Άγιος Ανδρέας Κρήτης: Το ήθος, η πλούσια παιδεία, το χάρισμα του λόγου και όλα τ᾿ άλλα προσόντα που διέθετε ο Άγιος έγιναν ευρύτερα γνωστά. Η φήμη του ονόματός του απλώθηκε παντού. Γι᾿ αυτό και γύρω στο 711 ή 712 εκλέγεται αρχιεπίσκοπος Κρήτης.

Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης: Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.

Ο λαός τον υποδέχτηκε με θερμές εκδηλώσεις τιμής και αγάπης.

Το ποιμαντικό έργο του αγίου Ανδρέα υπήρξε πλούσιο και καρποφόρο.

Συνδύασε άριστα τα θεωρητικά ενδιαφέροντα και την αγάπη του για την ποίηση με τα πρακτικά ποιμαντικά ζητήματα.

῾Ως επίσκοπος, όπως αναφέρει ο βιογράφος του, «έδειξε το τε μεγαλοφυές αυτού της ψυχής και το της αρετής απαράμιλλον και την τελεωτάτην έξιν της ποιμαντικής επιστήμης».

Το ενδιαφέρον του πρωταρχικά στράφηκε προς τον ιερό κλήρο.

Γνώριζε το ύψος της ιεροσύνης

Είχε συνειδητοποιήσει βαθιά το μεγαλείο της ιερής αποστολής και τις ευθύνες που συνεπάγεται για κείνους που αναδέχονται το χάρισμα του Θεού.

῞Ολα αυτά προσπάθησε όχι μόνο να τα μεταδώσει με τον λόγο και τη διδαχή στον κλήρο της επισκοπής του, αλλά και να τα ακτινοβολήσει μέσα από τη δική του ιερατική ζωή και το προσωπικό του παράδειγμα.

Η φροντίδα του επισκόπου αγκάλιασε ακόμη και τους μονάζοντες· «τους παρθενώνας και τα σεμνεία ρυθμίζει και περί βίου νομοθετεί μοναχών».

Απ᾿ το ιερό τάγμα των μοναζόντων θα επιλέξει και τους ιερωμένους που θα εγκαταστήσει στον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, τον οποίο ο ίδιος ανοικοδόμησε.

Το μεγάλο χρέος κάθε επισκόπου είναι η προστασία και ο στηριγμός του λαού.

Η καθοδήγησή του με το φως της αληθείας του λόγου του Θεού. Ο αγιασμός του με τη ζωοποιό χάρη των θείων μυστηρίων.

Η διαφύλαξή του από τη λύμη της αιρέσεως και τις επιθέσεις του πονηρού.

Στο ιερό τούτο χρέος του ο επίσκοπος Ανδρέας ανταποκρίθηκε μ᾿ όλη τη δύναμη της ψυχής του.

῞Οπως αναφέρει ο βιογράφος του, «παιδαγωγεί την νεότητα, συνετίζει την πολιάν, τους αμαρτάνοντας επιστρέφει, τοις μετανοούσιν εγγυάται τον θείον έλεον, τους αγωνιζομένους αλείφει, τοις καλώς τρέχουσιν ευτονίαν προστίθησιν, αμύνει πολεμουμένοις, περιτρεπομένους υπανέχει, πίπτοντας ανορθοί, υποστηρίζει τους οκλάζοντας, νικώντας στεφάνοις λαμπροίς αναδεί· γίνεται μεν εστώσιν ασφάλεια, τοις δε κειμένοις ανάστασις, ασθενούσι ρώσις, αθυμούσι παραμυθία, ολιγωρούσιν αναψυχή, πατήρ ορφανών, προστάτης χηρών, πενήτων άσυλος θησαυρός, πεινώντων τροφή, ριγώντων εσθής».

῞Οταν τα νότια παράλια της Κρήτης θα δεχτούν μεγάλη επιδρομή των Αράβων και ο χριστιανικός πληθυσμός θα καταφύγει στο κάστρο «του Δριμέως», ανάμεσά τους θα σταθεί και ο επίσκοπος δοκιμάζοντας κι εκείνος τις ταλαιπωρίες του λαού, εμψυχώνοντάς τον και προσευχόμενος θερμά για τη σωτηρία του.

Άλλοτε πάλι, που είχε ενσκήψει μεγάλη ανομβρία και ξηρασία στη νήσο, οι θερμές προσευχές του αγίου επισκόπου άνοιξαν τους ουρανούς· «τον συνήθη τη γη δίδωσιν υετόν και καταψύχει τους εκτακέντας και την μάστιγα αναστέλλει του λιμού».

Η στοργή του επισκόπου προς τους πονεμένους

Για χάρη των ελαχίστων αδελφών του ᾿Ιησού οικοδόμησε ένα τεράστιο φιλανθρωπικό ίδρυμα «τον Ξενώνα».

«Έτι τε και ξενώνα εξ αυτών κρηπίδων ιδρύεται, ως θεραπείαν γεγηρακότων, εις ιατρείαν και άκος νοσούντων, εις ξένων και πενήτων σκέπην τε και κατανομήν.

Οις ου μόνον δαψιλώς εχορήγει τα προς χρείαν άπασαν και διατροφήν, τα του Θεού θείως και πανσόφως ο πάνσοφος ανακαλών, αλλά και τον αυτού Δεσπότην μιμούμενος και διδάσκαλον, ως καν τοις άλλοις άπασιν, οικείαις τοις νοσούσι διηκονείτο χερσί, λεντίω ζωννύμενος και τοις ποσί χείρας νίπτων και κεφαλάς, και έλκη καθαίρων, και τους μυδώντας ιχώρας μονονού τη γλώττη απομάττων και εκμυζών.

Ούτως αυτόν είλεν η του Θεού και του πλησίον αγάπη».

Προς την Υπεραγία Θεοτόκο έτρεφε πολλή αγάπη και βαθιά ευλάβεια. Το διαπιστώνουμε από τους ύμνους που της αφιέρωσε.

Από τους λόγους που εκφώνησε και τα εγκώμια που έπλεξε για το άγιο πρόσωπο και τις εορτές της.

Έκφραση ακόμη αυτής της αγάπης υπήρξε και η ανέγερση μεγαλοπρεπούς ναού προς τιμήν της Παναγίας, που τον ονόμασε Βλαχέρνες· «ναόν εκ νέας ευπρεπώς ωκοδόμησε της Παναχράντου και πανυμνήτου Θεοτόκου Μαρίας, του εμψύχου και ηγιασμένου του Θεού Λόγου ναού, Βλαχέρνας τον τοιούτον παρ᾿ αυτού οικοδομηθέντα ναόν ονομάσας, ιερείς λειτουργούς εκ του μοναχικού σχήματος εν αυτώ προς υμνωδίαν και δοξολογίαν Θεού θεοπρεπώς εγκαταστήσας, εις αντίδωρον των μεγαλοδωρεών και αντιλήψεων των εις αυτόν παρά της του Θεού πύλης προελθόντων».

Δεν παρέλειψε ακόμη να φροντίσει και για τους παλαιούς και «ημελημένους» ναούς.

Τους επισκεύασε και «ευπρεπώς αυτούς κατεκόσμησε» με όσα ήταν αναγκαία για την ιερή λειτουργία τους «πλουσία και φιλοτίμω χειρί».

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.