Άγιος Πλάτων ο Μάρτυρας: Ο Άγιος Πλάτων γεννήθηκε τον 3ο αιώνα μ.Χ. στην Άγκυρα της Μικράς Ασίας και υπήρξε θερμός κήρυκας του ονόματος του Χριστού.

Άγιος Πλάτων ο Μάρτυρας: Mεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 18 Νοεμβρίου

Ο ηγεμόνας της περιοχής, Αγριππίνος, διέταξε την σύλληψή του και προσπάθησε με κολακείες να τον μεταπείσει να ασπαστεί τα είδωλα.

Ο Πλάτωνας αρνήθηκε να προδώσει την χριστιανική του πίστη, με συνέπεια να υποστεί φρικτά βασανιστήρια και εξευτελισμούς.

Ο Άγιος εν τέλει, μετά από πολλές δοκιμασίες, αποκεφαλίστηκε και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό.

Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Μονές Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων, Ζωοδόχου Πηγής Πόρου και Φανερωμένης Σαλαμίνας.

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 18 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Ιερά Λείψανα:

Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Μονές Μεγ. Σπηλαίου Καλαβρύτων, Ζωοδ. Πηγής Πόρου και Φανερωμένης Σαλαμίνας.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός.

Δυὰς ἡ εὐκλεής, τῶν κλεινῶν Ἀθλοφόρων, ἐδόξασε λαμπρῶς, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ὁ Πλάτων ὁ ἔνδοξος, Ρωμανὸς τε ὁ ἔνθεος, ἐναθλήσαντες, καὶ τὸν ἐχθρὸν καθελόντες, ὅθεν πάντοτε, ὑπὲρ ἠμῶν δυσωπούσι, τὸν μόνον Φιλάνθρωπον.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἡ ἁγία μνήμη σου, τὴν οἰκουμένην εὐφραίνει, συγκαλοῦσα ἅπαντας, ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ σου, ἔνθα νῦν, μέτ’ εὐφροσύνης συναθροισθέντες, ᾄσμασι, σὰς ἀριστείας Πλάτων ὑμνοῦμεν, καὶ ἐν πίστει ἐκβοῶμεν· Βαρβάρων ῥῦσαι τὴν πόλιν σου Ἅγιε.

Ὁ Οἶκος
Τῶν Ἑλλήνων λιπὼν ἅπασαν τὴν ματαιότητα, τῶν Χριστοῦ Μαθητῶν τὰ ψυχωφελῆ διδάγματα ἠγάπησε λίαν Πλάτων ὁ θεόφρων. Διὸ καὶ ὤφθη πᾶσιν αἰδέσιμος, καὶ ἄγκυρα πίστεως ἐν τῇ πατρίδι, ἧς καὶ ἡ κλῆσις σαφῶς Ἄγκυρα ὑπάρχει. Καλῶς γὰρ τοῦτον ἐκθρεψαμένη, βεβαίαν σκέπην κατ’ ἐχθρῶν, καὶ ἀντιλήπτορα θερμὸν ἐν πολέμοις εὑρίσκει, καθ’ ἑκάστην ἐκβοῶσα πρὸς αὐτόν· Βαρβάρων ῥῦσαι τὴν πόλιν σου Ἅγιε.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.