Η Αγία Αναστασία η Ρωμαία καταγόταν από την Ρώμη και έζησε την περίοδο που αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος, μέγας διώκτης των χριστιανών.

Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η Οσιομάρτυς: Tι γιορτάζουμε σήμερα 29 Οκτωβρίου

Σε πολύ μικρή ηλικία απαρνήθηκε τα εγκόσμια και εκάρη μοναχή για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στο Χριστό.

Ομολόγησε με σθένος τη χριστιανική της πίστη,με συνέπεια να συλληφθεί από τον Ρωμαίο διοικητή Πρόβο και να υποστεί φρικτά βασανιστήρια.Η Αγία παρέδωσε τη ψυχή της στον Κύριο,αφού μαρτύρησε δια αποκεφαλισμού.

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Οσιομάρτυρος Αναστασίας στις 29 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Ιερά Λείψανα:

Οι κνήμες «μετά δέρματος» της Αγίας και η δεξιά της βρίσκονται στη Μονή Γρηγορίου Αγίου Όρους.

Απότμημα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στη Λαύρα Αγ. Αλεξάνδρου Νέβσκι Αγίας Πετρουπόλεως.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε
Ἀσκήσει ἐκλάμψασα ὥσπερ παρθένος σεμνή ἀθλήσεως αἵμασι τὴν τῆς ἁγνείας στολὴν ἐνθέως ἐφοίνιξας· ὅθεν, Ἀναστασία, ὡς ὁσία καὶ μάρτυς, χάριτας ἰαμάτων ἀποστράπτεις ἐν κόσμῳ πρεσβεύουσα τῷ Σωτῆρι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Παρθενίας vάμασι, καθηγvισμέvη ὁσία, μαρτυρίου αἵμασιν, Ἀvαστασία πλυθεῖσα, παρέχεις τοῖς ἐν ἀνάγκαις τῶν νοσημάτων, ἴασιν καὶ σωτηρίαν τοῖς προσιοῦσιν, ἐκ καρδίας, ἰσχὺν γᾶρ νέμει, Χριστὸς ὁ βρύωv, χάριν ἀέναον.

Κάθισμα
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ἐκ βρέφους τῷ Θεῷ, ἀνετέθης Ὁσία, νεκρώσασα σαρκός, ἐγκρατείᾳ τὰ πάθη, εἰς ὕψος δ’ ἀνέδραμες, μαρτυρίου περίδοξον, ἐναθλήσασα, Ἀναστασία νομίμως, καὶ τόν δράκοντα, καταβαλοῦσα εἰς χάος, δυνάμει τοῦ Πνεύματος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.