Καθότι πλησιάζουν οἱ μεγάλες Δεσποτικές ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων μία ἐπισήμανση υἱικῶς καὶ παραινετικῶς πρὸς τούς ὑψηλά καὶ χαμηλά ἱσταμένους στὴν Ἱεραρχία. Αἰτοῦμαι στοὺς ἔχοντας τό καθῆκον τῆς διαποίμανσης τοῦ Ὀρθόδοξου ποιμνίου νά μή στερήσουν τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων θαλάσσης, ποταμῶν, λιμνῶν κ.ἄ. Διότι ἀκούγεται καὶ γράφεται ὅτι θὰ περιοριστοῦν μόνο στοὺς Ἱερούς Ναούς .....!!!!

Οἱ Ἱεράρχες Θεαρέστως νά μὴν ἀπαγορεύσουν τούς πρόθυμους ἀγωνιστές Ἱερεῖς νὰ πράξουν τό καθῆκον τους σύμφωνα με τήν ἱερατική τους ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ καὶ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ…..

Ποιόν ἄλλωστε θὰ ἐνοχλοῦσε ὁ ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ με νομοταγεῖς ἐντὸς πλαισίου ὑγειονομικῶν συνθηκῶν καὶ με τριπλάσιες ἀποστάσεις ἀσφαλείας ;;;

Σύμφωνα καὶ μέ τήν ΑΡΧΗ τῆς ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ἡ τέλεση τῆς ἱεροπραξίας μεταξύ ἐλαχίστων πιστῶν σε ἀνοιχτό χῶρο συντελεῖ κίνδυνο στήν κοντινή θάλασσα, στήν λίμνη ἤ στά ποτάμια, ἐνῶ ὑπεράριθμοι πολῖτες συνωστίζονται σέ πολυκαταστήματα καὶ μέσα μαζικῆς μεταφοράς (λεωφορεῖα, μετρό, ἀεροπλάνα)……;;;;

Σύμφωνα με εὐχές τοῦ μεγάλου Ἁγιασμοῦ καὶ εἰδικά τώρα με τόν κορωνοϊό:

v <<ὑπέρ τοῦ γεννηθῆναι τό ὕδωρ τοῦτο, ἁγιασμοῦ δώρων, ἁμαρτημάτων λυτήριον, εἰς ΙΑΣΙΝ ΨΥΧΗΣ καὶ ΣΩΜΑΤΟΣ, καί πρὸς πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειων... >>κ.λ.π

v <<ὑπὲρ.... πρός καθαρισμόν ψυχῶν καὶ ΣΩΜΑΤΩΝ...>>

(Αὐτά ἀναφέρονται σε πολλά σημεῖα στὸ MΕΓΑ Εὐχολόγιον τῆς Oρθοδόξου Eκκλησίας…)

Γνωρίζουν πολύ καλά

(οἱ ἀφορισμένοι , οἱ δαιμονισμένοι, οἱ μάγοι τοῦ διαβόλου, το ὁποῖο ὁμολογοῦν δημοσίως….!!!)

την δύναμη του ΜΕΓΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ στὶς θάλασσες, λίμνες καὶ ποτάμια, διότι με την δύναμη τοῦ Παναγίου Πνεύματος

<<...καὶ τάς Κεφαλάς τῶν ἐκεῖσε ἐμφωλευόντων συνέτριψας δρακόντων( = δαιμόνων)...>>

γίνονται λύσεις μαγειῶν καὶ διαφόρων δαιμονικῶν ἐπιρροῶν σέ ὅλη τήν γῆ, παγκοσμίως…..!!!

Μήπως νὰ ἀναρωτηθοῦμε σοβαρά τόν λόγο τῆς μὴ τελέσεως τοῦ ΜΕΓΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ στὰ ὕδατα γιὰ πρώτη φορὰ στὰ χρονικά τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας μας, ἂν εἶναι λόγῳ τῆς μετάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ ἤ ἐπειδή δὲν ἀντέχουν οἱ ἀντίχριστοι τον ΜΕΓΑ ΑΓΙΑΣΜΟ ;;;

ΣΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

<<....ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΓΙΑΖΕΤΑΙ Η ΦΥΣΙΣ...>>

Εὐελπιστῶ ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη Ἱεράρχες εἰς τόπον καὶ τύπον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

διάδοχοι τοῦ

Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ,

Ἠσαΐα Σαλώνων ….

ἤ ἀρχιμανδρῖτες, διάδοχοι τοῦ Παπαφλέσσα….

ἤ ἁπλοῖ Ἱερεῖς διάδοχοι τῶν ἀμέτρητων Ἱερομαρτύρων, Ὁμολογητῶν ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ.

Ο χρόνος θὰ δείξει ἔμπρακτα τούς ἀγωνιστές ( κλήρου καὶ λαοῦ )…..

Kαὶ στὴν ὥρα τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ἐν πλήρει ΜΕΤΑΝΟΙΑ νὰ βγοῦν καί σύμφωνα με τίς ἱερὲς εὐχὲς στό Μέγα Εὐχολόγιο νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τόν Θεάνθρωπον Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν

<<....τήν τῶν ὑδάτων φύσιν ἁγιάσας Ο ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ.....>>.

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΤΟ ΖΗΣΟΥΜΕ….!!!

<< ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ . ΔΟΞΑΣΑΤΕ...>>

ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ

ΚΕΛΛΙΩΤΗΣ

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 3 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.