Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἐτέλεσε σήμερα τό πρωΐ, 11η Σεπτεμβρίου, τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ, μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων, εἰς δύο Δημοτικά καί ἅπαντα τά Σχολεῖα τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς πόλεως τῆς Κομοτηνῆς, ἐνῶ ἀπηύθυνε ἐγκάρδιο μήνυμα συμπαράστασης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἰδίου προσωπικῶς εἰς τόν ἀγῶνα, τίς ἀγωνίες καί τόν κόπον τῶν νέων γιά τήν κατάκτησιν τῆς γνώσεως.

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος πρός τούς μαθητάς τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτερο-βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως.

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἄλλη μία σχολική χρονιά ξεκινᾶ σήμερα γιά σᾶς, ἀλλά καί γιά τούς συνοδοιπόρους σας, τούς γονείς, τούς δασκάλους, καί ὅλους ὅσοι ἔχουν τήν εὐθύνη νά σᾶς προσφέρουν ἕνα ἤρεμο, λειτουργικό καί ἀσφαλές περιβάλλον, ὥστε νά ἀφοσιωθεῖτε ἀπερίσπαστοι στή διαδικασία τῆς μάθησης. Ἀνάμεσα σέ αὐτούς συγκαταλλέγεται καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Θά εἴμαστε ὅλοι κοντά σας καί θά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά στηρίξουμε τό δύσκολο ἔργο σας. Διότι δέν πρέπει κανείς νά θεωρήσει τό ἔργο σας εὔκολο ἤ εὐκαταφρόνητο. Ἔχετε δύσκολο ἀγώνα μπροστά σας. Ἡ κατάκτηση τῆς γνώσης δέν εἶναι ποτέ εὔκολη ὑπόθεση. Ἀπαιτεῖ προσήλωση, μελέτη καί θυσίες.

Ἔχετε ὅμως δίπλα σας τήν οἰκογένεια, πού θά φροντίσει γιά τίς ὑλικές καί συναισθηματικές σας ἀνάγκες. Δίπλα σας εἶναι καί οἱ ἐκπαιδευτικοί, πού θά μεριμνήσουν νά οἰκοδομήσετε τήν καινούργια γνώση πάνω σέ αὐτά πού ἤδη γνωρίζετε, ἀλλά καί νά καλλιεργήσετε πνεύμα δημιουργικό καί κριτικό. Διότι ἡ ἀληθινή παιδεία δέν συνιστᾶ στείρα ἀποστήθιση πληροφοριῶν ἤ ἄκριτη ἀποδοχή καινούργιων ἰδεῶν.

Ἀντίθετα, πραγματική μάθηση εἶναι ἡ δημιουργική προσέγγιση τῆς γνώσης, ἡ κριτική ἐξέτασή της μέ βάση τίς πνευματικές ἀρχές, τό ἀνθρωπιστικό πνεύμα καί τίς ἠθικές ἀξίες. Στήριγμα καί πυξίδα σ’ αὐτό εἶναι ἡ ὀρθοδοξία, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μέ τό θεόπνευστο ἔργο τους, οἱ παραδόσεις τοῦ τόπου μας.

Τό μεγαλύτερο ὅμως στήριγμά σας εἶναι ὁ Θεός. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ πού τελοῦμε σήμερα δέν εἶναι παρά μία φανέρωση μέ ὁρατᾶ σημεῖα, ὅπως τό νερό, τῆς Χάριτος καί εὐλογίας τοῦ Θεοῦ, τόν Ὁποῖον παρακαλοῦμε καί ἀντλοῦμε τή βεβαιότητα ὅτι στέκεται δίπλα σας, φωτίζει τόν νοῦ καί γεμίζει τήν καρδιά σας μέ τήν ἀγάπη Του.

Ἀναζητήστε Τον στήν Ἐκκλησία καί στίς διδαχές της. Ἀναζητήστε Τον μέσα σας. Ἀναζητήστε Τον στόν συνάνθρωπό σας. Ἕνας μεγάλος Ἕλληνας ποιητής, ὁ Νικηφόρος Βρεττᾶκος, γράφει σέ ἕνα του ποίημα:

«Κάθε πού ἀγκαλιάζω ἕναν / ἄνθρωπο, Κύριε, θαρρῶ / πώς κρεμιέμαι ἀπό τό λαιμό σου». Κρεμαστεῖτε ἀπό τόν λαιμό τοῦ Θεοῦ καί μή φοβᾶστε τίποτα.

Ἀγκαλιάστε μέ ἀγάπη τούς συμμαθητές καί τούς δασκάλους σας καί θά δεῖτε πόσο πιό εὔκολος θά γίνει ὁ ἀγώνας σας, πόσο πιό οὐσιαστική θά σᾶς φανεῖ ἡ γνώση πού θά ἀποκτᾶτε μέρα μέ τή μέρα.

Διότι μέρα μέ τή μέρα θά βιώνετε τό θαύμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Εὔχομαι, λοιπόν, τή χρονιά αὐτή νά γίνετε σοφότεροι πνευματικά καί πληρέστεροι ψυχικά. Κι ὅλος ὁ κόσμος θά γίνει καλύτερος μέσα ἀπό σᾶς.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Αγιασμός σχολείων από τον Μητροπολίτη Μαρωνείας

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.