Μετά λαμπρότητος περισσής και της επιβαλομένης μεγαλοπρεπείας εορτάσθη η φρικτή του Κυρίου Μεταμόρφωσις εις την Ιεράν Βασιλικήν Πατριαρχικήν και Σαυροπηγιακήν Μονήν του Κουτλουμουσίου εν Αγίω Όρει, κατά το παλαιόν εορτολόγιον (6-8/ 19-8-2023).

Ευλαβείς προσκυνηταί εκ των περάτων της οικουμένης, και μοναχοί κατέκλυσαν το Ιερόν κοινόβιον και συμμετείχον εις την πολύωρον, κοπιαστικήν, άμα δε και κατανυκτικήν αγρυπνίαν της εορτής, ήτις αρχίσασα την ογδόην εσπερινήν της παραμονής, επερατώθη την δεκάτην πρωϊνήν της κυριωνύμου ημέρας.

Των ιερών ακολουθιών προηξήρχεν προσκεκλημένος της ιεράς Μονής ο εκ των αδελφών Αυτής, διακρινόμενος δια το μειλίχιον, ευπροσήγορον, φιλάνθρωπον και άκακον του χαρακτήρος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ανέων κ. Μακάριος, όστις προσεκόμισε κατά την φετινήν πανήγυριν εις την Ιεράν Αυτού μετάνοιαν, ως κατ έτος ποιεί, κεντητήν αρχιερατικην στολήν και πολύτιμον τάπηταν, αγάπης πολλής και ευγνωμοσύνης ένεκεν πρός την ιεράν αυτού μετάνοιαν.

Εις την Θείαν Λειτουργίαν προσήλθεν και ο Πανόσ. Καθηγούμενος της Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ μετά της συνοδείας του.

Τους χορούς των ψαλτών επλήρωσαν πολυμελείς χορωδίαι μοναχών και λαϊκών προσκυνητών, εκ Καρεών, (του δεξιού χορού προεξάρχοντος του Γέροντος Ιερομονάχου Αντίπα και του αριστερού χορού με προεξάρχουσαν την συνοδείαν του Γέροντος Ιερομονάχου Γρηγορίου), Αθηνών, Θες/νίκης και αλλαχού. αίτιναι απέδωσαν μελωδικότατα την ιεράν της εορτής υμνολογίαν.

Το απόγευμα της εορτής καθότι ο εσπερινός του Σαββάτου Αναστάσιμος, προηγήθει το κτιτορικον μνημόσυνον και επηκολούθησεν ο εσπερινος.

Άμα τω πέρατι του εσπερινού εγένετο η υποδοχή της Ιεράς Επιστασίας, ήτις σύσσωμος κατήλθε διά να προσκυνήσει και να ευχηθεί τα δέοντα εις τον Άγιον Καθηγούμενον και τους πατέρας της Ιεράς Μονής.

Είς την Τραπεζα των κτητορικών ο Σεβασμιώτατος ομίλησε θεολογικώς και συνέδεσε την εορτή της Μεταμορφώσεως με την ζωή του μοναχού λέγων ότι ο βίος του μοναχού είναι διαχρονικά ο αγώνας ώστε να επιτευχθεί η έσωθεν μεταμόρφωσις από τό Θαβώριον φως.

Ο Πανοσ. Καθηγούμενος Αρχιμ. Νικόλαος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Σεβ. Μητροπολίτην διά τήν αγάπη που τρέφει είς την Μονήν της μετανοίας του, και εξήρε το γεγονός ότι ενθυμείτε πάντοτε Αυτήν, έχοντας μάλιστα πλουτίσει το σκευοφυλάκιον της Μονής δια δωρεών πολυτίμων ἀμφιασμάτων και σκευών.

Άπαντες οι συμμετέχοντες επιδαψιλεύθησαν πέραν της χάριτος και του φωτός του Μεταμορφωθέντος Κυρίου και δια της πλουσιοπαρόχου και πατροπαραδότου φιλοξενίας, υπό του Πανοσ. Καθηγουμένου κ. Νικολάου και της υπ’ Αυτόν Κουτλουμουσιανής αδελφότητος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.