Σέ πανστρατιά προσευχῆς καλεῖ τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της, ἡ Ἀποστολική Ἐκκλησία καί Μητρόπολη τῶν Πατρῶν, γιά τήν κατάπαυση τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία καί τόν φωτισμό ὥστε νά ἐπικρατήσῃ ἡ εἰρήνη στήν περιοχή.

Στήν ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρεται: «Ὁ πόλεμος καί οἱ ἄδικες ἐπιθέσεις εἶναι κατάσταση φρικτή, χάνονται ἄδικα ἀνθρώπινες ζωές εἴτε στά πεδία τῶν μαχῶν, εἴτε ἄμαχοι· καταστρέφονται ἔργα πολιτισμοῦ, δημιουργοῦνται γενικά ἐρείπια καί πληγές πού παραμένουν, δυστυχῶς ἀνοιχτές, σέ βάθος χρόνου. Ὀδυνηρό εἶναι ἐν προκειμένῳ ὅτι ὁ πόλεμος δοκιμάζει δύο Ὀρθοδόξους Λαούς.

Γι’ αὐτό ἄς ἑνώσωμε τίς προσευχές μας πρός τόν Σωτῆρα κράζοντες: “Τῇ πρεσβείᾳ Κύριε πάντων τῶν Ἁγίων καί τῆς Θεοτόκου, τήν σήν εἰρήνην δός ἡμῖν καί ἐλέησον τόν κόσμον, ὡς μόνος οἰκτίρμων καί φιλάνθρωπος…”».

Ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία θά ἀρχίσῃ στίς 9.00 τό βράδυ στόν Παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεσθῇ ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου.

Ἡ Ἀγρυπνία θά περατωθῇ περί τή 1:00 τήν νύκτα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.