Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είναι ο συγγραφέας του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου, του τρίτου στην κατάταξη του Κανόνα της Καινής Διαθήκης (το ευαγγέλιο του παρίσταται συμβολικά με τον μόσχο "προς έκφρασιν της θυσίας του Ιησού Χριστού". Μια περιεκτική μαρτυρία για τον Λουκά, μας παραδίδει ο λεγόμενος αντιμαρκιωνιτικός πρόλογος στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον (160-180 μ.Χ): "Εστιν ο Λουκάς Αντιοχεύς Σύρος, ιατρός τη τέχνη, μαθητής αποστολών γενόμενος καί ύστερον Παυλω παρακολουθησας μέχρις του μαρτυρίου αυτού, δουλεύσας τω κυριω άπερισπαστως. Αγύναιος, άτεκνος, ετών ογδοήκοντα τεσσάρων εκοιμήθη εν τη Βοιωτία, πλήρης πνεύματος αγίου

Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 18 Οκτωβρίου

Το όνομα του Λουκά, η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ως συγγραφέα -εκτός του τρίτου Ευαγγελίου- και των Πράξεων. Ισχυρές ενδείξεις που επιβεβαιώνουν την παράδοση αυτή, θεωρούνται: α) η μνημόνευση του ονόματος του Λουκά στις παύλειες επιστολές με τρόπο που δείχνει να είναι “χρησιμότατος συνοδός” του Παύλου[4] (Κολ. 4,14· Β΄ Τιμ. 4,11· Φιλημ. 24), β) η ομοιότητα γλώσσας και ύφους στα δύο έργα, γ) το σύνολο των λεγομένων “ημείς” εδαφίων (Πραξ. 16,10-17· 20,5-16· 21,1-17· 27,1-28.26) τα οποία, κατά γενική εκτίμηση, αποτελούν ένα είδος οδοιπορικού-ημερολογίου σε α΄ πληθυντικό πρόσωπο, το οποίο διατηρούσε ο Λουκάς ως συνοδός του Παύλου -και άρα ως αυτόπτης μάρτυρας- στη δεύτερη και τρίτη περιοδεία του.

Ο Λουκάς είναι ο μοναδικός ευαγγελιστής ο οποίος υπήρξε εθνικός, και αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι μνημονεύεται στο Κολ. 4,10-11 ξεχωριστά από τους άνδρες της περιτομής, δηλ. τους Ιουδαίους. Επίσης κατά το κήρυγμα στους Φιλίππους δε συλλαμβάνεται μαζί με τον Παύλο και το Σίλα ακριβώς επειδή δεν ήταν Ιουδαίος (Πρ. 16,19)

Aρχαία εκκλησιαστική παράδοση

Η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση δέχθηκε ως συγγραφέα του τρίτου Ευαγγελίου και των Πράξεων Αποστολών το Λουκά, συνοδό και συνεργό του αποστόλου Παύλου. Η μαρτυρία αυτή ανάγεται στόν Ειρηναίο, κατά την ιστορική πληροφορία του Ευσεβίου: “Ο Λουκάς δε, ο ακόλουθος του Παύλου, κατέγραψεν εις βιβλίον το υπ’ εκείνου κηρυσσόμενον ευαγγέλιον”

Σχετικά με την υπόθεση ότι ο Λουκάς ήταν γιατρός, στο τρίτο Ευαγγέλιο και στις Πράξεις των Αποστόλων υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την ενημέρωση του Λουκά σε ιατρικά θέματα. Επί πλέον στο ευαγγέλιο του, ο Ιησούς επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ασθενείς και πάσχοντες. Ωστόσο σύγχρονοι ερευνητές, σε αντίθεση με τους παλαιότερους, πιστεύουν, ότι οι ιατρικές γνώσεις του Λουκά δεν υπερβαίνουν την συνηθισμένη ενημέρωση ενός μέσου μορφωμένου ανθρώπου. Παρόμοια ιατρική ορολογία συναντάμε και στον Ιώσηπο ή τον Πλούταρχο. Επίσης, στα ελληνιστικά χρόνια δεν είχε διαμορφωθεί κάποια ειδική ιατρική ορολογία, γνωστή μόνον στους γιατρούς. Ακριβώς όμως για τον τελευταίο αυτό τον λόγο δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την ορθότητα της αρχαίας εκκλησιαστικής παραδόσεως. Πάντως, ότι ο Λουκάς ήταν γιατρός μαρτυρείται και στις επιστολές του Παύλου

Πιστός και αφοσιωμένος στον Παύλο

Φαίνεται ότι ο Λουκάς παρέμεινε πιστός και αφοσιωμένος στον Παύλο, μέχρι τέλους της ζωής του αποστόλου. Το όνομα του Λουκά μνημονεύει ο Παύλος στις επιστολές της αιχμαλωσίας Προς Κολοσσαείς (4,14) και Προς Φιλήμονα (24). Στην Β΄ επιστολή προς Τιμόθεον, ο Λουκάς αναφέρεται ως ο μόνος εναπομείνας κοντά στον υπερεξηκονταετή απόστολο, γεγονός που φανερώνει και τον μεταξύ τους δεσμό. Ο Λουκάς, “ο ιατρός ο αγαπητός”, θα ήταν αναμφίβολα χρησιμότατος συνοδός για τον ηλικιωμένο πλέον Παύλο, τον οποίο βασάνιζε “σκόλοψ τη σαρκί”

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.