Άγιοι Θεόδουλος και Αγαθόπους-4 Απριλίου: Τα φριχτά βασανιστήρια και η ακλόνητη πίστη

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΟΡΤΗ: Οι Άγιοι Μάρτυρες Θεόδουλος και Αγαθόπους τιμώνται από την Εκκλησία μας αύριο 4 Απριλίου 2019. Στην αρχή των διωγμών του Διοκλητιανού στην Θεσσαλονίκη, όταν όλοι οί χριστιανοί προσπαθούσαν να κρυφτούν, μόνον ο διάκονος Άγαθόπους, ήδη σε προχωρημένη ήλαία, και ό αναγνώστης Θεόδουλος, έφηβος ακόμη, εξακολουθούσαν να κηρύττουν δημοσίως τον λόγο του Θεού, προς μεγάλη κατάπληξη των ίδιων των ειδωλολατρών.