ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ: Την Πέμπτη 26 Ιουλίου το απόγευμα τελέστηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας ο πανηγυρικός εσπερινός της εορτής του αγίου Παντελεήμονος. Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμoνος.

Στο τέλος της ακολουθίας τελέστηκε η Χειροθεσία του Άρχοντος Λαοσυνάκτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Ηλία Μπαλή από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας κ.Παντελεήμονα.

Τέθηκε σε προσκύνηση των πιστών τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, που φυλάγεται στην ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά.

Αύριο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικό συλλείτουργο στον παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ενώ λόγω της πρόσφατης τραγωδίας που βύθισε στο πένθος την πατρίδα μας ο Σεβασμιώτατος δεν θα δεχθεί επισκέψεις για τα ονομαστήριά του, ούτε στο Επισκοπείο, ούτε στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην χειροθεσία :

Ὑπείκοντες καί ἐμεῖς στήν πρόσ­κληση τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου εὐ­φημήσαμε κατά χρέος «τόν τοῦ Χρι­στοῦ ἀθλοφόρον», τόν ἅγιο με­γαλομάρτυρα καί ἰαματικό Παντε­λεήμονα, καί τόν παρακαλέσαμε ἀπό καρδίας νά γίνει καί γιά μᾶς «ψυχῶν τε καί σωμάτων σωτη­ρία», ἀλλά νά γίνει καί γιά τούς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι δοκιμά­ζο­νται σκληρά ἀπό τή φοβερή λαί­λαπα πού ἔπληξε τήν Ἀττική καί τήν πατρίδα μας, «σκέπη ἀσάλευ­τος», καί ὡς ἰατρός νά θεραπεύσει τά τραύματα τῶν σωμάτων καί τῶν ψυχῶν τους καί νά ἁπαλύνει τόν πόνο τους.

Ἡ Ἐκκλησία μας καί ὁ λαός μας βρίσκεται μέ κά­θε μέσο στό πλευρό τῶν ἀνθρώ­πων πού δοκιμάζονται. Καί βρίσκε­ται χάρη στή συνεισφορά καί ὅλων τῶν τέκνων της, πού προσ­φέρουν πάντοτε στό ἔργο της, ὁ καθένας βέβαια ἀνάλογα μέ τίς δυνα­τό­τητές του.

Ἀπόψε ὅμως ἔχω τή μεγάλη τιμή νά ἀπονείμω ἐκ μέρους τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰ­κουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τό ὀφφίκιο τοῦ ἄρχοντος λαοσυνάκτου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, σέ ἕνα ἐκλεκτό τέκνο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στόν κ. Ἠλία Μπαλ­λή, ὁ ὁποῖος ἀπό πολλῶν ἐτῶν βρίσκεται δίπλα μας, δίπλα στήν Ἐκκλησία, καί εἶναι ἀρωγός στό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τῆς Ἱερᾶς Μη­τρο­πόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, καί μᾶς συμπαρίσταται ἰδιαιτέρως στίς ἐκδηλώσεις τῶν Παυλείων, τά ὁποῖα καταλήγουν κάθε χρόνο στή φιλόξενη οἰκία του, ὅπου ὑποδέχεται μέ πολύ σε­βασμό καί πολλή ἀγάπη τούς ὑψηλούς καί διακεκριμένους προσ­κεκλημένους μας, Πατριάρ­χες, Ἀρχιεπισκόπους, Ἀρχιερεῖς, καθηγητές Πανεπιστημίου καί ἄλλους πολλούς πού συμμετέχουν στά Παύλεια, προσφέροντας τήν ἀβραμιαία φιλοξενία του.

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης εἶχε τήν εὐκαι­ρία κατά τήν ἐπίσκεψή του στή Βέ­ροια νά ἀπολαύσει καί ὁ ἴδιος τή φιλοξενία καί τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό τῆς οἰκογενείας του καί νά ἐκτιμήσει τόν σεβασμό καί τήν πιστότητά του πρός τήν Ἐκκλησία, καί γι᾽ αὐ­τό ἀποφάσισε νά τοῦ ἀπονείμει τό ὀφφίκιο αὐτό, ἀναθέτοντας στήν ἐλαχιστότητά μου νά τελέσω τήν χειροθεσία.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Πατριαρ­χι­κῆς αὐτῆς τιμῆς θά ἤθελα νά συγ­χαρῶ τόν νέο ἄρχοντα τοῦ Οἰκου­μενικοῦ μας Πατριαρχείου ἀπό καρ­δίας καί νά τοῦ εὐχηθῶ ὁ Θεός διά πρεσβειῶν καί τοῦ ἁγίου ἐν­δόξου μεγαλομάρτυρος Παντελεή­μο­νος νά τόν ἐνισχύει καί νά τοῦ χαρίζει πλούσια καί τά ὑλικά ἀλλά πάνω ἀπό ὅλα καί τά πνευματικά ἀγαθά.

Θά ἤθελα, τέλος, νά ἐκφράσω θερμότατες εὐχαριστίες πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερβίων καί Κοζάνης κύριο Παῦλο, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε καί μᾶς μί­λησε μέσα ἀπό τήν καρδιά του, μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία του, ἀλλά καί μέσα ἀπό τήν ἀδελφική του ἀγάπη. Ὅπως εἶπε, ὁ σύνδεσμος ὁ ἀδελφικός μας σύνδεσμος ξεκινᾶ ἀπό τό 1996, ἀπό τήν Ἀμερική, ὅπου γνωρισθήκαμε, καί κρατᾶ τήν παράδοση, κάθε χρόνο τήν ἡμέρα τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος νά εἶναι κοντά μας.

Ἀπό τήν Ἀμερική ἐρχόταν κάθε χρόνο. Τώρα βέβαια πού εἶναι καί γείτονάς μας εἶναι πιό εὔκολα νά εἶναι κοντά μας καί νά χαιρόμεθα μαζί αὐτή τήν ἡμέρα. Τόν εὐχαριστῶ γιά τήν ἀγάπη του

. Τόν εὐχαριστῶ γιά ὅσα εἶπε ἀπό τήν καρδιά του. Εὔχομαι ὁ Ἄγιος Θεός νά τοῦ δίδει δύναμη γιά νά στολίζει αὐτή τή Μητρόπολη τῆς Κοζάνης πού εἶναι δίπλα μας, πού εἶναι μία Μητρόπολη τῆς Μακεδονίας μας ἔνδοξη, καί νομίζω ὅτι ἡ παρουσία του ἐκεῖ εἶναι ἀπαραίτητη, καί μέ τούς λόγους του καί μέ τήν εὐλογία του χαρίζει σέ ὅλους τά οὐράνια ἀγαθά.

Νά εὐχαριστήσω τόν Περιφερειακό μας σύμβουλο, νά εὐχαριστήσω τόν Δημοτικό σύμβουλο ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια, ἀπό τή Μελίκη, νά εὐχαριστήσω τίς ἀδελφές, τούς ἁγίους πατέρες, καί ὅλους σας, ἀδελφοί μου, πού εἶστε σήμερα ἐδῶ γιά νά ἑορτάσουμε τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος καί παράλληλα νά τιμήσουμε καί τόν ἅγιο Καθηγούμενό μας, ὁ ὁποῖος φέρει τόν καύσωνα τῆς ἡμέρας, εἶναι αὐτός πού σηκώνει τά βάρη τῆς Μονῆς, εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θυσιάζεται καί μένει πάντοτε στήν ἀφάνεια. Ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος νά τοῦ χαρίζει καί ὑγεία καί δύναμη καί τά ἔτη του νά εἶναι πολλά καί χαριτωμένα.

Αγιος Παντελεήμονας: Ο εσπερινός της εορτής στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 3 (2 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.