Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς θεωρεῖ ὡς αὐτονόητο ἔργο τῶν σχολείων τήν προσφορά χριστοκεντρικῆς παιδείας, δηλαδή παιδείας πού, δίχως νά ὑποβαθμίζει τήν ἀνθρώπινη γνώση, δίνει προτεραιότητα στή γνώση τοῦ Θεοῦ καί τήν ψυχική καλλιέργεια τῶν μαθητῶν.

Αὐτός, ἄλλωστε, ἦταν ἀνέκαθεν ὁ βασικός ἄξονας τῆς παιδείας τοῦ Γένους μας.

Σήμερα  τά  σχολεῖα  μας  ἔχουν  προσανατολιστεῖ  μονομερῶς  στήν  προσφορά χρησιμοθηρικῆς γνώσεως, γι’ αὐτό καί δημιουργοῦν ἀνθρώπους καταναλωτές, ἄτομα καταθλιπτικά, δίχως ἀνώτερα ἰδανικά καί ὅραμα ζωῆς, εὔκολα χειραγωγήσιμα ἀπό τή Νέα Τάξη Πραγμάτων. Εἰδικότερα, μέ τά σύγχρονα Προγράμματα Σπουδῶν τά Ἑλληνόπουλα ὑποβαθμίζονται μορφωτικά καί νοητικά, χάνουν ἐντελῶς τή γλωσσική τους ἐκφραστική, ὁδηγοῦνται ὄχι στήν ἁγνή φιλοπατρία ἀλλά στόν ἀκραῖο διεθνισμό καί τόν ἐθνομηδενισμό, καί διδάσκονται ὄχι τή μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλά τόν θρησκευτικό συγκρητισμό, τή δαιμονική Πανθρησκεία καί τήν ἀθεΐα. Παράλληλα οἱ παιδικές ψυχές τους κακοποιοῦνται μέ ποικίλες Θεματικές Ἑνότητες γιά τήν ὁμοφυλοφιλία, τή μεταβλητότητα τοῦ φύλου καί κάθε ἄλλη ἠθική ἐξαχρείωση.

Ἡ βία, τέλος, καί ἡ παραβατικότητα στούς σχολικούς καί πανεπιστημιακούς χώρους (φαινόμενα ἐκφοβισμοῦ-bullying, διακίνηση καί χρήση ναρκωτικῶν οὐσιῶν, καταλήψεις καί βανδαλισμοί κτηρίων κ.λπ.), οἱ ὁποῖες καί εὐνοοῦνται ἀπό τήν “ἐκσυγχρονιστική” ἐκπαιδευτική πολιτική τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, πιστοποιοῦν τή διάλυση τῆς παιδείας μετά τήν ἀπώλεια τοῦ χριστοκεντρικοῦ προσανατολισμοῦ της.

Ἄν  ζοῦσε  στίς  μέρες  μας  ὁ  ἅγιος  Κοσμᾶς,  θά  συμβούλευε  τούς  ἁγίους ἀρχιερεῖς νά ἀνοίξουν στίς ἐπαρχίες τους ἑλληνορθόδοξα σχολεῖα καί τούς εὐσεβεῖς ἱερεῖς νά στήσουν στίς ἐνορίες τους “κρυφά σχολειά”, γιά νά κρατήσει ὁ λαός μας τήν πίστη του, τήν ἱστορική του μνήμη, τή γλώσσα του καί τήν ἀξιοπρέπειά του, γιά νά μπορέσει ἡ  πατρίδα  μας  νά  σταθεῖ  πάλι  στά  πόδια  της  καί  νά  προχωρήσει μπροστά.

Απόσπασμα από το Βιβλίο: Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γιά τό Ρωμαίικο (διδαχές καί προφητεῖες) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.