ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE - ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ: Άγιος Παΐσιος - ΣΟΥΡΩΤΗ ΣΗΜΕΡΑ: Μέχρι έξω οι ουρές για τον τάφο - Κοσμοπλημμύρα στην αγρυπνία.

Ιερά Αγρυπνία τελείται αυτήν την ώρα, σήμερα 11 Ιουλίου 2023 στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης επι τη εορτή της μνήμης του Αγίου Παισίου του Αγιορείτου.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ.

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 12 Ιουλίου 2023. Εορτή της Ορθοδοξίας: Οι Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος οι Μάρτυρες. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης ο Διορατικός. Κατά Ματθαίο: Oι παραβολές του κόκκου του σιναπιού και του προζυμιού. Η χρήση των παραβολών. Η εξήγηση της παραβολής των ζιζανίων. Ευαγγελικό απόσπασμα ημέρας από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΓ'(13) 31-36
῎Αλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·
ὃ μικρότερον μέν ἐστι πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων ἐστὶ καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
῎Αλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.

Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς,
ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

Ευαγγέλιο Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Φανούρης Ευστράτιος
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.