Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 13 /26 Ἀπριλίου 2019, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Κατ’ αὐτήν κατῆλθε πρῶτον ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν Προεξάρχοντα αὐτῆς Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Ὅτε ἡ συνοδεία ἔφθασεν εἰς τόν Ναόν, ἡ ἀκολουθία ἤρχισε διά τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, τοῦ Κανόνος «Κύματι θαλάσσης», ψαλλομένου, ἄχρις οὗ «λάβωσι καιρόν» οἱ ἱερεῖς καί ἀκολούθως ἐνδυθῶσιν οὗτοι ὡς καί ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἀρχιερεῖς διά τῶν ἑορτίων πενθίμων αὐτῶν στολῶν.

Τῆς Θ’ Ὡδῆς τοῦ Κανόνος συμπληρωθείσης, ἤρξατο ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ ἡ Ἐπιτάφιος κατανυκτική καί μεγαλοπρεπής λιτανεία, τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερέων ἐνδεδυμένων καί φθάσασα ἔναντι τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου, ἐστράφη δεξιά πρός τό Προσκύνημα τοῦ «Μή μοῦ Ἅπτου» τῶν Φραγκισκανῶν, ἔνθα ἀνεπέμφθη δέησις καθώς ἐν συνεχείᾳ καί εἰς τά παρεκκλήσια τοῦ Ἑπτακαμάρου, τῶν Κλαπῶν, προσφάτως ἀνακαινισθέντος ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, Λογγίνου τοῦ Ἑκατοντάρχου, τοῦ «Διεμερίσαντο τά ἱμάτιά Μου Ἑαυτοῖς», τῆς Εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Ἀκαθίνου Στεφάνου καί τοῦ Ἀδάμ.

Τῶν στάσεων καί τῶν δεήσεων τούτων συμπληρωθεισῶν, ἐγένετο ἄνοδος εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τό Εὐαγγέλιον τῆς Σταυρώσεως, μετά τοῦτο δέ ἀνεπέμφθη δέησις καί ἐγένετο προσκύνησις ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν Ἀρχιερέων καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανόπουλου.

Ἀκολούθως τέσσαρες Ἀρχιερεῖς ᾖραν ἐπί τῶν ὤμων αὐτῶν τόν εἱλητόν τοῦ χρυσοκεντήτου καί ηὐτρεπισμένου Ἐπιταφίου ἐκ τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ Γολγοθᾶ, τῆς ἄνωθεν τῆς ὀπῆς βάσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ καί κατελθόντες μεθ’ ὅλης τῆς συνοδείας, ἐτοποθέτησαν αὐτό ἐπί τῆς πλακός τῆς Ἀποκαθηλώσεως, ἔνθα καί ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἀποκαθηλώσεως ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου.
Ἠκολούθησε περιφορά τοῦ εἱλητοῦ ἐν λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἅγίου Κουβουκλίου, μετά δέ τοῦτο ἐτοποθετήθη ὑπό τῶν Ἀρχιερέων ἐπί τῆς πλακός τοῦ Παναγίου Τάφου.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.