ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ: Μεγαλειώδης λιτανεία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.

To Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο N. Προκόπιο Ευβοίας
«Συρρέουσι τω θείω λειψάνω σου, ανθρώπων συστήματα, πίστει άρρανεϊ και πάσαν δόσιν αγαθήν και χαράν και υγείαν λαμβάνουσι, διό εν σοι η Εύβοια πάσα, Ιωάννη γάνυται».

https://www.youtube.com/shorts/cYbjeFmUyDs

Ο Ιερός Ναός του Οσίου Ιωάννου στο Νέο Προκόπιο της Ευβοίας λειτουργεί ως προσκυνηματικός κάτω από την άμεση εποπτεία και διοίκηση της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

@ekklisiaonline

Μεγαλειώδης λιτανεία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου#fyp #ekklisiaonline

♬ original sound – Εκκλησία Online – Εκκλησία Online

Το 1961 με το άρθρο 140 του Ν. 4149 «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» καθορίζεται ότι: «ο εν Προκοπίω Ευβοίας Ι. Ναός του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, μετά του εν αύτω αποκειμένου Ιερού λειψάνου αυτού, μετατρέπεται εις προσκυνηματικόν Ναόν, αποτελών Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου. Τα της διοικήσεως αυτού, της διαχειρίσεως και της διαθέσεως των πόρων αυτού ρυθμισθήσονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού ‘Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκδιδομένης μετά γνώμην του οικείου Μητροπολίτου και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου» (ΦΕΚ Δ’, 41/6-3-1961).

Με την 77090/6-7-1962 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, (ΦΕΚ 263/30-7-1962 τ. Β’), ρυθμίζονται τα της διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως των πόρων του Ι. Προσκυνήματος. Σε εφαρμογή της αποφάσεως αυτής συγκροτείται επιτροπή και διορίζεται 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος (άριθμ. ύπουργ. άποφάσεως 146476/8-12-1962, ΦΕΚ 502/29-12-1962 τ. Β’). Ακολουθεί η υπ αριθμ. 79279/8-6-1967 κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «περί τρόπου συνθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου Ευαγούς Ιδρύματος «Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος» (ΦΕΚ 405/20-6-1967 τ. Β’). Σε εφαρμογή της αποφάσεως αυτής διορίζεται επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος (αριθμός κοινής υπουργ. αποφάσεως 76455/3-7-1967, ΦΕΚ 458/17-7-1967 τ. Β’). Στις 20 Φεβρουαρίου 1973 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ψήφισε την υπ αριθμ. 46 Κανονιστική διάταξη (ΦΕΚ 56/14-3-1973 τ. Δ’, και περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ, τεύχος Β’, αριθμ. φύλλου 2/16¬121973), «περί διοικήσεως διαχειρίσεως και λειτουργίας του εν Προκοπίω Ευβοίας Ιερού Προσκυνήματος ΕΥΑΓΕΣ ΙΔΡΥΜΑ «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ».

Αυτή η διάταξη επικυρωμένη από τον Ν. 590/1977 «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146/31-5-1977 τ. Δ’) άρθρο 59, παρ. 1, όπου αναφέρεται ότι «η διοίκησις και η διαχείρισις των εν τη περιοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος κειμένων Ιερών Προσκυνημάτων καθορίζεται…δι’ αποφάσεως της Δ.Ι.Σ, εγκρινομένων υπό τής Ι.Σ.Ι και δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του ίδιου Νόμου, όπου προβλέπεται ότι «Μέχρι της εκδόσεως των δια του παρόντος Νόμου, προβλεπομένων Π.Δ η αποφάσεων της Ι.Σ.Ι η της Δ.Ι.Σ εξακολουθούν εφαρμοζόμεναι αί μέχρι τούδε κείμεναι διατάξεις»,τροποποιήθηκε, με πρόταση του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου Α’ και απόφαση της Δ.Ι.Σ., με τον υπ αριθμ. 131/1999 Κανονισμό (ΦΕΚ 228/3.11.1999).

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος απεφάσισε, κατόπιν της υπ αριθμ. 425/11.8.2011 πράξεως του Δ.Σ. του Ι. Προσκυνήματος και της υπ αριθμ. 26/11.1.2012 ημετέρας προτάσεως την αντικατάστασιν του Κανονισμού λειτουργίας του Ι. Προσκυνήματος, δια νέου τοιούτου, με αριθμόν 235/2012, «Περί Διοικήσεως, Διαχειρίσεως καί λειτουργίας του εν Προκοπίω Εύβοίας Ίερου Προσκυνήματος του Όσίου ‘Ιωάννου του Ρώσσου τής Ίερας Μητροπόλεως Χαλκίδος» (ΦΕΚ 207/30.10.2012). Με βάση, λοιπόν, τον κανονισμό αυτό το Ιερό Προσκύνημα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο άπό τόν εκάστοτε Μητροπολίτη Χαλκίδος ώς Πρόεδρο, καί τέσσερα μέλη, εκ τών όποίων είς Κληρικός (άρθρα 7 καί 8). Τό Ίερό Προσκύνημα επιτελεί ενα σπουδαιότατο πνευματικό και κοινωνικό έργο. Χωρίς υπερβολή, αποτελεί μιαν όαση, που αναπαύει και αναζωογονεί τους προσκυνητές, οι οποίοι ζουν καθημερινά μέσα στην πολύβουη έρημο της σύγχρονης αφιλίας.

Η χάρη του ιερού λειψάνου πλημμυρίζει τους πιστούς, παραμυθεί και γαληνεύει τις καρδιές τους γεμίζοντάς τες με αναστάσιμη ελπίδα, καλλιεργεί δε λογισμούς και διάθεση μετανοίας.

Καραγιάννης Ανδρέας
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.