Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε Αὐτὸν πάντες οἱ λαοί! (Ψαλμός 116:1).

Ἑορτάζοντας μὲ συγγενεῖς καὶ φίλους τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῆς τετάρτης Ἰουλίου, ἂς εὐχαριστήσουμε τὸ Θεὸ γιὰ αὐτὸ τὸ θαυμάσιο πολίτευμα τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἀμερικῆς. Γνωρίζουμε ὅτι κάθε μορφὴ διακυβέρνησης ἔχει ἀτέλειες, καθὼς αὐτοὶ ποὺ χειρίζονται τὶς ὑποθέσεις τοῦ κράτους καὶ νομοθετοῦν εἶναι ἄνθρωποι μὲ ἀτέλειες καὶ ἐλαττώματα. Ὅμως, ἂς ἀναθαρρήσουμε γιατὶ εἴμαστε μάρτυρες ὅτι σὲ αὐτὴ τὴ χώρα, ἀπὸ τὴ μία ἄκρη ἕως τὴν ἄλλη, ὑπάρχει ἡ θέληση νὰ διορθωθοῦν οἱ ἀδικίες τοῦ παρελθόντος καὶ νὰ βρεθεῖ ἕνας κοινὸς τόπος συνεννόησης καὶ διευθέτησής τους. Αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς δημοκρατίας! Αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα ἑνὸς λαοῦ ποὺ ἀναζητᾶ «μία τελειότερη ἕνωση»! Αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς Ἀμερικῆς!

Τὰ δῶρα αὐτὰ τῆς δημοκρατίας δὲν εἶναι αὐτονόητα καὶ ἔχουν ὑποχρεώσεις. Ἔχουμε χρέος, ὡς πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, νὰ μετέχουμε στὸ δημόσιο βίο, ἀνεξαρτήτως τῶν προσωπικῶν μας πολιτικῶν πεποιθήσεων. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ἀνεκτίμητες ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες, ἀλλὰ ἀναγνωρίζει ἀπόλυτα τὸ δικαίωμα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων νὰ διαφωνοῦν μὲ αὐτές. Εὐγνώμονες γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία ὅπως αὐτὴ κατοχυρώνεται ἀπὸ τὴ Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων, πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ παλέψουμε γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ διαφορετικοῦ μὲ πνεῦμα ἀγάπης, ἀνεξάρτητα ἂν ἡ διαφορετικὴ ἀπόψη, μειοψηφικὴ ἢ πλειοψηφική, θεωρεῖ τὴ δική μας ὡς λανθασμένη. Διότι εἴτε ὅλοι οἱ ἀμερικανοὶ ἔχουμε τὰ ἴδια δικαιώματα, εἴτε δὲν ὑπάρχει ἀσφαλὲς δικαίωμα γιὰ κανένα μας.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἴμαστε ὅλοι τόσο εὐλογημένοι ποὺ κατοικοῦμε σὲ αὐτὴ τὴ «γῆ τῆς ἐλευθερίας», αὐτὴ τὴν ἐλευθερία ποὺ πολλοὶ ὑπερασπίστηκαν μὲ προσωπικὲς θυσίες. Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ εἴμαστε σχετικὰ λίγοι στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε μιὰ δυνατὴ φωνὴ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἰσότητας, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν κατετρεγμένων καὶ τῶν ἀδικουμένων. Αὐτὴ εἶναι ἡ προσφορά μας καὶ ἡ εὐχαριστία μας. Ὅλοι μαζί, ἂς ἐργαστοῦμε νὰ κάνουμε αὐτὴ τὴ θαυμάσια χώρα ἕναν τόπο δοξολογίας πρὸς τὸν Κύριο μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα. Ἔτσι, οἱ πολίτες τοῦ Ἔθνους μας θὰ εἶναι εὐτυχισμένοι καὶ εὐλογημένοι, ὅπως μᾶς τὸ ἐπισημαίνει καὶ ὁ ψαλμωδός: «μακάριος ὁ λαὸς ὁ γινώσκων ἀλαλαγμόν» (Ψαλμ. 88:16).

Εὔχομαι σὲ ὅλους μιὰ εὐλογημένη ἡμέρα τῆς τετάρτης Ἰουλίου!

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

† ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.