Μὲ αἰσθήματα συγκινήσεως καὶ πνευματικῆς χαρᾶς, τὸ ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 19ης Ὀκτωβρίου 2020, ὁ ἱερὸς Κλῆρος καὶ ὁ εὐσεβῆς Λαὸς τῆς Θεσσαλονίκης, ὑπεδέχθησαν εἰς τὸν χῶρον ἔμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Δημητρίου–Πολιούχου Θεσσαλονίκης, ἐκ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίας Μαρίνης ἄνω Τούμπας Θεσσαλονίκης, ἱερὰν Εἰκόναν τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας, πιστὸν ἀντίγραφον τῆς πρωτοτύπου εἰκόνος, εὐρισκομένης ἐν τῆ Ἱερᾷ Μεγίστῃ Μονῇ τοῦ Βατοπαιδίου.

Εἰς τὴν Ὑποδοχὴν καὶ τὴν μετ΄ αὐτὴν τελεσθεῖσαν ἐπίσημον Δοξολογίαν, ἐχοροστάτησεν κατόπιν σεπτῆς εὐχῆς καὶ κανονικῆς ἀδείας τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ. Χρυσόστομος, ἐνῶ ἐν συνεχεία τελέσθηκε ἠ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Τρίτης, συμφώνως μὲ τὸ ἀρχαίο τυπικὸν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ ὁ Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὸν Μεγαλομάρτυρα.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, πὼς καθ΄ ὅλη τὴν -πολύωρη- διάρκεια τῶν ἑορταστικῶν καὶ λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, πλῆθος κόσμου προσῆλθε διὰ νὰ προσκυνήσει τιμητικῶς τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας, καθὼς καὶ τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου καὶ τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Καλλίδου καὶ νὰ ἐκφράσει ἰκετευτικῶς τὴν εὐλάβειαν καὶ ζῶσαν πίστιν του.

Συμφώνως μὲ σχετικὴν ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἡ ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας, θὰ παραμείνουνει εἰς τὸν ἱερὸν προσκυνηματικὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου ἕως καὶ τὴν Κυριακὴν 1ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ.

Καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος εἰς τὸν ἱερὸν Ναόν, θὰ τελοῦνται καθημερινῶς ἱερὲς ἀκολουθίες μὲ ἀποκορύφωμα τὸ διήμερον τῆς 25ης καὶ 26ης Ὀκτωβρίου. Ὁ ἱερὸς Ναὸς παραμένει ἀνοικτὸς ἀπὸ 6ης πρωϊνῆς ἕως 1ης μετὰ τὰ μεσάνυκτα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.