Με πανηγυρική μεγαλοπρέπεια, αλλά απουσιάζοντος του πληρώματος των πιστών της Ενορίας, εορτάστηκε η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σιάτιστας. Με την έναρξη της ακολουθίας της Αναστάσιμης Πανυχίδος, εψάλη ο κανών του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, «Κύματι θαλάσσης».

Στη συνέχεια ο πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βασιλείου ομίλησε σχετικά για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, επισημαίνοντας ότι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν την διάθεση να πιστέψουν στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, όποια απόδειξη και να τους δοθεί, δεν θα πιστέψουν. Μεταξύ των άλλων είπε και τα εξής:

«…Ἄς θυμηθοῦμε γιά λίγο τά γεγονότα. Ὁ Χριστός εἶναι σταυρωμένος. Ἀβάσταχτος ὁ πόνος. Τόν κοροϊδεύουν. Τόν εἰρωνεύονται, ὁμιλοῦν ὑποκριτικά, δείχνουν τήν ἀσπλαχνία τους. «Ἄλλους ἔσωσε, ἑαυτόν οὐ δύναται σῶσαι. Εἰ βασιλεύς Ἰσραήλ ἐστί, καταβάτω νῦν ἀπό τοῦ σταυροῦ καί πιστεύσομεν ἐπ’ αὐτῶ.» (Ματθ. ΚΖ΄ 40-44)

Τί ζητοῦν; Νά δοῦν καί νά πιστέψουν. Μήπως εἶναι ὑπερβολική ἀπαίτησή τους; Τήν δεχόμαστε. Δυστυχῶς, ὅμως, δέν τή δέχονται αὐτοί οἱ ἴδιοι πού τήν ζητοῦν. Αὐτό εἶναι τό τρομερό γιά τίς ψυχές, πού τυφλώνονται ἀπ’ τόν φανατισμό καί τήν προκατάληψη.

Ζητοῦν ἀπόδειξη. Καί ἔχουν ἕνα πλῆθος ἀπό ἀποδείξεις. Εἶναι ὅλα τά συνταρακτικά γεγονότα. Τό σκοτάδι ἀπό τίς 12 τό μεσημέρι ὡς τίς 3 τό ἀπόγευμα, ὁ φοβερός σεισμός, τό σχίσιμο τοῦ ὑφάσματος τοῦ καταπετάσματος στό Ναό τοῦ Σολομῶντος, ἡ ἀνάσταση πολλῶν ἁγίων νεκρῶν, ὁ ἑκατόνταρχος μετά ἀπό ὅλα αὐτά ὁμολόγησε καί εἶπε: «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱός ἦν οὗτος». (Ματθ. ΚΖ΄ 51-54)

Καί μονάχα αὐτά; Οἱ ἴδιοι οἱ φύλακες τήν Τρίτη ἡμέρα, μετά τήν φρικτή Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, μέ θαυμασμό καί ἔκπληξη πηγαίνουν καί τούς λένε γιά τό θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως. (Ματθ. ΚΗ΄ 11) Τί ἄλλο ἤθελαν;

Καί αὐτοί; Αὐτοί, πού ζητοῦσαν θαῦμα γιά νά δοῦν καί νά πιστέψουν, τί κάνουν τώρα; Συγκεντρώνονται, συνεδριάζουν, κουβεντιάζουν ἀνήσυχοι, καιί ἀποφασίζουν. Δίνουν χρήματα ἀρκετά στούς στρατιώτες πού φύλαγαν τό σῶμα τοῦ νεκροῦ Ἰησοῦ, καί τούς προστάζουν νά ποῦν ὅτι οἱ μαθητές του ἦλθαν τή νύχτα καί τόν ἔκλεψαν, ὅταν ἐμεῖς κοιμόμασταν. (Ματθ. ΚΗ΄ 12-15)

Τόσο φοβερός εἶναι ὁ φανατισμός τους καί ἡ ψυχική τους τύφλωση. Ἔρχονται, δηλαδή, οἱ δικοί τους ἄνθρωποι, οἱ φύλακες στρατιῶτες, πού αὐτοί εἶχαν βάλει καί τούς ἀναφέρουν ὅσα συνέβησαν, σχετιά μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Κι ἐκεῖνοι ἀντί νά συγκινηθοῦν, ἀντί νά ἐρευνήσουν καί νά πιστέψουν, ὅπως τό ζήτησαν, τί σοφίζονται; Ἐπιστρατεύουν τή δωροδοκία καί τό ψέμα, ἀλλά ταυτόχρονα καί τήν ἀνοησία καί τόν παραλογισμό. Ἀφοῦ κοιμόνταν οἱ στρατιῶτες, τί εἶδαν; Ὅποιος κοιμᾶται δέ βλέπει, ὀνειρεύεται. Αὐτοί πού ἔλεγαν κατέβα ἀπό τό σταυρό γιά νά δοῦμε καί νά πιστέψουμε, τώρα βλέπουν καί δέ θέλουν νά πιστέψουν.

Δέν θέλουν νά δοῦν οὔτε ἀπό περιέργεια. Ἐκ τῶν προτέρων ἤδη ἔχουν ἀπορρίψει τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Δέν θέλουν νά ἀναστηθεῖ ὁ Ἰησοῦς. Δέν τούς συμφέρει. Τρομάζουν μέ τήν ἰδέα αὐτή. Ἐπειδή ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δίνει μία ὑπερφυσική – πνευματική προέκταση τῆς ζωῆς. Προεκτείνει τήν πρόσκαιρη ζωή στήν αἰωνιότητα καί στή δικαιοσύνη, περνώντας ἀπό τήν πόρτα τῆς Κρίσεως, ἀπό τό ἀδέκαστο Δικαστήριο.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἔχει τίς συνέπειες καί γιά τούς τότε τυφλούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους, ἀλλά καί γιά ὅλους μας. Ποιές εἶναι;

Ἀφοῦ ὁ Χριστός ἀναστήθηκε, θά ἀναστηθοῦμε κι ἐμεῖς.

Ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά θά ἀναστηθοῦμε γιά νά κριθοῦμε.

Θά κριθοῦμε δίκαια, γιά νά ἀποδοθοῦν ἀμοιβές καί τιμωρίες

Καί αὐτός εἶναι ὁ κύριος λόγος, γιά τόν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι δέν θέλουν νά πιστεύσουν. Φοβοῦνται, δέν θέλουν τήν Κρίση καί τή Δικαιοσύνη, ἐπειδή ἡ ζωή τους εἶναι ζωή ἀδικίας καί παρανομίας, ἁμαρτίας καί ἀποστασίας ἀπό τόν ἀληθινό Θεό. Καί ἀντί νά μετανοήσουν καί νά χαροῦν τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως, ζοῦν νεκροί μέσα στό ψέμα, τήν ἀνοησία καί παραλογισμό.

Ἀλλά, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, μήν ἀκοῦτε τά ψέματα καί τίς φλύαρες ἀνοησίες. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι γεγονός. Γεγονός ἀποδεδειγμένο μέ πολλές ἀποδείξεις.

Ἄς ἀλλάξουμε ζωή καί ἄς διώξουμε τήν ἄγνοια καί τήν προκατάληψη, καί τότε θά ζήσουμε τή Χαρά τῆς Ἀναστάσεως!

Χριστός Ἀνέστη!

Αμέσως μετά οι Ιερείς έψαλλαν το «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός…» και πήραν το φως οι παρόντες ιεροψάλτες και ο νεωκόρος. Οι ενορίτες ήταν στα μπαλκόνια των σπιτιών τους, είχαν βγάλει τα ραδιόφωνα, ακόμη και ηχητικά συστήματα στη διαπασών, και άκουγαν την ακολουθία. Άναψαν τις λαμπάδες τους από το φως του καντηλιού τους και έψαλλαν από εκεί όλο μαζί με τους Ιερείς και τους ιεροψάλτες τον χαρμόσυνο παιάνα της Αναστάσεως του Χριστού! «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».

Το θέαμα και ακρόαμα σε ολόκληρη την Ενορία ήταν φανταστικό και καταπληκτικό. Ολόκληρη η Ενορία συμμετείχε, ήταν φωταγωγημένη και έψαλλαν όλοι μαζί, ενώνοντας τις πονεμένες προσευχές τους και στέλνοντάς τες προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό.

Στη συνέχεια ο π. Βασίλειος και ο π. Νέστορας μαζί με την Εκκλησιαστική Επιτροπή έδωσαν τιμητικά το Λάβαρο της Αναστάσεως στον κ. Μάρκο Γκιάτα, ο οποίος έχασε τον αδελφό του και τη μητέρα του προσφάτως, όπως ισχυρίζονται, από τον ιό του κορωνοϊού, και έμεινε μόνος. Προσφέρθηκε το λάβαρο και σε όλους εκείνους που έχουν προσβληθεί από τον ιό και αναρρώνουν, και τους ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση και διά βίου υγεία.

Μετά διαβάστηκε εντός του Ναού το ιερό ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Χριστού, το Β΄ εωθινό, και εψάλη πανηγυρικά και με στεντόρεια φωνή το «Χριστός Ἀνέστη». Ακολούθησε ο όρθρος της Αναστάσεως και η πανηγυρική και λαμπρή πρώτη Θεία Λειτουργία του Πάσχα. Κοινώνησαν δύο πιστοί των αχράντων μυστηρίων, βροντοφώναξαν το «Χριστός ανέστη» και μετά το τέλος της Πανηγυρικής Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας οι Ιερείς της Ενορίας μοίρασαν ως ευλογία μαζί με το αντίδερο και από ένα κόκκινο αυγό.

Να ευχηθούμε, ώστε να δείξουμε έμπρακτη μετάνοια, αλλαγή σκέψεως και τρόπου ζωής, για να μας λυπηθεί ο Κύριος και Θεός μας, και να μην συμβεί ξανά τέτοια λυπηρή περίοδος, φοβισμένου εγκλεισμού των ανθρώπων και κλείσιμο των Εκκλησιών. Ας πάρουμε θάρρος από τη μεγάλη νίκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επί του θανάτου και ας βιώνουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα του Αγίου Τριαδικού Θεού.

Αγαπητοί μου φίλοι, «Χριστός Ἀνέστη»!!!

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.