Όσιος Στυλιανός: Ο Άγιος Στυλιανός έζησε στην Παφλαγονία, μια χώρα της Μικράς Ασίας, μεταξύ του 4ου και του 6ου αιώνα μ.Χ. Μόλις οι γονείς του πέθαναν, μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς και τους αρρώστους και αποφάσισε να ακολουθήσει τον ασκητικό βίο.

Αγιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 26 Νοεμβρίου

Στήλη ἔμψυχος τῆς ἐγκρατείας, στῦλος ἄσειστος τῆς Ἐκκλησίας Στυλιανὲ ἀνεδείχθης μακάριε ἀνατεθεὶς γὰρ Θεῷ ἐκ νεότητος κατοικητήριον ὤφθης τοῦ Πνεύματος. Πάτερ ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα πολλοί να τον επισκέπτονται στην έρημο για να λάβουν τις πνευματικές του συμβουλές.

Ο Άγιος Στυλιανός έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη και στοργή για τα παιδιά.

Ο Θεός του έδωσε την θαυματουργική δύναμη να θεραπεύει άρρωστα παιδιά και να χαρίζει τέκνα στους άτεκνους. Μετά από πολλά χρόνια σκληρής ασκητικής ζωής, έφτασε σε βαθειά γεράματα και πέθανε πλήρης ημερών.

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 26 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Ο Άγιος απέκτησε φήμη ως θαυματουργού, διότι έκανε τους άτεκνους εύτεκνους, με την προσευχή του.

Με την προσευχή του Αγίου Στυλιανού, πολλές στείρες τεκνοποιούσαν.

Πολλοί πιστοί Χριστιανοί με την ευλογία του, αν και ήταν άτεκνοι πρωτύτερα , απέκτησαν ωραία και γεμάτα υγεία παιδιά.

Τύπος εορτής: Σταθερή. Εορτάζει στις 26 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Στήλη ἔμψυχος τῆς ἐγκρατείας, στῦλος ἄσειστος τῆς Ἐκκλησίας Στυλιανὲ ἀνεδείχθης μακάριε· ἀνατεθεὶς γὰρ Θεῷ ἐκ νεότητος κατοικητήριον ὤφθης τοῦ Πνεύματος. Πάτερ ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Στήλη ἐμψυχος τῆς ἐγκρατείας, στῦλος ἄσειστος τῆς ἐκκλησίαςε, Στυλιανέ, ἀνεδείχθης, μακάριε. Τὸν γὰρ σὸν πλοῦτον σκορπίσας τοῖς πένησιν, ἐν οὐρανοῖς ἐκομίσω τὸν ἄφθαρτον, καὶ ἐγκρατείᾳ καὶ πόνοις, πανόλβιε, χάριν εἴληφας νηπίων προστάτης γενόμενος καὶ φύλαξ νεογνῶν ἀπροσμάχητος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.