ἩἹερά Μονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εὑρίσκεται εἰς τό Ὄρος τῶν Ἀμώμων (βουνό τῶν καθαρῶν) – Πεντελικόν, στήν περιοχή τῆς Ξυλοκέριζας στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ Πεντελικοῦ ὄρους, ὅπου ἐκεῖ ἀπό τόν 10ο μ.Χ. αἰῶνα ὑπῆρχαν πάρα πολλά ἀσκητήρια, διασκορπισμένα σέ ὅλη τήν ἔκταση τοῦ βουνοῦ. Μάλιστα ἡ περί οὗ ὁ λόγος Ἱερά Μονή εὑρίσκεται στήν ἴδια θέση, ὅπου λειτουργοῦσε παλαιά ἀνδρώα Ἱερά Μονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἤδη ἀπό τοῦ 10ου μ.Χ. αἰῶνος.

Στό Πατριαρχικό Σιγίλλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Νεοφύτου τῆς 10ης Μαΐου τοῦ 1611, πού σήμερα φυλάσσεται στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῶν Ἀθηνῶν, ἡ Ἱερά Μονή φέρεται μέ τό ὄνομα Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, Πατριαρχική Σταυροπηγιακή Μονή, ὅπως ἤδη ἀπό τοῦ ἔτους 1576 ἐπί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεμίου Β’ ἐτιμᾶτο, πρίν μετονομασθεῖ ἀντικανονικῶς καί αὐθαιρέτως σέ Ἁγία Παρασκευή ὑπό τινων Ἀρβανιτῶν.

Ἡ Ἱερά αὐτή Μονή ἀνεσυστήθη ὡς γυναικεία τό ἔτος 1945 ἀπό τήν ἀείμνηστη Καθηγουμένη καί Κτιτόρισσα Μοναχή Μακαρία (Δεσύπρη) μέ τό ἴδιο ὄνομα τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου καί τό ἔτος 1975 μετωνομάσθη δι’ Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως εἰς Ἱ. Μονήν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὅπως ἦταν τό ἀρχικό ἱδρυτικό ὄνομά της καί τό ὁποῖο ἀπεκαλύφθη θαυμαστῶς στήν Ὁσιωτάτη Μητέρα Μακαρία, ὅπως θαυματουργικῶς τῆς ἀπεκαλύφθη καί τό Σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ Θαυματουργοῦ τό 1950.

Τό πρωί τῆς 3ης Ἰανουαρίου τοῦ 1950 ἡ Γερόντισσα Μακαρία μέ τήν βοήθεια ἑνός ἐργάτη ἔσκαψε σ’ ἕνα σημεῖο πού τῆς ὑπεδεικνύετο μυστικά καί πού, ὅπως φάνηκε, ἀπό τό μισογκρεμισμένο τζάκι στόν τοῖχο, βρισκόταν τό κελλί κάποιου μοναχοῦ. Σέ βάθος 1,70μ. περίπου βρέθηκε τό Σκήνωμα τοῦ Ἁγίου, πού εὐωδίαζε. Τό ράσο του εἶχε παραμείνει ἄθικτο!Ὁ Κύριος τῆς Δόξης τῆς ἐπεφύλασσε ὑψίστη τιμή, τήν θαυμαστή ἀποκάλυψη τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ, μετά ἀπό πεντακοσίων χρόνων κατάκρυψη, τήν 3ην Ἰανουαρίου 1950, Ἀρχιερατεύοντος τοῦ μετέπειτα Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἰακώβου, τότε δέ Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος.

@ekklisiaonline

Γιορτάζει ο Αγιος Εφραιμ! Πλήθη λαού στη Νέα Μακρη #αγιοσεφραιμ #εφραιμ #νεαμακρη

♬ πρωτότυπος ήχος – Εκκλησία Online

Ἕνα βράδυ, ἐκεῖ πού διάβαζε τόν Ἑσπερινό, ἄκουσε στήν ἔρημη αὐλή, ἀπό πίσω της βαρειά βήματα… Ἔνιωσε πώς ἐκεῖνος πού περπατοῦσε στάθηκε ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία. Γυρίζει καί βλέπει ἕναν μοναχό ὑψηλό, ἀδύνατο, μέ μαῦρα καί ὀλίγον σγουρά γένεια, στό ἀριστερό του χέρι ὑπερίπτατο ἕνα λευκό φῶς ὑπερλάμπον, ἐνῶ μέ τό δεξί χέρι του εὐλογοῦσε. Τῆς λέγει: «Σ’ εὐχαριστῶ πολύ. Ὀνομάζομαι Ἐφραίμ» καί χάθηκε. Σήμερα ἡ Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ εἶναι γνωστή ἀνά τό Πανελλήνιο ὡς Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίου Ἐφραίμ.

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τιμᾶται στίς 3 Ἰανουαρίου, ἑορτή τῆς εὑρέσεως τῶν Ἱερῶν λειψάνων Του ὑπό τῆς μακαριστῆς μητρός Μακαρίας καί στίς 5 Μαΐου, ἑορτή τοῦ τέλους τοῦ μαρτυρίου Του.

Ἐγκαταβιοῦν δέκα (10) Μοναχές μέ Ἡγουμένη τήν Μοναχή Μακαρία (Ταβουλαρέα).

Φανούρης Ευστράτιος
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.