Τήν Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα ἔναρξης τῶν μαθημάτων στά Σχολεῖα πανελλαδικά, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τόν ἁγιασμό σέ ὅλα τά Σχολεῖα τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς πόλεως Ναυπάκτου, στά τρία Γυμνάσια, στά δύο Γενικά Λύκεια καί στό ΕΠΑΛ.

Στούς ἁγιασμούς ἦταν παρών ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, οἱ Διευθυντές καί Καθηγητές τῶν Σχολείων, ὅπως καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Συλλόγων γονέων καί κηδεμόνων.

Στήν ἀρχή ἔγινε ὁ ἁγιασμός στό προαύλιο τῶν Σχολείων, σύμφωνα μέ τά προβλεπόμενα μέτρα μέ ἀντιπροσωπεία μαθητῶν καί καθηγητῶν, καί στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος πέρασε ἀπό ὅλες τίς τάξεις γιά νά τίς ἁγιάση, συνολικά 100 περίπου τάξεις. Σέ κάθε τάξη εὐχόνταν στά παιδιά καλή χρονιά καί κάτι σχετικό μέ τό μάθημα πού ἔκαναν ἐκείνη τήν ὥρα.

Κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ σέ κάθε Σχολεῖο ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφερόταν σέ κάτι πού σχετίζεται μέ τήν πανδημία.

Στό 1ο Γυμνάσιο καί 1ο Λύκειο εἶπε ὅτι ὅταν τήν περασμένη χρονιά ἄρχισε τό πρόβλημα τῆς πανδημίας, τότε φαίνονταν ὅλα δύσκολα καί ἀπό μερικούς διατυπώθηκαν ἀπόψεις ὅτι θά ἐρχόταν πείνα δέν θά ὑπῆρχαν τά ἀπαραίτητα ἐφόδια στήν ἀγορά κλπ. Ὅμως, παρά τίς δυσκολίες, δέν ἔγινε κάποια τέτοια καταστροφή καί ἐπῆλθε μιά ἰσορροπία μεταξύ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί τῆς ὑγιειονομικῆς κρίσεως. Οἱ ἄνθρωποι γενικά ἀντιμετωπίζουν τίς δυσκολίες μέ ὑπομονή καί αὐτό δείχνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει πολλές ἐσωτερικές ψυχικές δυνάμεις γιά νά ἀντιμετωπίση διάφορα προβλήματα πού ἐμφανίζονται.

Στό 2ο Γυμνάσιο καί 2ο Λύκειο ἀναφέρθηκε στό ὅτι στήν περίοδο τῆς πανδημίας ἔγινε φανερή καί ἡ ἀξία τῶν Σχολείων. Τήν προηγούμενη χρονιά, κατά τό μεγαλύτερο διάστημα, τά μαθήματα γίνονταν μέ τηλεκπαίδευση, καί εὐχαρίστησε τούς ἐκπαιδευτικούς γιά τό ἔργο πού ἔκαναν καί τούς μαθητές πού ὑπέμειναν ὅλη αὐτήν τήν πρωτόγνωρη καί κοπιαστική διαδικασία. Ὅμως ἔλειπε αὐτή ἡ κοινωνική ζωή πού προσφέρει τό Σχολεῖο μέ τήν ζωντανή ἐπικοινωνία, μέ τίς παρέες κ.π.ἄ. Ὁπότε, ἐφέτος τά Σχολεῖα ἐλπίζουμε, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι θά λειτουργήσουν καλύτερα, ἀλλά μέ τίς ἀπαραίτητες προφυλάξεις.

Στό ΕΠΑΛ ὁμίλησε γιά τό ὅτι ἡ πανδημία ἀπό τόν κορωνοϊό ἀνάδειξε καί μιά ἄλλη κοινωνική πανδημία, πού εἶναι ἡ παράνοια, ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέ πολλούς καί ποικίλους τρόπους. Δηλαδή, ἡ ὑγιεινομική κρίση ἀνέδειξε πολλές ἀνασφάλειες, φόβους, συνωμοσιολογίες, διάφορα συμφέροντα. Γι’ αὐτό σέ τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται κριτική σκέψη, πράγμα τό ὁποῖο προσφέρει ἡ παιδεία, ψυχολογική ἰσορροπία, πού προσφέρει ὁ τρόπος κοινωνικῆς ζωῆς καί ἡ πολιτιστική μας ταυτότητα, ἀλλά καί πίστη στόν Θεό, πού προσφέρει ἡ Ἐκκλησία.

Στό 3ο Γυμνάσιο ὁμίλησε γιά τήν πανδημία σέ σχέση μέ τήν δημοκρατία. Δηλαδή, ἡ σύγχρονη ὑγιειονομική κρίση εἶναι μιά παγκόσμια κρίση, ἀλλά ἀντιμετωπίζεται διαφορετικά, ἀνάλογα μέ τό πολιτειοκρατικό σύστημα, τό ὁποῖο ἐπικρατεῖ σέ κάθε χώρα. Ἀλλιῶς ἀντιμετωπίζει τά προβλήματα ἡ ὀλιγαρχία, ἀλλιῶς ἡ ὀχλοκρατία καί ἐντελῶς διαφορετικά ἡ δημοκρατία. Στά δημοκρατικά πολιτεύματα οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τήν δυνατότητα τῆς ἐκφράσεως τῶν ἀπόψεών τους, ἀλλά αὐτό γίνεται μέ προϋποθέσεις, γιατί ἡ ἐλευθερία τοῦ ἑνός σταματᾶ ἐκεῖ πού ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία τοῦ ἄλλου. Σέ ὅλα τά θέματα πρέπει νά ὑπάρχη τό μέτρο, ὅπως ὅριζε ὁ Ἀριστοτέλης τήν ἀρετή ὡς τήν μεσότητα μεταξύ ἐλλείψεως καί ὑπερβολῆς, ἕνας Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας λέγει ὅτι «τά ὑπέρμετρα πάντα τῶν δαιμόνων εἰσίν».

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν δυνατότητα νά συνομιλήση μέ τούς διευθυντές καί τούς καθηγητές τῶν Σχολείων καί, γενικά, ὅλο τό πρωϊνό τῆς ἡμέρας αὐτῆς τό ἀφιέρωσε στήν ἐπικοινωνία μέ τούς καθηγητές, τούς γονεῖς καί τούς μαθητές τῶν Σχολείων τῆς Ναυπάκτου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.