Νέα επιστολή του Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσόστομου προς τους κατοίκους των Φιλιατρών.

Πρὸς
τοὺς εὐσεβεῖς ἐκφραστές τῶν Φιλιατρῶν
Προσφιλέστατοί μοι,
Ἔχομεν τήν τιμήν νά ἀπαντήσομεν.
Βρισκόμαστε μέσα σέ μίαν τρικυμίαν, πού παρατείνεται. Ἀνακοινώνονται καθημερινῶς ἀριθμοί ἀσθενῶν, διασωληνομένων καί νεκρῶν. Ἔχει ὁριστεῖ ἐπίσης ἀριθμός ὅσων ἐπιτρέπεται νά βρίσκονται μέσα στήν Ἐκκλησίαν. Ἡ ποιμαντική εὐθύνη ἐπέβαλε νά βρεθοῦν μέτρα, ὥστε νά διατηρηθεῖ τό οὐσιῶδες καί κύριον, νά μήν ἐπιμείνουμε στό ἐπουσιῶδες.
Αὐτό ἔπραξε καί ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας. Καταρτίστηκε τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μέσα στήν Ἐκκλησίαν. Ἐκεῖ μπορεῖ νά εἰσέρχεται ὁ κάθε πιστός, νά δέεται καί νά δοξολογεῖ τόν Θεόν. Θά μποροῦσε καί ὁ Γερμανός Ἀξιωματικός νά προσέλθει, ἄν ζοῦσε.
Ἡ λατρεία μέσα στήν Ἐνοριακήν Ἐκκλησίαν εἶναι ἡ ἴδια μέ αὐτήν, πού τελοῦσαν οἱ πιστοί τῆς Ἐκκλησίας κατ’ οἶκον. Δέν εἶναι σωστό ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας κατ’οἶκον νά θεωρείται ἀτομική. Εἶναι δημόσια.
Ἐν μέσῳ πανδημίας, τηροῦμε ἀπαρεγκλίτως τήν Ἀποστολικήν καί Πατερικήν παράδοσιν. Οἱ εὐσεβεῖς καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί παρακαλοῦνται νά μήν τό παραβλέπουν. Ὅταν ἐπέτρεπαν οἱ περιστάσεις, γινόταν ἡ λιτανεία. Κατέβαλε ὅμως ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας κάθε φροντίδα, νά γίνεται μέ τάξη, προσοχή καί εὐλάβεια. Θά ἦταν ὅμως σήμερα ἐγκληματικόν, νά πράξωμεν καί τό δευτερεύον, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀσθενήσουν πολλοί.
Ἡ Ἁγία Γραφή, ὁρίζοντας τά σχετικά μέ τήν λέπραν, διδάσκει πώς πρέπει νά ἀντιμετωπίζομεν τούς κινδύνους αὐτούς (Λευιτικόν). Καθώς ἐπίσης, μᾶς διδάσκει πώς ἐξ ἀνάγκης καί νόμου μετάθεσις γίνεται (Ἑβρ. 7, 12). Κι ἄν μετατίθεται ὁ νόμος, πολλώ δέ μάλλον παραδόσεις καί ἔθιμα. Ὅλα τά ἐπιχειρήματα, πού καταθέτω, εἶναι ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, δέν εἶναι δικά μου. Ἐγώ σᾶς τά ἐπισημαίνω ἁπλά. Ἄν δέν τά γνωρίζεται, εἶναι πολύ ἀνησυχητικό αὐτό.
Ἔγιναν λιτανείες καί ἀγρυπνίες στό Ἅγιον Ὄρος τήν 20ην Μαρτίου 2020 καί τήν 1ην Νοεμβρίου 2021, ὅπου λιτάνευσαν τμήματα λειψάνων τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους καί εἰκόνες τῆς Παναγίας. Καθώς ἐπίσης, ἔγιναν λιτανείες ἁγίων Λειψάνων διαφόρων Ἁγίων καί Εἰκόνων καί σέ ἄλλα διαμερίσματα τῆς πατρίδος μας, ἀλλά τί φοβερό! Τήν ἑπόμενην ἡμέραν ἐμφανίστηκαν ἐκατονταπλάσια κρούσματα καί στό Ἅγιον Ὄρος καί στήν ὑπόλοιπη πατρίδα μας.

Το «Βόλτα», πού ἀναφέρατε, δέν τό εἴπα ἐγώ. Ἀλλά εὐρισκόμενος ὡς διάκονος καί φοιτητής στό παρεκκλήσιον τῆς Πανεπιστημιακῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί συνιερουργῶν μέ τόν τότε Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἀνδρούσης κ. Ἀναστάσιον, νῦν Ἀρχιεπίσκοπον Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας, τόν ὁποῖον εἴχα καθηγητήν στό μάθημα τῆς Θρησκειολογίας, καί λιτανεύοντας τήν κάραν τοῦ ὁσίου Δαυΐδ καί τάς ἱεράς Εἰκόνας, ὑπήρχε ἕνα δυστυχισμένο πλᾶσμα, πού εἶχε κυριευθεῖ ἀπό τήν παρουσίαν τοῦ Σατανᾶ μέσα του (ἦταν δαιμονισμένο).

Ὁ Σατανᾶς, χρησιμοποιώντας τό στόμα τοῦ δαιμονισμένου, εἶπε ἐπί λέξη:
Ὁ Θεός δέν θέλει βόλτες! Θέλει μετάνοια.
Καί στρέψας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τό βλέμμα του πρός ἐμένα εἶπε:
Διάκο, πού καταντήσαμε! Ὁ Σατανᾶς νά μᾶς διδάσκει τό τί δέν θέλει ὁ Θεός καί τό τί θέλει ὁ Θεός.

Ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει ὅτι «Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με» (Ἰω. 14, 21), δηλαδή «Ὅποιος φυλάσσει τίς ἐντολές μου καί τίς ἐφαρμόζει, ἐκεῖνος εἶναι αὐτός πού μέ ἀγαπᾶ». Ἀκόμα μᾶς τονίζει: «᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε» (Ἰω. 14, 15), μέ ἑρμηνεία «Ἄν μέ ἀγαπᾶτε, νά τηρήσετε τίς ἐντολές μου».
Τό πρόγραμμα τό ἑόρτιο ἔχει ὁριστεῖ, ὄχι μόνον στούς ὑπολοίπους Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία, ἀλλά γιά πρώτη φορά καί στούς ὑπόλοιπους τρεῖς Ἱερούς Ναούς τῶν Φιλιατρῶν, γιά νά μπορέσουν περισσότεροι πιστοί νά ἐκκλησιαστοῦν ἀνεμπόδιστα καί ἀκίνδυνα.
Τό ἑσπέρας θά τελεσθεῖ 5:00 μ.μ. ὁ Ἑσπερινός στούς ὑπόλοιπους Ἱερούς Ναούς, ἐνῶ στόν πανηγυρίζοντα Πολιοῦχον μας 5:30 μ.μ.. Τήν κυριώνυμον ἡμέραν, θά τελεσθεῖ 7:00 – 8:30 π.μ. ὁ ὄρθρος καί 8:30 – 10:00 π.μ. ἡ Θεία Λειτουργία.
Ἡ Ἁγία Γραφή διδάσκει πώς πρέπει νά ἀντιμετωπίζομεν τούς κινδύνους αὐτούς. Τηροῦμε λοιπόν τό κύριον καί ἐφαρμόζομεν τήν ἀκρίβειαν. Τό δευτερεύον, δηλαδή τήν περιφοράν τῆς ἁγίας Εἰκόνος καί τῶν ἁγίων Λειψάνων, θά τό ἐπαναλάβομεν, ἀφοῦ ἐκλείψει ἡ πανδημία καί θά φροντίσωμεν καί πάλι νά τελεῖται μέ εὐλάβεια.

Μετ’ εὐχῶν καί τιμῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.