Πολυγραφότατος συγγραφέας του 5ου αι, στην Αίγυπτο, σηµαντική µορφή της Εκκλησίας, µε θαυµαστή σαφήνεια στους θεολογικούς όρους Πηγή πολύτιµου ιστορικού υλικού της εποχής (436-440).

Isidore of Peluslum. Copious author of the 5th c. from Egypt. His numerous epistles, replete With divine grace and wisdom are a valuable historical source.

Ἀπολυτίκιον Ήχος δ’.

Ταχύ προκατάλαβε. Σοφία κοσμούμενος, παντοδαπεί ευκλεώς, τοις Αόγοις εκόσμησας, την Εκκλησίαν Χρίστου, Ισίδωρε Όσιε, συ γαρ δι’ εγκράτειας, σεαυτόν εκκαθάρας, πράξει και θεωρία, διαλάμπεις εν κοσμώ, δι’ ων μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τα κρείττονα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.