» οι άγιες Εικόνες
με μάσκες!»
( Βλ. https://tasthyras.wordpress.com/2021/10/28/%ce%bf-…)

« Ο βλάσφημος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπό-λεως «χαλάστηκε», που είδε αρκετούς Θεσσαλονικείς να προσκυνούν τον Άγιο Δημήτριο κατεβάζοντας τις μάσκες και αντέδρασε αστραπιαίως (όταν είναι για κακό δεν τους προλαβαίνεις) γράφοντας ένα σχόλιο για να τους διδάξει «γνήσια Ορθοδοξία», «διάκριση» κτλ. Το αποτέλε-σμα ήταν φρικωδέστατο. Ένα ανακάτεμα διαστροφής της Ορθόδοξης Θεολογίας, κοσμικής «λογικής», γλοιώ-δους αγαπολογίας και λίγο βουντού για πασπάλισμα. Ο άνθρωπος αυτός έχει βάλει στόχο να γίνει ο πιο αντιπαθής «ιεράρχης» στο ευλαβές ποίμνιο. Στην συνείδηση του λαού είναι ήδη καθηρημένος».
(Βλ. https://www.youtube.com/watch?v=j_acAH7ByI0&t=986s ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ).
Με την ευκαιρία πρέπει να ομολογήσουμε, ότι την ευθύνην διά την χρήσιν της σατανικής εμπνεύσεως μάσκας εντός του Οίκου του Κυρίου την φέρει εξ ολοκλήρου η Διοίκησις της Εκκλησίας, δηλ. η Ιερά Σύνοδος! Επί πλέον, πλανωμένη η Ιερά Σύνοδος, έδωσε εντολήν να απολυμαίνωνται και οι Ιερές Εικόνες με αντισηπτικά!
«ΔΙΣ: Αντισηπτικά και στις ιερές Εικόνες.
«Φωτιές άναψε η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου Συνόδου, που εκτός των άλλων, ζητάει να απολυμαίνονται οι ιερές Εικόνες! Η Απόφαση αυτή, όπως είναι λογικό,προκάλεσε την οργήν των πιστών» (Βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 16.11.2021, σελ. 16).
3ον.Θεολογούντες Ιεράρχες της Εκκλησίας μας προσπαθούν να αποδώσουν ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ στους πι- στούς, οι οποίοι δεν αποδέχονται τον εμβολιασμόν τους!
Πρώτος μεταξύ των πρώτων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσ-σηνίας κ. Χρυσόστομος, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών!

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος,
έβγαλε από τα ρούχα της ολόκληρη την χώρα!

Αυτό γιατί συνέκρινε το ΕΠΟΣ του ’40
με την εκβιαστική επιβολή των εμβολίων στους Έλληνες.
(βλ. https:// www.triklopodia.gr/ετριξαν-τα-κόκκαλα-των-ηρώων-κατάλαβε/)
«Η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα που μας υπομιμνήσκει ότι ο Ελληνικός λαός σύσσωμος αντέδρασε απέναντι σ’ έναν εχθρό για να διαφυλάξει την ελευθερία του. Το μήνυμα αυτό της 28ης Οκτωβρίου έχει τη σημερινή του επικαιρότητα, καθώς και πάλι βρισκόμαστε απέναντι σ’ έναν εχθρό ο οποίος απειλεί τη ζωής και την ενότητα μας και πρέπει και πάλι σύσσωμοι να αντιδράσουμε. Να αντιδράσουμε υιοθετώντας το εμβόλιο, αντιδρώντας σύσσωμοι απέναντι σ’ αυτή την πανδημία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε και πάλι την ελευθερία μας, έτσι μόνο θα μπορέσουμε να ζήσουμε τη ζωή που είναι το πολύτιμο αγαθό όλων μας».

Έπειτα έρχεται ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπακτίας κ. Ιερό-θεος, ο οποίος τους μη εμβολιασμένους εχαρακτήρισε ως«λεπρούς» !!!!
«ΛΕΠΡΟΙ» οι ανεμβολίαστοι ;;;!!!
Μητροπολίτης «γκρεμίζει»
κάθε λογική Χριστού και Αλήθειας».
«Ὁ Χριστός θεράπευσε μερικούς λεπρούς, ἀλλά δέν ἀπήλλαξε τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν λέπρα, πράγμα πού τό ἔκανε διά μέσου τῶν ἐπιστημόνων τῆς ἐποχῆς μας. Ποιός μπορεῖ νά ἀρνηθῆ αὐτήν τήν πραγματικότητα;»
«Με άλλα λόγια…… ο ανεμβολίαστος θα θεωρείται «λεπρός» και δεν θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο Ναό, όπου, σύμφωνα με την επίσημη Εκκλησία, ακούγεται (;;;) ο Λόγος του Θεού, προκει-μένου να μην μολύνει τους άλλους αλλά και τον χώρο!»
(Βλ.https://attikanea.info/ΛΕΠΡΟΙ-οι-ανεμβολίαστοι-Μητροπολίτης-γκρεμίζει-κάθε- λογική-Χριστού-και-Αλήθειας /)
Στην τάξη ανακάλεσε τον Σεβ. κ. Ιερόθεον ο Ελλογιμώτατος κ. Κωνσταν-τίνος Φαρσαλινός, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, με σημείωμά του, το οποίον δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ των Πατρών (18.11.2021, σελ. 6) με τον τίτλον: «Ερευνητής Πανεπιστημίου εναντίον Μητροπολίτη!»
Άγρια κόντρα …. με πρωταγωνιστή τον ερευνητή του Πανεπιστημίου Πατρών Κώστα Φαρσαλινό… «Ο Μητροπολίτης δεν ξέρει τι λέει. Αυτά που είπε είναι παράλογα. Είναι άσχετα με την ιστορία και την πραγματι-κότητα… Θα πρέπει να σέβεται την Εκκλησία ως θεσμό… Αμφιβάλλω για τις σπουδές του κι ό,τι εκπροσωπεί. Θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμην από τους πιστούς…» .

Ας έλθουμε τώρα και στον πολύ γνωστό «ως μαχητή Ιεράρχη,» τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος – δυστυχώς- με κάποιες πρόσφατες και πολύ παράλογες Δηλώσεις του έπεσε πολύ χαμηλά στην συνείδηση του εκκλησιαστικού Πληρώματος! Λοιπόν, ας τον παρακολουθήσουμε:
Αντίχριστοι και Αδελφοκτόνοι όσοι δεν θέλουν το εμβόλιο!
«Όσοι εναντιώνονται στον εμβολιασμό είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το Χριστό, ούτε με την Εκκλησία του γιατί δεν αγαπούν τον άνθρωπο, δεν αγαπούν το συνάνθρωπο ούτε τον εαυτό τους». «Όχι το λέω με στεντόρεια φωνή, δεν έχουν θέση στην Εκκλησία, είναι εκτός του Ευαγγελικού μηνύματος, δρουν εναντίον του Χριστιανισμού…».
(Βλ.https://www.protothema.gr/Greece/article// 1179647/serafeim-gia-iereis-kata-tou-emvoliasmou-einai-adelfoktonoi-kai…)
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Σεβασμιώτατε και Αγαπητέ μοι εν Χριστώ Αδελφέ, θερμότατα Σας ευχαριστώ δια τον τόσον ……. τιμητικόν (!!!) τίτλον του ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΟΥ, τον οποίον μου απονείματε! ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟ ΕΜΒΟ-ΛΙΟΝ, διότι είναι κατασκεύασμα των σκοτεινών Δυνάμεων της Παγκοσμιο-ποιήσεως! Το απέδειξα με την ταπεινήν μελέτην μου με τίτλον: «ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ, ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».
Εκεί, λοιπόν, αποδεικνύεται, ότι ο Κορωνοϊός είναι δαιμονική εφεύρεσις! Είχε προαναγγελθή τριάντα εννέα (39) χρόνια ενωρίτερα! Ιδού η απόδειξις:
«Περί τό 2020 μία σοβαρωτάτη πνευμονία-σχετική ἀσθένεια- θά διαδοθῇ εἰς ὁλόκληρον τόν Πλανήτην, κάνοντας ἐπίθεσιν εἰς τούς πνεύμονας καί εἰς τούς βρόγχους. Θά ἀντιστέκεται σέ ὅλες τίς γνωστές θεραπείες»
Ταύτα έγραψεν ο Dean Koontz στο έργο του “The Eyes of darkness” κατά τό έτος 1981!!!
Κατόπιν όλων αυτών Σας ερωτώ: Μήπως πρέπει να διορθώσετε και την σκέψιν Σας και την όρασίν Σας, ώστε να μη βλέπετε «από την ανάποδη» τα γεγονότα! Δυστυχώς όχι μόνον οι ανεμβολίαστοι, αλλά και οι εμβολιασμένοι
και μολύνονται και πάλιν !
και μεταδίδουν τον ιό !
και αποθνήσκουν από τον Κορωνοϊό !

Συνεπώς
τα παρακάτω λόγια Σας
για τους αρνουμένους το εμβόλιον
είναι α π α ρ ά δ ε κ τ α!

Πειραιώς Σεραφείμ:
«Όχι, το λέω με στεντόρεια φωνή,
δεν έχουν θέση στην Εκκλησία, είναι εκτός του Ευαγγελικού μηνύματος,
δρουν εναντίον του Χριστιανισμού…».

4ον Ας έλθουμε τώρα και σε εν ακόμη ολίσθημα της Εκκλησιαστικής Διοικήσεως. Κάποιοι εκ των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων μετέτρεψαν τον Ιερό Ναό σε Κέντρον Εμβολιασμού, μάλιστα δε και εγκατέστησαν τα Συνεργεία ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ!
Ο Θεός έδειξε την οργήν Του! Στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης ο Ναός κατεστράφη ολοσχερώς! Ήταν το πρώτο εμβολιαστικό Κέντρο εντός ιερού Ναού στην Ελλάδα!

(Βλ. https://attikanea.info/ Ο-ναός-που-έγινε-συντρίμμια-από-τον-σεισμό-στην-Κρήτη-ΗΤΑΝ-ΤΟ-ΠΡΩΤΟ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ-ΚΕΝΤΡΟ).
«Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωη του, όπως είναι ήδη γνωστο, από τον ισχυρό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στην Κρήτη. ….Ο Ναός του χωριού, που επλήγη, ήταν και το πρώτο εμβολιαστικό κέντρο στη Χώρα, που λειτούργησε σε Εκκλησία πρίν από λίγες ημέρες… Σημαντική είχε χαρακηριστεί η πρωτοβουλία από έναν ιερέα, τον πατέρα Ανδρέα, στις Αρχάνες Ηρακλείου, όπου για πρώτη φορά μια Εκκλησία στν Ελλάδα μετατράπηκε στις 6 Σεπτεμβρίου σε εμβολιαστικό Κέντρο ύστερα από απόφαση της Ενορίας και της Δημοτικής Αρχής σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ Κρήτης. Ο ίδιος είπε «Η μοναδική λύση είναι το εμβόλιο και γι’ αυτόν τον λόγο καλέσαμε τον κόσμο κάτω από τη σκέπη της Παναγίας να εμβολια-στεί…» (Βλ.press-gr.com).
Και τώρα το σχόλιο της ελαχιστότητός μας: Διά της ολοκληρωτικής καταστροφής του Ναού-Εμβολιαστικού κέντρου εκεί κάτω στις Αρχάνες της Κρήτης ο Υπεράγαθος Κύριος έδειξε την αγανάκτησίν Του για το συντελού-μενον ηθικόν έγκλημα! Μας είπε μεγαλοφώνως, ότι οι Ναοί, δηλ. ο Οίκος Του, είναι θεραπευτήρια των ψυχών, Διδακτήρια της χριστιανικης Ηθικής και του Ευαγγελίου Του και όχι βέβαια Νοσοκομεία, Θεραπευτήρια ή Κλινικές για την προστασία της υγείας του σώματος.

Το προηγούμενο Εμβολιαστικό Κέντρο ήταν εντός του Ναού! Στην παραπάνω φωτογραφία το Εμβολιαστικό Κέντρο λειτουργεί ΕΥΤΥΧΩΣ έξω από τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας της Ελευθερώτριας Διδυμοτείχου με τη συνεργασίαν της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου. Παρά ταύτα η εκκλησιαστική συνείδησις ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ την προσφοράν ταύτην: Στην Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ωρα, (φ. της 19ης.11.2021,- Παράρτημα ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, σελ. 5) ο κ. Νεκτάριος Δαπέργολας γράφει ένα περισπού-δαστο άρθρο με τίτλον:
«Εμβολιοποιμένες του Οργουελικού “ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΚΟΣΜΟΥ“ σε νέες περιπέτειες». Εκεί, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε και τα εξής συγκλονιστικά: «Οι Αρχιερείς ενώ θα έπρεπε να είναι οι κατ΄έξοχήν μπροστάρηδες στο έργο της ψυχικής στήριξης και πνευματικής ενίσχυσης….του Λαού, εξακολουθούν ωστόσο να είναι οι χειρότεροι προστάτες και οι τραγικότεροι διχαστές του»!!!

Ο κ. Δαπέργολας, Δρ. της Ιστορίας, έχει προβή και σε μια άλλη δημοσίευση στο Διαδίκτυο με τίτλο: «Υπερμεταδότες κακοδοξίας» διά της οποίας με πολύ σκληρή γλώσσα επικρίνει -ποίους άλλους; – τους Αρχιερείς του 2021! Σας μεταφέρω εδώ ένα πολύ μικρό απόσπασμα:
«Βιώνουμε πραγματικά ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΚΑΤΆΠΤΩΣΗ. Και συνάμα την απόλυτη αποκαθήλωση. Ξεπεσμένοι Ταγοί, θλιβεροί αποστάτες, τραγικοί λυκοποιμένες. Και δεν έγινε τώρα βεβαίως αυτό. Τώρα όμως αυτό, που έγινε (έτσι το ήθελε προφανώς ο Θεός) ήταν να εκτιναχθεί στα ύψη η βλασφημία τους, να υπερχειλίσει ο τόπος από τον πλέον φρικτό μεταπατερικό δαιμονισμό, να πέσουν εντελώς οι μάσκες.
Τώρα πια δεν κάνουν απλώς ζημιά. Τώρα φέρνουν όλεθρο. Και ούτε μπορούν να κρυφτούν πια από κανέναν. Ζούμε τώρα μια ξεκάθαρη κι’ αφτιασίδωτη δαιμονική αντιστροφή της πραγματικότητας, με πρώην αφτιασίδωτη δαιμονική αντιστροφή της πραγματικότητας, με πρώην πνευματικούς Ποιμένες, που πλέον είναι λύκοι άρπαγες. Έχουν παρατήσει τον πνευματικό ρόλο τους, χωρίς ίχνος προσχήματος να τηρούν πλέον, και να έχουν μεταλλαχθεί σε κανονικά δεκανίκια του καθεστώτος, απολύτως εφάμιλλα της άθλιας εκείνης σοβιετικής ψευδεκκλησίας του Σεργίου, καί ακόμη σε ανερυθρίαστους πλασιέδες εμβολίων, που ασκούν μάλιστα και καθημερινούς έμμεσους (ή ενίοτε και άμεσους) εκβιασμούς. Και αντί για μεταδότες της Χάριτος (του Θεού) και ψυχικής δύναμης προς τον βαλλόμενο και εξουθενωμένο Λαό μας, είναι πλέον υπερμεταδότες όχι ιών, αλλά πλάνης, ψεύδους και κακοδοξίας» (Εχει δημοσιευθή στα ιστολόγια “Τας θύρας, τας θύρας”, “Ακτίνες”, “Τρικλοποδιά”, “Πενταπόσταγμα”, “Κατάνυξη”, “Εθνέγερσις”, “The Secret Real Truth” κ.α.).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: «Δυστυχώς η πτώση των εκκλησιαστικών Ταγών δεν φαίνεται να έχει πάτο, γράφει ο κ.Σπυρίδων Στ. Αρνασόγλου στην εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ (βλέπε φ. της 13.11.2021, σελ. 10).

***************
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί μου,
Δεχθήτε, παρακαλώ, τα συλλυπητήριά μου! Τα συλ-λυπητήρια ενός γεγηρακότος Ιεράρχου, ενός ταπεινού και αναξίου δούλου του Αρχιποίμενος Ιησού Χριστού, ο οποίος, ελέω Κυρίου, υπηρέτησεν επί 42 έτη ως Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Η Ελλάδα μας τα τελευταία αυτά χρόνια κατακλύζεται από την ανηθικότητα, από το έγκλημα, από την εξάπλωση και επεκταση της αθεΐας και Υμείς ΕΚΔΑΠΑΝΑΣΘΕ για την προάσπιση της σωματικής υγείας των αδελφών μας!
Μήπως έχετε προδώσει την αποστολήν Σας; Η Κοινωνία μας σαπίζει! Ιδού μία τελευταία είδησις:
«Θεσσαλονίκη: Δεκαοχτώ χρόνια κάθειρξη σε 63χρονο, που κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη ανηψιά του»!

Σας ερωτώ, λοιπόν: Ποια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος διά τον άνθρωπον; Όταν κινδυνεύει η σωματική του υγεία ή όταν χάνεται η ψυχή του; Η μόλυνσις του σώματος από τον Κορωνοϊόν ή κατάληψις της ψυχής του από τον Διάβολον; Ο Κορωνοϊος ή ο Διάβολος;

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.