ΑΓΡΙΝΙΟ: Πέρασαν 72 ολόκληρα χρόνια, από τότε πού επίσημα τό Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, ασχολήθηκε (προφανώς γιά δεύτερη φορά) μέ τό θέμα τής Εκκλησιαστικής αναβάθμισης τής πόλης.

Τού κ. Ιωάννου Β. Κωστάκη

Συγκεκριμένα: στίς 12 Νοεμβρίου τού 1951 τό Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου «Συγκείμενον από τόν πρόεδρον Ηλίαν Σαγεώργην καί τά κάτωθι προσυπογράφοντα μέλη Συνεδρίασεν εν τώ Δημοτικώ καταστήματι τήν 12ην Νοεμβρίου τού έτους 1951, παρόντος καί τού Δημάρχου Ανδρέου Παναγοπούλου, καί τού Δημοτικού Συμβούλου Δημ. Πολύζου καί τού κ. Δημάρχου εισηγουμένων, όπως τό Δημοτικόν Συμβούλιο επανέλθη επί τού ζητήματος τής ιδρύσεως εν τή πόλει Ιεράς Μητροπόλεως, από κοινού μετά τών συλλόγων καί Σωματείων τής πόλεως Διά ταύτα υποβάλλει καί αύθις ευχήν καί παράκλησιν, όπως ληφθεί απόφασις περί ιδρύσεως εν τή πόλει Ιεράς Μητροπόλεως». Ακολουθούν δυσανάγνωστο τό σκεπτικό τού αιτήματος καί οι υπογραφές τών μελών τού Δ.Σ.

Όπως, λοιπόν καταδεικνύεται ένα παμπάλαιο, μακροχρόνιο αίτημα τού ευσεβούς λαού τής περιοχής παραμένει μετέωρο γιά επτά καί πλέον δεκαετίες. Αφού, όπως προκύπτει απ τό σχετικό πρακτικό τό αίτημα διατυπώνεται «καί αύθις= καί πάλι). Ένα αίτημα πού σέρνεται στά γραφεία καί τά επιτελεία Εκκλησιαστικών, αλλά κυρίως πολιτικών παραγόντων, οι οποίοι εγκλωβισμένοι σέ απαράδεκτες λογικές καί μικροπολιτικά επιχειρήματα, αρνούνται νά συγκατατεθούν στήν ικανοποίησή του. Μέ αποτέλεσμα ακόμα καί σήμερα 70 καί πλέον χρόνια μετά οι αγκυλώσεις νά λειτουργούν ως μόνιμη τροχοπέδηση στήν απρόσκοπτη εξέλιξη τού θέματος. Τό αίτημα σήμερα διατυπώνεται ισχυρότερο, ωριμότερο καί προφανώς απαλλαγμένο από ιδιοτελείς σκοπιμότητες καί στενόκαρδα μικροσυμφέροντα επενδεδυμένα μάλιστα καί μέ τίτλους ιστορικότητας καί ιερότητα θυσιών, πού ουδείς ποτέ αμφισβήτησε.

Τό βασικό αυτό θέμα έχει επανέλθει στήν εποχική επικαιρότητα αρκετές φορές μέχρι τώρα. Πάντοτε όμως αντιμετωπίζονταν μέ τά ίδια αβάσιμα επιχειρήματα καί ιδεοληψίες πού ανήκουν οριστικά στό παρελθόν. Καί δυστυχώς, όπως ευρύτατα φημολογείται οι καιροσκοπικές πολιτικές παρεμβάσεις, ματαίωναν τή λύση του. Σ αυτή τήν ατομικιστική μικροπολιτική ψηφολογία προστίθονταν αντιλήψεις ατόμων καί φορέων, άλλης περιοχής, ότι τάχα η ικανοποίηση τού Αγρινίου προσβάλλει ή απαξιώνει τήν ιερότητα καί τήν ιστορία τού τόπου τους. Αγνοώντας ή αποσιωπώντας τήν αλήθεια ότι οι δοξασμένες, οι λαμπρές σελίδες τής ιστορίας ενός τόπου (μικρού ή μεγάλου σέ έκταση καί πληθυσμό) δέν είναι επίτευγμα μόνο τού τόπου τους καί τών ανθρώπων του, αλλά συγκυρία, συνεργασία καί βοήθεια καί άλλων ομόρων περιοχών.

Οι ιστορικές συγκυρίες στήν Αιτωλοακαρνανία απέδωσαν ιδιαίτερη τιμή καί σεβασμό στήν ιερότητα καί τό μεγαλείο τής δραματικής θυσίας τής εξόδου τών «Ελευθέρων Πολιορκημένων». Όλοι τό αναγνωρίζουν καί δεόντως τιμούν. Αυτό όμως δέν σημαίνει ότι στό διηνεκές αυτή η τιμή καί ο σεβασμός τής θυσίας θά παρεμβάλει προσκόμματα καί έωλα επιχειρήματα στήν όποια αναβάθμιση άλλων πολυπληθέστερων περιοχών τού Νομού.

Είναι αυτό πού κάθε φορά συμβαίνει, όταν τίθεται θέμα κάποιας αναβάθμισης τής 8ης πόλης τής χώρας τού Αγρινίου, καί ιδιαίτερα στό συγκεκριμένο θέμα ίδρυσης Μητροπόλεως στήν «ασχημούλα τού κάμπου», όπως έχει αποκληθεί.

Απ τίς απόπειρες καί προσπάθειες επίλυσης τού θέματος υπενθυμίζω τίς εξής:

1) Ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεόκλητος Αβραντινής είχε εκδηλώσει τήν πρόθεσή του νά γίνει Μητρόπολη στό Αγρίνιο, άν γινόταν επίσκοπος ο τότε πρωτοσύγκελλός του π. Καλλίνικος Πούλος. Μεσολάβησε όμως η εκλογή του στήν Μητρόπολη Εδέσσης καί σήμερα εκζητούμε τίς ευχές τού αγίου Καλλινίκου.

2) Επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου τό θέμα επανήλθε, μέ ευρύτερη συμμετοχή προσώπων καί φορέων, πέραν τής ένθερμης πρωτοβουλίας τής Δημοτικής αρχής. Λέγεται δέ ότι ο μακαριστός Χριστόδουλος είχε αποσπάσει τήν συγκατάθεση τού νεοεκλεγέντος τότε μακαριστού Κοσμά, εν «ευθέτω χρόνω» νά γίνει διχοτόμηση τής εκτενούς Μητροπόλεως καί ίδρυση νέας στό Αγρίνιο.

Οι δραματικές εξελίξεις πού ακολούθησαν καί η τροχοπέδη τών ευνόητων παρεμβάσεων ματαίωσαν καί αυτό τό εγχείρημα.

3) Φτάνουμε τώρα στό 2022. Η απροσδόκητη, τραγική απώλεια τού σεμνού ποιμενάρχη Κοσμά επανέφερε εντονότερα τώρα τήν σχετική προσπάθεια. Δημοσιεύματα, παρεμβάσεις τής Δημοτικής αρχής, εκκλησιαστικών ανδρών, άλλων φορέων καί προσώπων οδήγησαν τήν ιερά Σύνοδο στό νά ζητήσει, απ τήν πολιτεία, τήν ίδρυση Μητροπόλεως στό Αγρίνιο. Οι φήμες λένε πώς η αρμόδια υπουργός αποδέχθηκε τό αίτημα, αλλά ακόμα δέν έχει προωθήσει τήν απαραίτητη νομοθετική διαδικασία. Οι φήμες οργιάζουν ότι πάλι άρχισαν οι μεθοδευμένες ύπουλες παρεμβάσεις φορέων, συλλόγων τής άλλης πλευράς, μέ παράλληλη κινητοποίηση βουλευτών καί υποψηφίων πολιτικών τού νομού, ώστε νά μή υλοποιηθεί η σχετική υπουργική απόφαση, καί νά μείνει ξανά μετέωρο τό αίτημα τού ευσεβούς λαού τής περιοχής. Κι όλα αυτά τά υποκινούν παράγοντες καί πολιτικά πρόσωπα, μέ στόχο τήν ικανοποίηση προσωπικών επιδιώξεων μικρής εμβέλειας καί περιορισμένης ψηφολεκτικής αποδόσεως. Αφού, ως γνωστόν, η μεγάλη μερίδα τής ψηφιακής πίττας τού νομού ευρίσκεται στήν μεγάλη ευρύτατη λεκάνη τής υπό ίδρυση Μητροπόλεως Αγρινίου. Συνεπώς όσοι γιά πολιτικούς λόγους επιχειρούν ματαίωση ίδρυσής της, άς αναλογισθούν καί τήν αναπόφευκτη αποδοκιμασία.

Άν τελικά, παρ ελπίδα η αρμόδια υπουργός ανακαλέσει τήν αρχική της απόφαση καί απορρίψει τό μακροχρόνιο αίτημα τού Αγρινίου, τότε θά αποδείξει ότι τό σκάφος τού υπουργείου της πλέει στό πέλαγος κατευθυνόμενο απ τήν οδηγία: Ο. Φ. Α= Όπου φυσάει άνεμος. Μακάρι τά αρνητικά σενάρια νά ματαιωθούν καί τό πολύπαθο Αγρίνιο αυτή τή φορά ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.