Ο Χαράλαμπος είναι ένας από τους πρώτους Αγίους της Εκκλησίας μας και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε πολλά για τον βίο του, αυτά που ξέρουμε όμως είναι αρκετά για να τον χαρακτηρίζουμε Μεγαλομάρτυρα και να τιμούμε την μνήμη του με μεγάλη λαμπρότητα, ειδικά στην Πελοπόννησο και άλλες περιοχές της Νοτίου Ελλάδος.

Όπως είπαμε και πριν, ξέρουμε πολύ λίγα για την ζωή του Αγίου Χαράλαμπου αλλά γνωρίζουμε αρκετά για το Μαρτύριο του. Γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε στη Μαγνησία της Μικρής Ασίας περίπου το 89 μΧ, ότι ήταν ιερέας και ότι όταν συνελήφθη και μαρτύρησε το 202 μΧ, δηλαδή όταν ήταν 113 ετών.

Την περίοδο εκείνη ο Αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σέβηρος ξεκίνησε πολύ σκληρούς διωγμούς εναντίον των Χριστιανών. Στα πλαίσια αυτών των διωγμών συνελήφθη και ο Χαράλαμπος, παρά την πάρα πολύ μεγάλη του ηλικία. Ο Χαράλαμπος μεταφέρθηκε στην Αντιόχεια όπου υπεβλήθη σε φοβερά βασανιστήρια, με αποκορύφωση την αφαίρεση του δέρματος του ενώ ήταν ακόμη ζωντανός.

Ο Άγιος Χαράλαμπος υπέμεινε τα βασανιστήρια του χωρίς να δειλιάσει και χωρίς να κλαίει και να ουρλιάζει, αλλά υμνώντας κι ευχαριστώντας τον Θεό. Η στάση του αυτή μάλιστα έκανε κάποιους από τους φρουρούς και τους βασανιστές του να ασπαστούν τον Χριστιανισμό. Εν τέλει ο Χαράλαμπος αποκεφαλίστηκε.

Η μνήμη του Αγίου Χαράλαμπου τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Φεβρουαρίου και όπως είπαμε και πριν, στην Ηλεία και συγκεκριμένα στα Φιλιατρά, γίνεται μεγάλη γιορτή η οποία συνοδεύεται και από τη λιτάνευση της εικόνας του.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καί λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες· ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, διά τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τήν σκοτόμαιναν μάκαρ, διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’ . Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς φωστήρ ἀνέτειλας ἐκ τῆς ἑῴας, καί πιστούς ἐφώτισας, ταῖς τῶν θαυμάτων σου βολαῖς, Ἱερομάρτυς Χαράλαμπες· ὅθεν τιμῶμεν τὴν θείαν σου ἄθλησιν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.