Ορθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία σήμερα 7.30 π.μ. και Μεθεόρτιος Εσπερινός στις 7 μ.μ. το πρόγραμμα των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού.

Ο Άγιος Ισίδωρος που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου – από χιώτη πατέρα ειδωλολάτρη- ήταν ναύτης μιας μοίρας του στόλου των Ρωμαίων που αγκυροβόλησε εκείνο το χρόνο στο νησί της Χίου.

Εκεί καταγγέλθηκε στο ναύαρχο του στόλου Νουμέριο ότι ο ναύτης Ισίδωρος είναι Χριστιανός. Είχε μάλιστα επαφές με την υπάρχουσα στη Χίο χριστιανική κοινότητα.

Ο Νουμέριος τον κάλεσε να απαρνηθεί τη χριστιανική θρησκεία αλλά ο Ισίδωρος δεν ενέδωσε. Παρά τις προσπάθειες και του ίδιου του πατέρα του που κλήθηκε γι’ αυτό στη Χίο, ο Ισίδωρος παρέμεινε αμετακίνητος στη χριστιανική πίστη.

Μετά απ’ όλα αυτά ο πατέρας του εξοργισμένος, παρόρτυνε το Νουμέριο να τον βασανίσει ανελέητα. Πράγματι, μετά από πολλά βασανιστήρια αποκεφαλίστηκε στις 14 Μαΐου του 250 μ.Χ.

Κατά την παράδοση ο μαρτυρικός θάνατος του Ισιδώρου συνδέεται με το “δάκρυ” του μαστιχοφόρου σκίνου, τη Μαστίχα.

Το δέντρο-θάμνος ευδοκιμεί μόνο στη Νότια Χίο, στα Μαστιχοχώρια, και “κρατάει” στον τόπο τους πάνω από 5000 οικογένειες που διαμένουν σε 24 χωριά και ασχολούνται με την παραγωγή ενός πραγματικά βιολογικού προϊόντος, της μαστίχας.

Σήμερα η μαστίχα είναι βάση όχι μόνο για την παραγωγή της τσίκλας αλλά χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά άλλα προϊόντα στη ζαχαροπλαστική, στη μαγειρική και κυρίως στην φαρμακευτική.

Και φέτος οι Χιώτες της Ρόδου τιμώντας ιδιαίτερα τη μνήμη του Αγίου Ισιδώρου γιορτάζουν- μαζί με τον συνεορτάζοντα Άγιο Θεράποντα- στο απέριττο ομώνυμο ναΐδριο που με πολλή αγάπη φροντίζει η οικογένεια του κτήτορα Νικολάου Σκουμιού στα Κοσκινού

Την ίδια ημέρα γιορτάζει και ο μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Ισιδώρου στο ομώνυμο χωριό της κεντρικής Ρόδου.

Ευαγγέλιο Σήμερα
Κατά Ιωάννη Η'(8) 12-20

Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.
εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι· σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής.
ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω· ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω.
ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε· ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα.
καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθής ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ’ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ.
καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν.
ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ.
ἔλεγον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου· εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ᾔδειτε ἄν.
Ταῦτα τὰ ρήματα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.

Ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου

Πάλι λοιπόν τους μίλησε ο Ιησούς, λέγοντας: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που ακολουθεί εμένα δε θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής».
Οι Φαρισαίοι είπαν τότε σ’ αυτόν: «Εσύ για τον εαυτό σου μαρτυρείς. Η μαρτυρία σου δεν είναι αληθινή».
Ο Ιησούς αποκρίθηκε και τους είπε: «Κι αν εγώ μαρτυρώ για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου είναι αληθινή, γιατί ξέρω από πού ήρθα και πού πηγαίνω. Εσείς όμως δεν ξέρετε από πού έρχομαι ή πού πηγαίνω.
Εσείς κρίνετε κατά τη σάρκα, εγώ δεν κρίνω κανέναν.
Και αν κρίνω όμως εγώ, η κρίση η δική μου είναι αληθινή, γιατί δεν είμαι μόνος, αλλά είμαι εγώ και ο Πατέρας που με έστειλε.
Και, λοιπόν, στο νόμο το δικό σας είναι γραμμένο ότι η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι αληθινή.
Εγώ είμαι αυτός που μαρτυρεί για τον εαυτό μου και μαρτυρεί επίσης για μένα ο Πατέρας που με έστειλε».
Έλεγαν λοιπόν σ’ αυτόν: «Πού είναι ο Πατέρας σου;» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Ούτε εμένα ξέρετε ούτε τον Πατέρα μου. Αν εμένα ξέρατε, και τον Πατέρα μου θα ξέρατε».
Αυτά τα λόγια λάλησε στο θησαυροφυλάκιο διδάσκοντας στο ναό. Και κανείς δεν τον έπιασε, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.