Ο Άγιος Πολύκαρπος δόθηκε σε πλούσια γυναίκα, νήπιο ακόμα γιατί οι γονείς του πέθαναν στη φυλακή για την χριστιανική τους πίστη.

Άγιος Πολύκαρπος: γιατί η μητέρα του του έδωσε αυτό το όνομα

Η γυναίκα του έδωσε το όνομα του πατέρα του Παγκράτιο. Μεγαλώνοντας τον έκανε επιστάτη στην τεράστια περιουσία της και στο σπίτι της.

Κάποια χρονιά που η σοδειά δεν ήταν καλή ο Πολύκαρπος άνοιξε τις αποθήκες της θετής του μητέρας και μοίρασε τον καρπό τους πεινώντες.

Όταν την άλλη μέρα πήγε η θετή του μητέρα στις αποθήκες τις είδε άδειες και άρχισε να μαλώνει τον Παγκράτιο.

Εκείνος την άκουγε ατάραχος. Μόλις τελείωσε της λέει.

-Είσαι σίγουρη ότι είναι άδειες οι αποθήκες; Πήγαν εκεί και οι αποθήκες ήταν γεμάτες.

Τότε η θετή του μητέρα τον ονόμασε Πολύκαρπο δηλαδή ότι έφερε πολύ καρπό στις αποθήκες.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Τήν κλῆσιν τοῖς ἔργοις σου, ἐπισφραγίσας σοφέ, ἐλαία κατάκαρπος, ὤφθης ἐν οἴκῳ Θεοῦ, Πολύκαρπε ἔνδοξε∙ σύ γαρ ως Ἱεράρχης, καί στερρός Ἀθλοφόρος, τρέφεις τήν Ἐκκλησίαν, λογικῇ εὐκαρπίᾳ, πρεσβεύων Ἱερομάρτυς, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τήν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διά τοῦτο τόν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καί τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Πολύκαρπε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Χορὸς Ἀγγελικὸς.
Καρπούς τούς λογικούς, τῷ Κυρίῳ προσφέρων, Πολύκαρπε σοφέ, ἀρετῶν δι᾽ ἐνθέων, ἐδείχθης ἀξιόθεος, Ἱεράρχα μακάριε· ὅθεν σήμερον, οἱ φωτισθέντες σοῖς λόγοις, ἀνυμνοῦμέν σου, τήν ἀξιέπαινον μνήμην, Θεόν μεγαλύνοντες.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.