Άγιοι Συμεών και Άννα: Ο Συμεών ήταν άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής, «προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ». Ήταν άνθρωπος κατά την φύση, αλλά στην αρετή άγγελος, άνθρωπος συναναστρεφόμενος με ανθρώπους, αλλά συμπολιτευόμενος με αγγέλους. Το Άγιο Πνεύμα του είχε αποκαλύψει ότι δεν θα πεθάνει προτού αξιωθεί να δεί τον Χριστό και να Τον κρατήσει στην αγκαλιά του.

Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος και η Προφήτιδα Άννα: Εορτή 3 Φεβρουαρίου

Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Αθανάσιο, του είπε: «Δέξαι γεραρώτατε άνθρωπε, τον πρός σε μάλλον ή πρός εμέ την τεκούσαν νύν επειγόμενον· δέξαι τον σε ποθούντα μάλλον ή Ιωσήφ· δέξαι τον δευτέραν της σής φιλίας την πρός εμέ την μητέραν στοργήν, ως έοικε λογιζόμενον· δέξαι, καί, ως βούλει, του ποθουμένου καταπόλαυε». Και αμέσως μετά απέθεσε στα χέρια του Πρεσβύτου Συμεών τον Κύριο.

Ο Συμεών «σκιρτά και αγγαλιά, και λαμπρά και διαπρυσίω φωνή περί αυτού ανακέκραγε λέγων· ούτός εστιν ο ών και προών και αεί τώ Πατρί συμπαρών, ομοούσιος, ομόθρονος, ομόδοξος, ομοδύναμος, ισοδύναμος, παντοδύναμος, άναρχος, άκτιστος, αναλλοίωτος, απερίγραπτος, αόρατος, άρρητος, ακατάληπτος, αψηλάφητος, ακατανόητος, ατέκμαρτος. Ούτός εστι της πατρικής δόξης το απαύγασμα, ούτός εστιν ο χαρακτήρ της πάντως συστάσεως, τούτο το φώς των φώτων, εκ πατρικών ανατέλλον κόλπων».

«Είδε δε ο Συμεών και τον Δεσπότην επέγνω και την εαυτού απόλυσιν. Τι λέγων; Νύν απολύεις τον δούλόν σου δέσποτα κατά το ρήμά σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, επειδή προώρισε πρό των αιώνων ο νύν γαλακτοτροφούμενος, ο υπό των χειρών μου βασταζόμενος του μη ιδείν με θάνατον πρίν ίδω τον Χριστόν Κυρίου».

Τα λόγια του Συμεών στη Θεοτόκο

Ο Συμεών προείπε στη Θεοτόκο όσες έμελλε να υποστεί πικρίες και ότι ο Κύριος θα ήταν «εις σημείον αντιλεγόμενον». Στο σημείο αυτό γράφει ο Άγιος Αμφιλόχιος, Επίσκοπος Ικονίου: «Τού Συμεώνος ειρηκότος περί του Κυρίου εις εξάκουστον των παρθενικών ακοών τό· ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τώ Ισραήλ καί, ηγανάκτησεν εικός η μήτηρ του Κυρίου κατά του Συμεώνος λέγουσα πρός αυτόν· Ουκ οίδας τι διαγορεύεις άνθρωπε. Επί τον Χριστόν σκυθρωπά καταγγέλλεις; Ουκ οίδας την σύλληψιν του παιδίου και ως περί κοινού τόκου σημείον αντιλογίας μηνύεις.

Ουδεμία πτώσις εν αυτώ, ύψωσις δε πολλή και συγκατάβασις τοίς ευεργετουμένοις. Τι ούν ουκ ευλογείς φάσκων· ιδού ούτος κείται ουκ εις πτώσιν, αλλ’ εις ανάστασιν πολλών εν τώ Ισραήλ· διά τι δε και λέγεις σημείον αντιλεγόμενον; Ο δε Συμεών πρός την παρθένον· αρκεί σοι, παρθένε, το μητέρα σε κληθήναι· ικανόν σοι το τροφόν ευρεθήναι του τρέφοντος τον κόσμον· μέγα σοι το σαρκί βαστάσαι τον τα πάντα βαστάζοντα. Ο εν σοί νύν Χριστός κατοικήσας και εν εμοί νύν ο αυτός τα περί αυτού λαληθήναι παρεσκεύασεν ότι ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τώ Ισραήλ· εις πτώσιν των απίστων Ιουδαίων, εις ανάστασιν δε των πιστευόντων εθνών… σημείον αντιλεγόμενον τον σταυρόν προσαγορεύσας».

Ο Συμεών ο Θεοδόχος κοιμήθηκε ειρηνικά. Η Σύναξή του ετελείτο, μαζί με της Προφήτιδος Άννας στο Αποστολείο Ιακώβου του Αδελφοθέου, που ήταν παρεκκλήσιο του ναού της Θεοτόκου Ευουρανιωτίσσης.

Η Προφήτιδα Άννα

Η Προφήτιδα Άννα ήταν θυγατέρα του Φανουήλ, ο οποίος καταγόταν από την φυλή του Ασήρ. Αφού έζησε με τον σύζυγό της μόνο επτά χρόνια, γιατί εκείνος απεβίωσε, πήγε και εγκαταστάθηκε στο ναό και πρόσφερε τις υπηρεσίες της. Έτσι λάτρευε τον Θεό νύχτα και ημέρα, με προσευχή και νηστεία. Γι’ αυτό και αξιώθηκε να δεί και αυτή τον Κύριο, τον οποίο προσήγαγε στο ναό η Παναγία και ο δίκαιος Ιωσήφ.

Η Προφήτιδα Άννα κοιμήθηκε με ειρήνη. Η Σύναξή της ετελείτο, μαζί με του δικαίου Συμεών στο Αποστολείο Ιακώβου Αδελφοθέου, που ήταν παρεκκλήσιο του ναού της Θεοτόκου Ευουρανιωτίσσης.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.