Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας. Όχι μόνο άνδρες, αλλά και γυναίκες και μικρά παιδιά, στον καιρό των διωγμών, επορεύονταν στο μαρτύριο κι έδιναν τη ζωή τους με την ίδια πίστη και με τον ίδιο ενθουσιασμό. Μια γυναίκα, όταν αποκεφαλίσθηκε ο άγιος Αρέθας, πλησίασε, πήρε από το αίμα του Μάρτυρος κι έχρισε το μέτωπό της και το μέτωπο του μικρού παιδιού της.

Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας: Tι γιορτάζουμε σήμερα 24 Οκτωβρίου

Τμηθείς, Θεῷ προσῆξε Μάρτυς Ἀρέθας,
Πολλοὺς ὁμοίως Μάρτυρας τετμημένους.
Ἀρέθα εἰκάδι σὺν γνωστοῖσι τετάρτῃ τμήθης.

Όταν ύστερα ωδηγήθηκε κι αυτή στο μαρτύριο, την ακολούθησε και το παιδί της κι απέθαναν κι οι δύο στη φωτιά, η μητέρα με το παιδί στην αγκαλιά της.

Των τριών αυτών Μαρτύρων την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Το παιδί, όταν είδε την μητέρα του να οδηγήται στη φωτιά, φώναξε·

“Θέλω κι εγώ να πάω στο μαρτύριο με την μητέρα μου”. Κι όταν το ρώτησαν· “Τι είναι το μαρτύριο;”, εκείνο απάντησε·

“Ν’ αποθάνω για τον Χριστό, για να ζήσω μαζί του, όπως μούλεγε η μητέρα μου”. Ας τόχουν για παράδειγμα οι χριστιανές μητέρες, για να ξέρουν πώς ν’ ανατρέφουν τα παιδιά τους και τι να τα διδάσκουν.

Βιογραφία

Ήταν ένας από τους προύχοντες της πόλεως Νεγράς στην Αιθιοπία επί εποχής Ιουστίνου (518 – 527 μ.Χ.), Ελεσβάαν του Χριστιανού βασιλιά της Αιθιοπίας και Δουναάν του Εβραίου βασιλιά της Ομηρίτιδος.

Όταν ο βασιλιάς της Αιθιοπίας Ελεσβάαν καθυπέταξε τον Εβραίο βασιλιά Δουναάν, εγκατέστησε φρουρά στην πόλη.

Τότε ο Εβραίος βασιλιάς επαναστάτησε, φόνευσε τους φύλακες και εκστράτευσε εναντίον της Νεγράς, την οποία και κατέλαβε σφάζοντας πολλούς Χριστιανούς.

Μεταξύ αυτών και τον Αρέθα, ο οποίος, παρά τα γεράματα του, στήριζε τους Χριστιανούς και τους προέτρεπε στο μαρτύριο.

Ιερά Λείψανα:

Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Μονές Διονυσίου Αγίου Όρους, Αγάθωνος Φθιώτιδος, Ταξιαρχών Αιγιαλείας και Φανερωμένης Σαλαμίνος και στη Σκήτη Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους.

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Εὐσεβεῖα ἐμπρέπων τὴ ἀθλήσει δεδόξασαι, τὴν τῶν Χριστοκτόνων κακίαν καθελῶν τὴ ἐνστάσει σου, διὸ καὶ προσενήνοχας Χριστῷ, Μαρτύρων ἀρραγῆ συνασπισμῶν, ὥσπερ θεῖος παιδοτρίβης καὶ ὁδηγός, Ἀρέθα παμμακάριστε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πάσιν Ἰάματα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.