Άγιος Ιγνάτιος: Οι επιστολές του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου και Ιερομάρτυρα. Ο Ιγνάτιος έμεινε μέχρι τέλους πιστός στη διδαχή του Χριστού, και «ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει» (Β΄ επιστολή Ιωάννου, 9).

Εκείνος δηλαδή, που μένει στη διδαχή του Χριστού, αυτός και τον Πατέρα και τον Υιό έχει, διότι αυτός έγινε ναός του Θεού και επομένως φέρει μέσα του το Θεό. Γι’ αυτό και ο Ιγνάτιος επονομάσθηκε Θεοφόρος.

Οι επιστολές του Αγίου Ιγνατίου

Διασώθηκαν 13 επιστολές του Αγίου Ιγνατίου

Αυτές είναι:

 1. Μαρίας εκ Κασσοβήλων προς Ιγνάτιον
 2. Ιγνατίου προς Μαρίαν
 3. προς Τραλλιανούς
 4. Μαγνησιείς
 5. Ταρσείς
 6. Φιλιππησίους
 7. Φιλαδελφείς
 8. Σμυρναίους
 9. Πολύκαρπον Σμύρνης
 10. Αντιοχείς
 11. Ήρωνα
 12. Εφεσίους
 13. Ρωμαίους

 

Σε μια άλλη διασωθείσα συλλογή επιστολών του Αγίου συμπεριλαμβάνονται και οι:

 • Θεοτόκου προς Ιγνάτιον,
 • Ιγνατίου προς Θεοτόκον,
 • προς Ιωάννην Α΄και προς Ιωάννην Β΄.

 

Οι επιστολές του αποσαφηνίζουν δογματικά θέματα και απαντούν στους αιρετικούς Δοκητές.

Γράφει ο Ιγνάτιος για να δείξει τις δύο φύσεις του Κυρίου:

“Εις ιατρός εστί, σαρκικός και πνευματικός, γεννητός και αγένητος, εν σαρκί γενόμενος Θεός, εκ θανάτου ζωή αληθινή, και εκ Μαρίας και εκ Θεού,πρώτον παθητός και τούτο απαθής, Ιησούς Χριστός,ο Κύριος ημών” (Εφεσ. 7,2)

Σταθερή γιορτή. H εκκλησία μας τιμά την μνήμη τους στις 20 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείῳ ἔρωτι ἐπτερωμένος, τοῦ σὲ ψαύσαντος χερσὶν ἀχράντοις θεοφόρος ἀνεδείχθης, Ἰγνάτιε· καὶ ἐν τῇ Δύσει τελέσας τὸν δρόμον σου, πρὸς τὴν ἀνέσπερον λῆξιν ἐσκήνωσας. Πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.